Od końca 2020 r. ceny stali rosną w bardzo szybkim tempie. Powoduje to znaczne koszty dodatkowe, a w konsekwencji straty po stronie firm budowlanych, jak również dostawców konstrukcji (np. dla górnictwa), którzy także zaczęli się domagać indeksacji cen.

Możliwość waloryzacji wynagrodzenia nie jest zastrzeżona wyłącznie dla dużych kontraktów budowlanych. Mogą z niej korzystać również podmioty realizujące mniejsze umowy, np. na wykonanie konstrukcji stalowej lub dostawy, w których wystąpiło przesunięcie w czasie między zawarciem umowy i kalkulacją wynagrodzenia a realizacją kontraktu.

Zapraszamy do przeczytania artykułu wraz z komentarzem adw. Wojciecha Bazana, który ukazał się w „Pulsie Biznesu”: „Dostawcy stali dla przemysłu liczą na waloryzację”.