Zapewnienie własnemu przedsiębiorstwu energii ze źródeł odnawialnych, czy to poprzez zawieranie umów bezpośrednio z wytwórcą (tzw. corporate PPA), czy też budowę własnych źródeł energii opartych o instalacje OZE, głównie fotowoltaikę oraz działania związane z poprawą efektywności energetycznej, pozwalają nie tylko na zmniejszenie poboru energii w przedsiębiorstwie, ale również na optymalizację kosztów i „zazielenienie” energii.

Zapraszamy na warsztaty, organizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK Polska, które w dniu 11 lipca 2023 r. od godziny 10:00 poprowadzą Michał Drozdowicz oraz Karol Brunejko z praktyki Energetyka i Źródła Odnawialne.

Tematyka warsztatów

Corporate PPA oraz budowa własnych źródeł w ujęciu prawnym stanowią jeszcze pewne novum, ale z perspektywy prowadzenia biznesu są narzędziem takim, jak każde inne. Muszą być sensowne i wydajne. Warto je poznać bliżej, aby korzystać z nich skutecznie. Jeżeli firma wejdzie w krąg oddziaływania raportowania ESG, korzyść może być dodatkowa. Podczas warsztatów przybliżymy kluczowe aspekty tej tematyki.

Program:


Informacje i zapisy: na stronie AHK Polska


Warsztaty z ekspertami z kancelarii JDP rozpoczynają czwartą już edycję programu Young Energy Europe (więcej informacji o programie TUTAJ).