W piątym biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JD&P – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • ustawę o wspieraniu nowych inwestycji
  • Konstytucję Biznesu
  • zmiany CIT i PIT

Zapraszamy do lektury!