W celu otrzymania dostępu do materiałów z Akademii M&A - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.


  Globalna sytuacja gospodarcza ulega dynamicznym zmianom na skutek pandemii koronawirusa. Pomimo początkowego zawieszenia transakcji fuzji i przejęć, obserwujemy coraz większą aktywność w tym obszarze. Nowa rzeczywistość wymaga jednak jeszcze większej uważności w prawnopodatkowych aspektach tego typu transakcji.

  W trakcie dwudniowego szkolenia, które odbędzie się 24 i 31 marca, organizowanego przez Rzeczpospolita i JDP, z gościnnym udziałem Mazars i Navigator Capital Group, prelegenci udzielą praktycznych wskazówek m.in. z zakresu prawa transakcyjnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy czy prawa podatkowego, w kontekście transakcji M&A. Podczas szkolenia wystąpią eksperci JDP: dr Marcin Chomiuk, Marcin Lewiński, Anna Matusiak-Wekiera, dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Michał Urbański oraz Magdalena Zasiewska.


  Zaproszenie kierujemy do:


  PROGRAM:

   

  1. DZIEŃ – 24 marca 2021 r.

  (1) 10:00-11:30 Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Jacek Byrt, Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

  1. Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
  2. Jak znaleźć drugą stronę (inwestora/cel przejęcia)?
  3. Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
  4. Asset deal czy share deal? A może joint venture?
  5. Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy.
  6. Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować.
  7. Przygotowanie do integracji potransakcyjnej.
  8. Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii.

  (2) 11:45-12:45 Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Marcin Lewiński, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

  1. Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
  2. Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
  4. Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego.

  (3) 13:00-14:00 M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, kierująca Zespołem Prawa Pracy kancelarii JDP
  Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, specjalizująca się w prawie ochrony danych osobowych

  1. Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO.
  2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji.
  3. Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa.
  4. Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
  • przejście zakładu pracy;
  • obowiązku konsultacyjne i informacyjne.
  5. Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.

   

  2. DZIEŃ – 31 marca 2021 r.

  (1) 10:00-11:30 Czynniki budujące wartość przedsiębiorstwa – kształtowanie ceny
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Karol Szykowny, CFA, Dyrektor w Navigator Capital Group, szef działu M&A, członek zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o.

  1. Rodzaje mechanizmów kształtowania ceny – wprowadzenie:
  • Locked box;
  • Completion accounts.
  2. Różnice wynikające z zastosowanego mechanizmu:
  • Wpływ na dokumentację transakcyjną;
  • Wpływ na dynamikę procesu.
  3. Zalety i wady poszczególnych mechanizmów kształtowania ceny z punktu widzenia podmiotu kupującego oraz sprzedającego.
  4. Mechanizmy hybrydowe jako sposób na rozwiązywanie nieoczywistych problemów.

  (2) 11:45-12:45 M&A a podatki
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Magdalena Zasiewska, Doradca podatkowy, kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

  1. Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A?
  2. Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie.
  3. Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR).
  4. Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.

  (3) 13:00-14:00 Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych
  dr Marcin Chomiuk, Partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Marcin Lewiński, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
  Michał Urbański, Adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

  1. Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
  2. Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19.
  3. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  4. Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.
  5. Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.