Oferujemy doradztwo, wsparcie i analizy dla firm w obszarze prawa konsumenckiego. Doradzamy krajowym i zagranicznym producentom na każdym etapie działalności związanej z produktami, ich sprzedażą i dystrybucją. Pomagamy w tworzeniu ram prawnych dla sprzedaży konsumenckiej przy modelach sprzedaży zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej oraz wielokanałowej (omnichannel). Rekomendujemy odpowiednie dla klientów procedury sprzedażowe, informacyjne (związane m.in. z RODO i zgodami marketingowymi), a także reklamacyjne.

Doradzamy przedsiębiorcom ze wszystkich sektorów, również zajmującym się produktami sensytywnymi, takimi jak: alkohol, tytoń, środki farmaceutyczne. Specjalizujemy się w doradztwie dla branży nowoczesnych technologii; obsługujemy klientów działających w e-commerce, mobility, fintech.

Świadczymy usługi zarządzania kryzysowego przy sprawach związanych z:

  • praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów,
  • klauzulami abuzywnymi w umowach,
  • odpowiedzialnością za produkty,
  • roszczeniami gwarancyjnymi,
  • reklamacjami.

Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach z udziałem Rzeczników Praw Konsumenta.