Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długu od spółki z o.o., to pod pewnymi warunkami może go dochodzić od jej obecnego lub byłego członka zarządu. Warunkiem jest, aby dług spółki istniał w czasie pełnienia przez niego funkcji.

Jak się jednak okazuje sprawa nie zawsze jest tak oczywista, co stało się przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 12 kwietnia 2023 r., kiedy to TK stanął po stronie byłych członków zarządu spółki z o.o. w sporze o odpowiedzialność za długi spółki.

Jakie konsekwencje może ten wyrok mieć dla wierzycieli spółki i byłych członków zarządu, zastanawiają się Klaudia Olejniczak i Adrian Andrychowski w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Zapraszamy do lektury artykułu „Szansa dla byłych członków zarządu spółki z o.o. na skuteczną obronę”.

>>Link do artykułu<<