Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Od ponad 15 lat dostarczamy
skutecznych rozwiązań
w ambitnych przedsięwzięciach
naszych klientów

Dowiedz się więcej

01 . O kancelarii :

Oferujemy doradztwo prawne najwyższej jakości dedykowane wybranym branżom. Pracujemy w szczególności dla firm z sektorów: budownictwa, infrastruktury, nieruchomości, nowoczesnych technologii, produkcji, transportu, usług. Doradzamy także bankom oraz funduszom inwestycyjnym.

Klienci doceniają naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w rozwój ich biznesu. Od lat ich uznanie znajduje wyraz w naszych wysokich pozycjach w międzynarodowych rankingach, jak Chambers and Partners, The Legal 500. Regularnie zdobywamy wyróżnienia w takich kategoriach jak: Construction; Dispute Resolution; Arbitration; Public Procurement; Real Estate; Commercial, Corporate & M&A.


0

Wygranych spraw

0 mld

PLN
Wartość wygranych
sporów sądowych i arbitrażowych

0

Wyróżnień
w międzynarodowych
rankingach

0

Prawników


02 .Nasze sukcesy:

08 września / 2023 01 / 120

Joint venture w branży offshore – kompleksowe wsparcie w zakresie prawa i podatków

Czytaj
25 sierpnia / 2023 02 / 120

Ponad 70 mln euro kredytu na finansowanie bieżącej działalności Trei Real Estate

Czytaj
28 lipca / 2023 03 / 120

JDP doradzało funduszom EQT Mid Market Europe i EQT Mid Market Asia III

Czytaj
24 lipca / 2023 04 / 120

Wyrok obniżający naliczoną karę umowną o przeszło 99,3%

Czytaj
18 lipca / 2023 05 / 120

Udana obrona przed czynem nieuczciwej konkurencji byłego członka zarządu

Czytaj
27 czerwca / 2023 06 / 120

Próba przejęcia kontroli. JDP z sukcesem wspierało klienta w odparciu próby wrogiego przejęcia spółki akcyjnej

Czytaj
21 czerwca / 2023 07 / 120

JDP z sukcesem reprezentowała wykonawcę w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz Sądem Okręgowym w związku z postępowaniem w trybie z wolnej ręki

Czytaj
21 czerwca / 2023 08 / 120

JDP doradzało wykonawcy w ubieganiu się o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego Harmony Link

Czytaj
20 czerwca / 2023 09 / 120

Kancelaria JDP wspierała jednego z kluczowych graczy e-commerce w sporze związanym z aplikacją mobilną

Czytaj
26 maja / 2023 10 / 120

JDP skutecznie obroniła klienta przed nieuzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Czytaj
24 maja / 2023 11 / 120

Aneks waloryzacyjny. Kompleksowe wsparcie prawne jednego z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego

Czytaj
12 maja / 2023 12 / 120

Prawidłowość walnego zgromadzenia potwierdzona przez sąd w prawomocnym wyroku uzyskanym przez JDP

Czytaj
10 maja / 2023 13 / 120

Kancelaria JDP doradzała przy nabyciu przez Sanok Rubber Company S.A. większości udziałów BSP Bracket System Polska sp. z o.o.

Czytaj
26 kwietnia / 2023 14 / 120

Doradztwo zespołu prawa spółek JDP przy zmianach w statucie spółki notowanej na GPW

Czytaj
28 lutego / 2023 15 / 120

Korzystne stanowisko Zespołu Orzekającego w posttransakcyjnej sprawie arbitrażowej

Czytaj
01 lutego / 2023 16 / 120

JDP doprowadza do waloryzacji wynagrodzenia umownego o 110 mln zł

Czytaj
27 stycznia / 2023 17 / 120

Trei Real Estate – doradztwo JDP przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
12 stycznia / 2023 18 / 120

Doradztwo German Desk kancelarii JDP w restrukturyzacji zadłużenia kontrahenta

Czytaj
28 grudnia / 2022 19 / 120

Doradztwo JDP dla Grupy Laumann przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w Ponzio Polska Sp. z o.o.

