Resort finansów planuje wprowadzenie od 2019 r. istotnych zmian w rozliczaniu kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Zmiany w ustawach o PIT i CIT mają dotyczyć zarówno samochodów osobowych stanowiących środki trwałe podatnika, jak i używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.

O przepisach przejściowych mogących mieć wpływ na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje biznesowe piszą w najnowszym alercie doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska.


>> Pobierz Alert <<


Kontakt do autorów:

Magdalena Zasiewska – Doradca podatkowy | Head of Taxes w kancelarii JDP

Dorota Dąbrowska – Doradca podatkowy | Tax Manager w kancelarii JDP