Krzysztof Bąk

KRZYSZTOF BĄK

RADCA PRAWNY, ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca Prawny w Zespole Transakcji. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, w tym prawie spółek, obsłudze transakcji M&A, doradztwie kontraktowym z uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych. Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, w tym uczestniczył i prowadził szereg restrukturyzacji, uwzględniając przekształcenia podmiotowe, łączenia, oraz przejęcia (zarówno share deals, jak i asset deals) wymagające przeprowadzenia badań due diligence zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Jego doświadczenie obejmuje również współpracę w projektach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz postępowania administracyjnego.

 • restrukturyzacja dużego podmiotu branży cukierniczej obejmująca aspekty zaprojektowania i wdrożenia sukcesji w działalności gospodarczej z licznymi aspektami podatkowymi i administracyjnoprawnymi w tym związanymi ze specyficzną sytuacją podmiotu na gruncie podatku akcyzowego;

 • przeprowadzenie licznych badań due diligence i obsługa transakcji share deal na spółkach z o.o. i akcyjnych, w tym przedsięwzięć wymagających ustanowienia zastawów, zastawów rejestrowych oraz hipotek, w tym w szczególności na rzecz spółek w branży transportowej, chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej;

 • doradztwo podmiotom zagranicznym w rozpoczęciu działalności na terenie Polski w tym zakresie rejestracji oddziałów, spółek obejmujące również wypełnienie wymogów związanych z działalnością regulowaną na rynku polskim;

 • doradztwo w zakresie własności intelektualnej w procesie negocjacyjnym międzynarodowego kontraktu w branży zbrojeniowej;

 • zapewnienie obsługi prawnej procesu wdrożenia kluczowego oprogramowania w branży farmaceutycznej;

 • współpraca i koordynacja wdrożenia przepisów GDPR (RODO) w branży farmaceutycznej i spożywczej;

 • wsparcie w licznych projektach procesowych w tym w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych w branży farmaceutycznej oraz sporów mających za przedmiot własność intelektualną.

 • od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS

 • 2017-2020 Kondrat i Partnerzy

 • 2016-2017 Schoenherr

 • 2015-2016 JWMS Jakubowski, Wiese, Mazgaj, Staszek s.c. w Krakowie

 • 2014 – Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • 2016 – 2018 – Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

 • 2009 – 2015 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, WPiA

 • egzamin radcowski (zawodowy) zdany z wyróżnieniem (2019)

 • II miejsce w konkursie arbitrażowym (moot court) Konfederacji Lewiatan – sprawa dotyczyła sporu korporacyjnego na gruncie emisji warrantów subskrypcyjnych (2017)

 • Polski
 • Angielski