Zmiana sytuacji rynkowej

Wykonawcy kontraktów budowlanych muszą mierzyć się od kilku lat z trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym rosnącymi cenami środków produkcji, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Kolejne komplikacje wynikają ze skutków wybuchu epidemii SARS-CoV, a także wojny w Ukrainie oraz powiązanych z nimi efektów gospodarczych. Powyższe okoliczności zwykle uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w najlepszym wypadku) braku osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy wykonawców oddziałują natomiast na sytuację inwestorów, przez co wszystkie strony umowy o roboty budowlane powinny poszukiwać sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej.

Aneks waloryzacyjny

Ostatnio pojawiły się pozytywne sygnały dotyczące skłonności inwestorów (w tym publicznych) do zawierania tzw. „aneksów waloryzacyjnych”. Jakie warunki są w nich przewidziane? Na co można liczyć w przyszłości? W jakich ramach prawnych i finansowych mogą poruszać się Strony? Co dalej, jeśli aneks nie zostanie zawarty albo nie pozwoli wystarczająco poprawić wyniku finansowego?


Data: 18 października 2022

Czas trwania: 11:00 – 12:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do wykonawców inwestycji budowlanych.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program webinaru Waloryzacja kontraktów – w jakim miejscu jesteśmy?:

  1. Co wydarzyło się na rynku budowlanym i gospodarce w ostatnich latach?
  2. Jakie strategie mogą obrać wykonawcy robót budowlanych w przypadku radykalnego wzrostu kosztów?
  3. Jakie działania powinien podjąć wykonawca, by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?
  4. Jakich sposobów i warunków zmiany umowy mogą spodziewać się wykonawcy? Jaka jest dotychczasowa praktyka?
  5. Co robić, gdy aneks waloryzacyjny nie pozwala wystarczająco poprawić wyniku finansowego?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: