Jak pozwać ubezpieczyciela, gdy nie płaci za szkodę? Jak obniżyć koszty ubezpieczeń nie tracąc realnej ochrony ubezpieczeniowej? Jak broker może pomóc na etapie przetargu?

Zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem inwestycji omówią adw. Wojciech Bazan, partner z kancelarii JDP oraz Rafał Sobczak – Broker, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Budowlano Montażowych Mentor S.A. w bezpłatnym webinarze 17 marca (godz. 10:00 – 12:00)

Organizatorzy: Kancelaria JDP, Biuro Ubezpieczeń Budowlano Montażowych Mentor S.A., PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

Zapraszamy do udziału!


Zaproszenie kierujemy do nieprawników:


PROGRAM:


ZAPISZ SIĘWEBINAR POPROWADZĄ:


>>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<<