Czytaj
26 października / 2022 20 / 120

Doradztwo JDP dla Apleona Group w skutecznym przejęciu FM Solutions

Czytaj
23 sierpnia / 2022 21 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z PSE

Czytaj
22 sierpnia / 2022 22 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – doradztwo prawne JDP

Czytaj
20 sierpnia / 2022 23 / 120

Reprezentacja wiodącego dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych w postępowaniu sądowym o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
19 sierpnia / 2022 24 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży gazowej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
18 sierpnia / 2022 25 / 120

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym zajmującym się dostawą wody dla aglomeracji miejskiej

Czytaj
15 sierpnia / 2022 26 / 120

Doradztwo na rzecz wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w związku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w ramach umowy z PKP S.A.

Czytaj
14 sierpnia / 2022 27 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z województwem z północnej Polski

Czytaj
13 sierpnia / 2022 28 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółkami Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj
12 sierpnia / 2022 29 / 120

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia z umowy podwykonawczej w ramach przebudowy stadionu piłkarskiego – doradztwo prawne JDP

Czytaj
11 sierpnia / 2022 30 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z ENEA S.A.

Czytaj
08 sierpnia / 2022 31 / 120

BestSecret – doradztwo JDP w negocjacjach umowy najmu nowego budynku magazynowego

Czytaj
03 sierpnia / 2022 32 / 120

Doradztwo kontraktowe w kancelarii JDP – nasze najciekawsze projekty

Czytaj
01 sierpnia / 2022 33 / 120

Wystąpienie z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zarządcą dróg wojewódzkich – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 2022 34 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 2022 35 / 120

Doradztwo prawne JDP dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu

Czytaj
23 lipca / 2022 36 / 120

Doradztwo przy wniosku waloryzacyjnym w związku z budową gazociągu

Czytaj
22 lipca / 2022 37 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółką komunikacyjną jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj
22 lipca / 2022 38 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3

Czytaj
15 lipca / 2022 39 / 120

Kolejne doradztwo JDP w zawiązaniu spółki joint venture

Czytaj
12 lipca / 2022 40 / 120

Reprezentacja wiodącego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych w postępowaniach sądowych o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
08 września / 2023 01 / 120

Joint venture w branży offshore – kompleksowe wsparcie w zakresie prawa i podatków

Czytaj
25 sierpnia / 2023 02 / 120

Ponad 70 mln euro kredytu na finansowanie bieżącej działalności Trei Real Estate

Czytaj
28 lipca / 2023 03 / 120

JDP doradzało funduszom EQT Mid Market Europe i EQT Mid Market Asia III

Czytaj
24 lipca / 2023 04 / 120

Wyrok obniżający naliczoną karę umowną o przeszło 99,3%

Czytaj
18 lipca / 2023 05 / 120

Udana obrona przed czynem nieuczciwej konkurencji byłego członka zarządu

Czytaj
27 czerwca / 2023 06 / 120

Próba przejęcia kontroli. JDP z sukcesem wspierało klienta w odparciu próby wrogiego przejęcia spółki akcyjnej

Czytaj
21 czerwca / 2023 07 / 120

JDP z sukcesem reprezentowała wykonawcę w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz Sądem Okręgowym w związku z postępowaniem w trybie z wolnej ręki

Czytaj
21 czerwca / 2023 08 / 120

JDP doradzało wykonawcy w ubieganiu się o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego Harmony Link

Czytaj
20 czerwca / 2023 09 / 120

Kancelaria JDP wspierała jednego z kluczowych graczy e-commerce w sporze związanym z aplikacją mobilną

Czytaj
26 maja / 2023 10 / 120

JDP skutecznie obroniła klienta przed nieuzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

Czytaj
24 maja / 2023 11 / 120

Aneks waloryzacyjny. Kompleksowe wsparcie prawne jednego z największych wykonawców inwestycji kubaturowych w Polsce przy zawieraniu aneksu waloryzacyjnego

Czytaj
12 maja / 2023 12 / 120

Prawidłowość walnego zgromadzenia potwierdzona przez sąd w prawomocnym wyroku uzyskanym przez JDP

Czytaj
10 maja / 2023 13 / 120

Kancelaria JDP doradzała przy nabyciu przez Sanok Rubber Company S.A. większości udziałów BSP Bracket System Polska sp. z o.o.

