Przywóz paliw ciekłych na terytorium Polski powinien być raportowany do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Od 1 stycznia 2020 r obowiązuje rozporządzenie, zgodnie z którym określone rodzaje smarów, używane w wielu branżach do serwisowania urządzeń, powinny być raportowane jako paliwo ciekłe.

Mimo że obowiązek ten istnieje od ponad dwóch lat, wielu przedsiębiorców o nim nie wie, a zmiana przepisów dotyczy szeregu przedsiębiorców, którzy nie działają na rynku paliw.

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykułu, w którym r.pr. Barbara Kaczała i adw. Adrian Andrychowski przedstawiają praktyczne zastosowanie przepisów rozporządzenia i omawiają sankcje stosowane w przypadku niedokonania wpisu.

Surowa grzywna za przywóz smarów bez rejestracji