Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Sygnaliści – spotkanie po badaniu ankietowym

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym JDP dotyczącym wdrażania procedury sygnalistów. Wynikami badania podzielimy się z Państwem na bezpośrednim, bezpłatnym spotkaniu organizowanym w kancelarii JDP przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie. O terminie poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.


Cel spotkania:

Podczas spotkania każdy z uczestników dowie się, jak inne organizacje odpowiadają na obowiązek wprowadzenia stosownych procedur, jakie rozwiązania stosują, z jakich narzędzi korzystają i jak radzą sobie z wątpliwościami, które dotyczą przepisów o sygnalistach (zgłoszenia anonimowe, sygnalista zewnętrzny, poufność postępowania).

Ekspertki kancelarii z prawa pracy: dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Anna Matusiak-Wekiera oraz Magdalena Bartnik uzasadnią, czy stosowane rozwiązania są właściwe i poprawne, a także co wolno, a czego nie wolno zrobić w procedurze dotyczącej sygnalistów. Nasze ekspertki przedstawią również najbardziej efektywne rozwiązania oraz wyjaśnią, jak prowadzić postępowanie wyjaśniające i przekazać sygnaliście informację zwrotną.

 

    W celu udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację poprzez poniższy formularz:

    * Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją spotkania oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w spotkaniu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.