W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o nowym produkcie Apple,Wyzwania prawne rozszerzonej rzeczywistości na przykładzie - Apple Vision Prokomputerze przestrzennym Vision Pro, który zadebiutował na rynku w lutym 2024 roku. Urządzenie to umożliwia widzenie w tzw. rozszerzonej rzeczywistości („AR”) – jest to obraz świata z naniesionymi elementami stworzonymi komputerowo. AR nie przenosi nas do wirtualnej rzeczywistości, a dodaje obiekty do rzeczywistości, w której się znajdujemy.

Niewiele firm jest w stanie dorównać Apple w technologicznym wyścigu, istnieją natomiast takie, które wyprzedziły amerykańską spółkę na innej płaszczyźnie – wcześniejszej rejestracji praw wyłącznych.

Huawei – potentat z Chin – już w 2019 r. zarejestrował znak towarowy „Vision Pro” w Państwie Środka. W dodatku Huawei nie jest jedyną firmą, której przyznano prawo do używania znaku towarowego „Vision Pro” w Chinach. Apple czekają więc negocjacje albo potencjalne spory sądowe. Sprawę dodatkowo może utrudniać skłonność chińskich sądów do ochrony interesów własnych przedsiębiorców.

Spółka z Doliny Krzemowej miała już przykre doświadczenia z rejestracją znaków towarowych w Chinach. Apple było zaangażowane w szereg sporów dotyczących znaku towarowego, w tym znaku towarowego iPad w 2012 r. (zakończonego ugodą o wartości 60 mln USD) oraz znaku towarowego iPhone w 2016 r.

 

Rozszerzona rzeczywistość a możliwe wyzwania prawne

Ochrona treści generowanych przez użytkowników

Wyzwania prawne rozszerzonej rzeczywistości na przykładzie - Apple Vision ProTechnologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala użytkownikom na tworzenie i udostępnianie treści. Przykładem może być tworzenie grafik czy modeli 3D. Wyzwanie może stanowić jednoznaczne określenie zasad ochrony takiej twórczości użytkowników.

Rozpoznawanie i interakcja z chronionymi obiektami

Jedną z funkcji rozszerzonej rzeczywistości jest rozpoznawanie i interakcja z rzeczywistymi obiektami. Wykorzystując technologie AR, użytkownik może na przykład „nałożyć” cyfrowe efekty na rzeczywiste dzieła sztuki czy produkty. Pojawia się wówczas pytanie, czy takie działanie może w pewnych przypadkach naruszać prawa autorskie lub inne prawa osobiste.

Prywatność i gromadzenie danych

Technologia AR, zbierając dane o otoczeniu użytkownika, może rejestrować także informacje podlegające ochronie. Problemy może kreować jednoczesne gromadzenie danych niezbędnych do funkcjonowania urządzenia z danymi podlegających ochronie ze względu na prywatność lub prawa osobiste innych osób.


Wyzwania prawne rozszerzonej rzeczywistości na przykładzie - Apple Vision Pro

Autorzy:

Ewa Mońdziel – radca prawny, Senior Associate w Zespole IP / IT

Mateusz Tkaczyński – Associate w Zespole IP/IT

Aleksander Myga – prawnik w Zespole IP/IT