Dziewiąty numer biuletynu podatkowego doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska w całości poświęcają projektowanym zmianom przepisów podatkowych. Wśród omawianych zagadnień znajdują się między innymi:

  • duża nowelizacja CIT i ordynacji podatkowej (projekt)
  • ceny transferowe (projekt)
  • podatek solidarnościowy (projekt)

Zapraszamy do lektury!