Czytaj
26 kwietnia / 2023 14 / 120

Doradztwo zespołu prawa spółek JDP przy zmianach w statucie spółki notowanej na GPW

Czytaj
28 lutego / 2023 15 / 120

Korzystne stanowisko Zespołu Orzekającego w posttransakcyjnej sprawie arbitrażowej

Czytaj
01 lutego / 2023 16 / 120

JDP doprowadza do waloryzacji wynagrodzenia umownego o 110 mln zł

Czytaj
27 stycznia / 2023 17 / 120

Trei Real Estate – doradztwo JDP przy pozyskaniu finansowania

Czytaj
12 stycznia / 2023 18 / 120

Doradztwo German Desk kancelarii JDP w restrukturyzacji zadłużenia kontrahenta

Czytaj
28 grudnia / 2022 19 / 120

Doradztwo JDP dla Grupy Laumann przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w Ponzio Polska Sp. z o.o.

Czytaj
26 października / 2022 20 / 120

Doradztwo JDP dla Apleona Group w skutecznym przejęciu FM Solutions

Czytaj
23 sierpnia / 2022 21 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z PSE

Czytaj
22 sierpnia / 2022 22 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Miastem Stołecznym Warszawą – doradztwo prawne JDP

Czytaj
20 sierpnia / 2022 23 / 120

Reprezentacja wiodącego dostawcy prefabrykatów zbrojeniowych w postępowaniu sądowym o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
19 sierpnia / 2022 24 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym z branży gazowej – doradztwo prawne JDP

Czytaj
18 sierpnia / 2022 25 / 120

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia w umowie z zamawiającym publicznym zajmującym się dostawą wody dla aglomeracji miejskiej

Czytaj
15 sierpnia / 2022 26 / 120

Doradztwo na rzecz wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w związku z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w ramach umowy z PKP S.A.

Czytaj
14 sierpnia / 2022 27 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z województwem z północnej Polski

Czytaj
13 sierpnia / 2022 28 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółkami Miasta Stołecznego Warszawy

Czytaj
12 sierpnia / 2022 29 / 120

Dochodzenie waloryzacji wynagrodzenia z umowy podwykonawczej w ramach przebudowy stadionu piłkarskiego – doradztwo prawne JDP

Czytaj
11 sierpnia / 2022 30 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z ENEA S.A.

Czytaj
08 sierpnia / 2022 31 / 120

BestSecret – doradztwo JDP w negocjacjach umowy najmu nowego budynku magazynowego

Czytaj
03 sierpnia / 2022 32 / 120

Doradztwo kontraktowe w kancelarii JDP – nasze najciekawsze projekty

Czytaj
01 sierpnia / 2022 33 / 120

Wystąpienie z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w umowie z zarządcą dróg wojewódzkich – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 2022 34 / 120

Wniosek o waloryzację wynagrodzenia za wykonywanie usług inżyniera kontraktu – doradztwo prawne JDP

Czytaj
28 lipca / 2022 35 / 120

Doradztwo prawne JDP dla jednego z największych prywatnych operatorów komunikacji miejskiej w zakresie wniosków o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umów o świadczenie usług przewozu

Czytaj
23 lipca / 2022 36 / 120

Doradztwo przy wniosku waloryzacyjnym w związku z budową gazociągu

Czytaj
22 lipca / 2022 37 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie ze spółką komunikacyjną jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj
22 lipca / 2022 38 / 120

Doradztwo prawne JDP przy wniosku o waloryzację wynagrodzenia w umowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3

Czytaj
15 lipca / 2022 39 / 120

Kolejne doradztwo JDP w zawiązaniu spółki joint venture

Czytaj
12 lipca / 2022 40 / 120

Reprezentacja wiodącego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych w postępowaniach sądowych o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia

