W jedenastym biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • dokumentację cen transferowych CIT i PIT (projekt)
  • dokumentację TP-R (projekt)
  • eliminowanie podwójnego opodatkowania (projekt)

Zapraszamy do lektury!