Zespół transakcyjny JDP reprezentował kupującego przy nabyciu centrum usług wspólnych. Sprzedaż dokonywana była pomiędzy dwoma międzynarodowymi koncernami, a jej przedmiotem było zlokalizowane w Polsce centrum usług wspólnych obsługujące całą grupę.

 

Transakcję poprzedziło przeprowadzenie przez JDP kompletnego badania due diligence z zakresu prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa pracy oraz prawa regulacyjnego.

W związku z tym, że umowa sprzedaży zawierana była pod prawem obcym przeprowadzenie transakcji wymagało międzynarodowej współpracy z zagranicznymi kancelariami, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej. Nasz zagraniczny partner, z którym pracowaliśmy nad transakcją, podsumował zaangażowanie JDP w następujący sposób: [„Es war für uns eine große Hilfe, einen verlässlichen Partner in Polen zu haben. Auch Ihre stets sehr schnelle und kompetente Unterstützung und Reaktion waren hervorragend!“] – Bardzo pomocne było wsparcie wiarygodnego partnera w Polsce. Doskonała była także szybka reakcja i kompetentna pomoc – podsumowuje Marcin Chomiuk – partner, kierujący Zespołem Transakcji i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP.

 

Zespół JDP kierowany przez Marcina Chomiuka składał się z adw. Marcina Lewińskiego, r.pr. Barbary Kaczały oraz Associates: Adama Usiądka, Darii Gromotki oraz Zuzanny Cybulskiej.

 

Sprzedającego w realizacji transakcji w Polsce wspierała kancelaria Greenberg Traurig.

 

Rynek Prawniczy