Czytaj
01 / 16

Przemysław's strong academic background and years of experience make him my first choice when in need of assistance with a complex legal issue. He is certainly one of the best construction lawyers in Poland.Chambers Europe 2023

02 / 16

Wojciech Merkwa is very dedicated and responsive. He is able to quickly provide precise solutions to the issues at hand. A good strategist, he is thorough and tenacious in public procurement matters while also being very down to earth.Chambers Europe 2023

03 / 16

Team is available on short notice, very engaged and takes the initiative. They bring together a lot of expertise from different team members. Team has a lot of practical experience that they are happy to share.The Legal 500 EMEA 2023

04 / 16

A very open and friendly team and still highly professional. The main feature that distinguishes them from other lawyers is their ability to explain complex topics in a very simple way.The Legal 500 EMEA 2023

05 / 16

Extremely good collaboration; they have unique skills of explaining complicated topics in an understandable and clear fashion. The quality of service provided is very high and they take over all topics connected to an issue and lead the customer through the process.The Legal 500 EMEA 2022

06 / 16

JDP Drapala & Partners are one of the best teams in the area of public procurement that I’ve had the opportunity to work with. This industry requires not only professionalism at the highest level but also keeping track of what is going on the market. With this team I can be sure that the given matter is handled at the highest possible level.Legal 500 EMEA 2022

07 / 16

The team is customer-oriented in providing individual support, has exceptional commitment and availability, excellent expertise and multilingual support.Legal 500 EMEA 2022

08 / 16

JDP understands foreign firms that enter the Polish market and is able to ‘bridge the gap’ with not only the language but also a different approach.Legal 500 EMEA 2022

09 / 16

Proactive approach, in-depth understanding of the business environment and the understanding of what is important for the client.Chambers Europe 2022

10 / 16

They are top-ranking experts in construction law and procedural questions, able to manage with the needs of a fast pace context.Chambers Europe 2022

11 / 16

Wojciech Merkwa enters the table following positive client feedback. He focuses on public procurement matters in the railway sector. Clients rate his commercially savvy style, one observing that “he is reliable, responsive and focused on the client’s needs.”Chambers Europe 2021

12 / 16

Thanks to Professor Drapała’s experience and broad knowledge, he is able to create legal strategies adjusted to a given problem.Chambers Europe 2021

13 / 16

We highly appreciate the competence of the firm’s team. Their analysis of our business-related problems and their solutions help us in the safe conduct of our business.The Legal 500 EMEA 2020

14 / 16

Przemysław Drapała can “quickly identify the core issues at hand and propose a practical solution” and “has a very strong academic background but also a good business feeling”.Chambers Europe 2020

15 / 16

JDP has a lot of experiences of real estate matters and knowledge of regulations in Poland. As we have a subsidiary in Poland, we have asked about Polish legal matters , such as corporate law, civil procedures, and business transactions. We are satisfied with their clear answers and instructions every time.Legal 500 EMEA 2020

16 / 16

Clients appreciate JDP team’s professionalism, deep knowledge and expertise in corporate and transactional matters.Legal 500 EMEA 2019

03 .Specjalizacje

Koncentrujemy się na kilku wybranych specjalizacjach, w których świadczymy doradztwo prawne i zastępstwo procesowe najwyższej jakości. Ekspercka wiedza i doświadczenie w tych obszarach pozwalają nam osiągać dla klientów wymierne efekty. Oprócz postępowań sądowych oraz inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych z powodzeniem doradzamy w transakcjach M&A, sektorze nieruchomości, zamówieniach publicznych, prawie pracy i ochronie danych osobowych.

Nasi klienci działają m.in. w branży budowlanej, deweloperskiej, motoryzacji, produkcji przemysłowej, dystrybucji specjalistycznego sprzętu, narzędzi i robotów, transporcie, usługach finansowych i nowoczesnych technologiach oraz FMCG.

