Brexit i związana z tym zmiana zasad w stosunkach pomiędzy Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej oznacza koniec możliwości powoływania się na przepisy unijne w postępowaniach sądowych przed sądami angielskimi. Zasadniczo dotychczasowe przepisy (w tym rozporządzenia i dyrektywy UE) stosuje się do postępowań sądowych wszczętych przed upływem 31 grudnia 2020 r.

Kluczowe zagadnienia dla prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów po obu stronach (unijnej i brytyjskiej) przedstawiają eksperci JDP adw. Adrian Andrychowski i r.pr. Karol Macias w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Zapraszamy do lektury.

link do artykułu