Ludwina Klein, adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury, została awansowana na stanowisko counsela. To kolejny awans w Zespole Postepowań Sądowych i Arbitrażowych, jaki nastąpił w kancelarii JDP z początkiem 2022 roku. Od stycznia stanowiska partnerów objęli adw. Jakub Majewski oraz r. pr. Wojciech Merkwa.

Ludwina Klein reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Jest autorką publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorką Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu mec. Klein kancelaria JDP wzmacnia swoją pozycję w obszarze sporów sądowych i arbitrażowych, a także doradztwa dla największych wykonawców inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.