04 . Branże

Infrastruktura i budownictwo

Należymy do liderów na polskim rynku prawniczym w zakresie doradztwa prawnego dla generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych realizujących złożone inwestycje budowlane i infrastrukturalne (drogowe, inżynieryjne, kubaturowe, energetyka, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, obiekty przemysłowe). Od ponad 15 lat doradzamy przy wykonywaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych w Polsce, a także reprezentujemy strony w sporach sądowych i arbitrażowych z nimi związanych.

W międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 (w latach 2018, 2019 i 2020) nasza kancelaria została uznana za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes, a Prof. Przemysław Drapała został wyróżniony jako Leading Individual in Poland w tej kategorii.

Nasi prawnicy dysponują unikalnym doświadczeniem w zakresie sporów (i) o podwyższenie wynagrodzenia ze względu na nieprzewidywalne zmiany rynkowe (m.in. wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym); (ii) o roszczenia stron powstałe w związku z odstąpieniem od umowy, oraz (iii) p zakazanie wypłaty z gwarancji bankowej (nieuzasadnione ciągnięcie gwarancji).

Ponadto, z sukcesem doradzamy w sprawach dotyczących m.in. roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, korzystania z rękojmi lub gwarancji jakości, jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Wybrane doświadczenia:

Infrastruktura drogowa i mostowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Zakopianki z najdłuższym tunelem w Polsce (odcinek drogi ekspresowej S-7), Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu 1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy drogi ekspresowej S-8 (odcinek Mężenin-Jeżewo); Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu ponad 440 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy drogi ekspresowej S-8 (odcinek Wiśniewo-Mężenin); Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu ponad 434 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-6 (Nowogard-Płoty); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu niemal 400 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-51 (Olsztyn–Olsztynek); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 321 mln PLN.

Infrastruktura kolejowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy systemu GSM-R; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: około 2,8 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy Łódzkiego Tunelu Średnicowego; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków LK nr 61 i nr 700 (Częstochowa–Fosowskie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy budowy odcinka LK Warszawa Zachodnia–Warszawa Okęcie (łącznica lotniska Okęcie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 230 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji i rewitalizacji odcinka LK nr 201; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 100 mln PLN.

Infrastruktura energetyczna:

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków 7–12 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK; wartość projektu ponad 475 mln EUR(ponad 1,9 mld PLN);
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków nr 4–6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK; wartość projektu ponad 625 mln PLN.

Obiekty przemysłowe / infrastruktura kubaturowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu (spółka celowa); wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG2012 Sp. z o. o.; wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • Doradztwo kontraktowe, również w okresie gwarancji i rękojmi, na rzecz wiodącego generalnego wykonawcy notowanego na giełdzie we Włoszech w związku z rozbudową jednego z największych w Polsce terminali pasażerskich (wartość umowy ok. 370 mln zł);
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Łodzi;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Doradztwo kontraktowe na rzecz polskiej spółki realizującej inwestycję (pawilon wystawowy) we Włoszech, a także reprezentowanie tej spółki w szeregu postępowań sądowych.

Infrastruktura wodna:

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawców modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w sporze sądowym z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy budowy Portu Jachtowego w Szczecinie w sporze z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy koncepcji programowo–przestrzennej oraz kompleksowej dokumentacji technicznej odbudowy rzeki Kanał Kożuszna;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego i Starej Odry w sporze z zamawiającym publicznym;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) w sporze z zamawiającym publicznym.
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała - Radca prawny | Partner zarządzający - Kancelaria JDP
Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Radca prawny | Partner zarządzający

Andrzej Sokołowski - Radca prawny | Partner - Kancelaria JDP
Andrzej Sokołowski

Radca prawny | Partner

Wojciech Bazan - Adwokat | Partner - Kancelaria JDP
Wojciech Bazan

Adwokat | Partner

Real Estate

Świadczymy usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, w tym dla właścicieli i zarządców obiektów, korzystających z powierzchni handlowo-usługowych, magazynowych, produkcyjnych i biurowych, funduszy inwestycyjnych, deweloperów, jak również banków finansujących obrót nieruchomościami. Dostarczamy klientom specjalistyczne porady i rozwiązania prawno-podatkowe w związku z transakcjami na rynku nieruchomości, w tym w zakresie realizacji projektów nieruchomościowych w formule joint-venture. Właścicieli i zarządców projektów wspieramy prawnie i podatkowo w zakresie bieżącego zarządzania portfelem nieruchomości.

