Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Prawo konsumenckie

 • Wsparcie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Wsparcie w postępowaniach z udziałem Rzeczników Praw Konsumenta
 • Analiza warunków sprzedaży, regulaminów i innych wzorców umownych pod kątem legalności, w tym występowania w nich niedozwolonych klauzul umownych (klauzul abuzywnych)
 • Doradztwo w zakresie e-commerce, w tym obsługa tworzenia oraz bieżącego funkcjonowania sklepów internetowych, w tym działających w formule marketplace
 • Doradztwo w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem nowoczesnych technologii, w tym aplikacji z branży mobility
 • Wsparcie w zakresie odpowiedzialności za produkty oraz roszczeń gwarancyjnych
 • Wsparcie przy postępowaniach reklamacyjnych z udziałem konsumentów
Prawo konsumenckie

Oferujemy doradztwo, wsparcie i analizy dla firm w obszarze prawa konsumenckiego. Doradzamy krajowym i zagranicznym producentom na każdym etapie działalności związanej z produktami, ich sprzedażą i dystrybucją. Pomagamy w tworzeniu ram prawnych dla sprzedaży konsumenckiej przy modelach sprzedaży zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej oraz wielokanałowej (omnichannel). Rekomendujemy odpowiednie dla klientów procedury sprzedażowe, informacyjne (związane m.in. z RODO i zgodami marketingowymi), a także reklamacyjne.

Doradzamy przedsiębiorcom ze wszystkich sektorów, również zajmującym się produktami sensytywnymi, takimi jak: alkohol, tytoń, środki farmaceutyczne. Specjalizujemy się w doradztwie dla branży nowoczesnych technologii; obsługujemy klientów działających w e-commerce, mobility, fintech.

Świadczymy usługi zarządzania kryzysowego przy sprawach związanych z:

 • praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów,
 • klauzulami abuzywnymi w umowach,
 • odpowiedzialnością za produkty,
 • roszczeniami gwarancyjnymi,
 • reklamacjami.

Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach z udziałem Rzeczników Praw Konsumenta.