Zapraszamy do lektury naszego newslettera o zmianach dotyczących funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Od 1 marca 2019 r. wejdą w życie liczne zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Ustawa ta wprowadza prawie 50 uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP). To kolejne – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – nowe przepisy, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Załączony newsletter podkreśla najbardziej istotne zagadnienia i konsekwencje dla spółek i innych podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, w związku z planowanymi zmianami polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim spółek kapitałowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Newsletter JDP_Zmiany dotyczące spółek prawa handlowego