Znane nam są potrzeby i oczekiwania uczestników rynku w zakresie:

 • Nabywania i zbywania nieruchomości handlowych, biurowych i przemysłowych;
 • Opodatkowania obrotu nieruchomościami VAT oraz PCC;
 • Regulowania stanu prawnego nieruchomości po ich nabyciu lub przed ich sprzedażą;
 • Realizacji inwestycji logistycznych, magazynowych i przemysłowych w formułach build-to-own oraz build-to-suit;
 • Realizacji projektów typu greenfield oraz brownfield;
 • Komercjalizacji (wynajmu) obiektów handlowych oraz biurowych oraz leasingu nieruchomości;
 • Współpracy z bankami w zakresie krajowego oraz transgranicznego finansowania obrotu nieruchomościami oraz zabezpieczeń takiego finansowania;
 • Wsparcia przy negocjowaniu umów kredytowych na zakup lub refinansowanie nieruchomości, ustanawiania zabezpieczeń;
 • Rozwoju projektów deweloperskich począwszy od pozwolenia na budowę, poprzez sam proces budowlany, aż po sprzedaż lub komercjalizację obiektów;
 • Przeprowadzania badań stanu prawnego nieruchomości dla kupujących i sprzedających;
 • Bieżącego zarządzania portfolio obiektów o różnym przeznaczeniu.
Maciej Chrzan, LL.M. - Radca prawny | Partner - Kancelaria JDP
Maciej Chrzan, LL.M.

Radca prawny | Partner

Michał Urbański - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Michał Urbański

Adwokat | Counsel

Motoryzacja

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów z sektora motoryzacyjnego, dostarczając innowacyjne rozwiązania problemów prawnych i podatkowych we wszelkich aspektach ich działalności. Doradzamy zarówno uznanym producentom pojazdów wspierając ich działania sprzedażowe, jak i dostawcom oraz zleceniobiorcom w szeroko pojętej branży motoryzacyjnej.

W szczególności:

 • Doradzamy przy projektowaniu ogólnych warunków umów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;
 • Doradzamy w zakresie finansowania nabywania pojazdów w obrocie detalicznym (finansowane nabywców końcowych) oraz hurtowym (finansowanie dealerów) zarówno w aspektach prawnych, jak i podatkowych;
 • Wspieramy klientów we wszelkich zagadnieniach prawnych i podatkowych dotyczących rozwoju sieci dealerskiej na terytorium kraju;
 • Obsługujemy prawnie i podatkowo kampanie marketingowe prowadzone przez naszych klientów;
 • Świadczymy niezbędne usługi prawne i podatkowe związane z bieżącą działalnością montowni samochodów oraz producentów komponentów do samochodów na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw (producent – dostawca tier 1 – dostawca tier 2);
 • Doradzamy w zakresie finansowania oraz nabywania maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących jakości produktów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny;
 • Konstruujemy innowacyjne rozwiązania prawne w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym branży.
Maciej Chrzan, LL.M. - Radca prawny | Partner - Kancelaria JDP
Maciej Chrzan, LL.M.

