W ramach praktyki IP / IT / Prawo reklamy i mediów skupiamy się na zabezpieczeniu prawnym własności intelektualnej, niezbędnego elementu funkcjonowania każdego biznesu w zmieniającej się rzeczywistości.

Kreujemy ramy prawne dla funkcjonowania w przestrzeni internetowej, w tym projektujemy dokumentację prawną dla usług elektronicznych, takich jak aplikacje, serwisy online oraz inne produkty oparte na nowych technologiach.

Wspieramy branże IT oraz nowych technologii:

 • dobierając model prawny do prowadzonej działalności,
 • opiniując kontrakty, w tym dotyczące wdrożenia oprogramowania,
 • przygotowując umowy serwisowe oraz dotyczące wsparcia infrastruktury informatycznej.

Posiadamy specjalistyczne doświadczenia w pomocy prawnej dla branży marketingowej oraz reklamy, w zakresie:

 • ochrony koncepcji kreatywnych,
 • umów projektowych,
 • umów z podwykonawcami,
 • zabezpieczania praw własności intelektualnej powstających w ramach realizacji kampanii reklamowych.

Opiniujemy zgodność z prawem koncepcji oraz poszczególnych działań marketingowych i reklamowych ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących produktów sensytywnych (alkohol, tytoń, środki farmaceutyczne).

Wspieramy prawnie obszar mediów w zakresie zabezpieczenia działań związanych z publikowaniem treści w ramach wszystkich kanałów komunikacji (Internet, TV, Radio), ze szczególnym uwzględnieniem treści cyfrowych.

Zastępujemy klientów w postępowaniach związanych z:

 • ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
 • uzyskiwaniem oraz ochroną własności przemysłowej,
 • ochroną dóbr osobistych,
 • czynami nieuczciwej konkurencji.