Radca prawny | Partner

Dr Marcin Chomiuk - Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice - Kancelaria JDP
Dr Marcin Chomiuk

Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice

Barbara Kaczała - Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk - Kancelaria JDP
Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Nowoczesne technologie

Wspieramy naszych klientów w licznych projektach z zakresu własności intelektualnej, R&D, techniki informatycznej i nowoczesnych technologii. Świadczymy usługi zarówno w sprawach, gdzie IP/IT stanowi jedynie element większej całości, jak i gdy dobra niematerialne stanowią główną istotę projektu. Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania prawne pozwalające naszym klientom na osiągnięcie długofalowych celów. Na projekty patrzymy z szerokiej perspektywy, niezależnie od obszaru, których dotyczą nowe technologie: robotyki, medycyny, aplikacji mobilnych lub innych. Nasza znajomość rynku nowych technologii oraz zrozumienie biznesowych potrzeb klienta umożliwiają nam dostarczenie usług prawnych o indywidualnym charakterze:

 • Konstruowania umów dotyczących wdrożeń i umów SLA dotyczących systemów informatycznych;
 • Przygotowywania licencji na korzystanie z IP – począwszy od umów franczyzowych, a skończywszy na umowach offsetowych;
 • Opracowywania umów dotyczących inwestycji budowlanych w sektorze nowych technologii, w tym farm wiatrowych;
 • Zabezpieczania praw własności intelektualnej w związku z finansowaniem zewnętrznym, kampaniami marketingowymi i projektami w obszarach new media;
 • Obsługi procesu uzyskiwania licencji dla oprogramowania w modelu EULA;
 • Tworzenia regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną i za pośrednictwem aplikacji mobilnych;
 • Zapewnianie zgodności przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w ramach procesów biznesowych opartych na nowych technologiach.
Dr Marcin Chomiuk - Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice - Kancelaria JDP
Dr Marcin Chomiuk

Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice

Anna Matusiak-Wekiera - Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice - Kancelaria JDP
Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice

Magdalena Bartnik - Adwokat | Senior Associate - Kancelaria JDP
Magdalena Bartnik

Adwokat | Senior Associate

Produkcja | Przemysł 4.0

Znamy i rozumiemy wyzwania branży produkcyjnej oraz przemysłu. Idziemy w parze z dynamiką i różnorodnością tych sektorów oferując eksperckie spojrzenie. Od wielu lat doradzamy czołowym przedstawicielom sektora motoryzacyjnego we wszystkich aspektach działalności. Jesteśmy zaufanym partnerem dla branży nowych technologii, w tym robotyki i automatyki przemysłowej. Kierujemy się zasadą podejścia kompleksowego – wspieramy klientów zarówno na starcie ich działalności asystując przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod inwestycję, jak i towarzyszymy im w uruchamianiu pierwszej linii produkcyjnej. Z powodzeniem wspieramy ich w budowie zakładów, doradzając przy zakupie działki, uczestnicząc w procedurze wyboru generalnego wykonawcy, negocjacjach, a także w trakcie samej budowy. Dbamy o komfort prawny we wszelkich obszarach: od nieruchomości po prawo budowlane i kontrakty. Mamy doświadczenie w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Tworzymy kontrakty dla podmiotów z różnych szczebli łańcucha dostaw. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne w kryzysowych sytuacjach braku i opóźnienia dostaw, a także dostarczenia wadliwych towarów. Negocjujemy skomplikowane porozumienia restrukturyzacyjne.

W szczególności:

 • Sporządzamy i opiniujemy umowy dla OEM, Tier 1, Tier 2 oraz dalszych podwykonawców; w szczególności specjalizujemy się w złożonych umowach dostawy, toolingu, R&D;
 • Przygotowujemy ogólne warunki sprzedaży i zakupów;
 • Doradzamy przy nabywaniu linii technologicznych i urządzeń,
 • Opracowujemy rozwiązania zabezpieczające klienta na wypadek braku zapłaty przez kontrahenta;
 • Kompleksowo obsługujemy od strony prawnej proces budowy zakładu produkcyjnego;
 • Opracowujemy i wdrażamy koncepcje prawno–podatkowe bezpiecznego prowadzenia działalności w Polsce;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia z rękojmi i gwarancji.
Dr Marcin Chomiuk - Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice - Kancelaria JDP
Dr Marcin Chomiuk

Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice

Barbara Kaczała - Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk - Kancelaria JDP
Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Automatyzacja produkcji i roboty przemysłowe

Zajmujemy się doradztwem prawnym dotyczącym nabywania robotów przemysłowych, linii produkcyjnych, maszyn przemysłowych i szeroko pojętej automatyzacji produkcji. Podmioty zainteresowane nabyciem wspieramy w wyborze odpowiedniego modelu umowy oraz jej negocjacjach. Pracując dla producentów lub dystrybutorów maszyn, zajmujemy się przygotowaniem wzorów umów oraz ogólnych warunków, a także negocjujemy odstępstwa proponowane przez kontrahentów. Nasze doradztwo w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego uzupełniamy doświadczeniem naszych ekspertów w zakresie finansowania (m.in. umowy leasingu, szczególne formy zabezpieczenia umów) oraz prawa podatkowego (m.in. wszelkiego rodzaju zachęty inwestycyjne w postaci ulg fiskalnych). W przypadku braku możliwości uzyskania polubownego porozumienia przez kontrahentów, reprezentujemy klientów w sporach sądowych.

W szczególności:

 • Wspieramy proces weryfikacji potencjalnych kontrahentów klienta;
 • Doradzamy klientowi wybór modelu umowy dopasowanego do jego potrzeb biznesowych;
 • Przygotowujemy analizę wzoru umowy oraz ogólnych warunków, które otrzymuje klient;
 • Prowadzimy negocjacje umowy w celu należytego zabezpieczenia interesów klienta;
 • Wspieramy klientów w razie problemów z usuwaniem usterek w ramach gwarancji lub rękojmi;
 • Przygotowujemy odstąpienie od umowy w razie niewywiązywania się przez kontrahenta z zobowiązań umownych;
 • Reprezentujemy klientów w sporach sądowych;
 • Doradzamy klientom w razie upadłości lub restrukturyzacji kontrahentów.
Wojciech Bazan - Adwokat | Partner - Kancelaria JDP
Wojciech Bazan

Adwokat | Partner

Micro and shared mobility

Doradzamy klientom dynamicznie rozwijającej się branży Micro and Shared Mobility, w tym podmiotom tworzących multi-platformy mobilności miejskiej w zakresie taksówek, carsharingu jak i operatorom hulajnóg oraz rowerów miejskich. Pracując dla tych podmiotów zajmujemy się przygotowaniem oraz aktualizowaniem wzorów umów oraz ogólnych warunków świadczenia usług. Wspomagamy także w bieżącej działalności, tworząc i opiniując umowy dotyczące marketingu oraz wdrażania nowych rozwiązań w aplikacjach mobilnych dla klientów. W zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego wspieramy doświadczeniem naszych ekspertów z obszaru ochrony danych osobowych, podatków, jak i finansowania (umowy najmu krótkoterminowego, najmu, leasingu).

W zakresie mobilności miejskiej prowadzimy aktywny monitoring prawny reagując na nowe rozwiązania prawne mogące wpłynąć na działalność branży. Wspieramy także w postępowaniach administracyjnych oraz w zakresie budowania oraz utrzymywania relacji naszych klientów z instytucjami państwowymi oraz samorządowymi.

W szczególności:

 • Przygotowujemy wzorce umowne oraz ogólne warunki świadczenia usług dla klienta z uwzględnieniem przepisów konsumenckich, ochrony konkurencji oraz ochrony danych osobowych;
 • Przygotowujemy wdrożenia prawne oraz podatkowe nowych rozwiązań w aplikacjach mobilnych dla klientów, np. w zakresie fakturowania, rozliczeń transakcji;
 • Analizujemy oraz opiniujemy umowy, które otrzymuje klient od kontrahentów w zakresie m.in. serwisowania sprzętu, marketingu i reklamy, jak i finansowania;
 • Prowadzimy negocjacje umowy w celu należytego zabezpieczenia interesów klienta;
 • Przygotowujemy rozwiązania w razie niewywiązywania się przez kontrahenta ze zobowiązań umownych;
 • Wspieramy klientów w procesie budowania relacji z podmiotami publicznymi oraz samorządami lokalnymi;
 • Analizujemy proponowane rozwiązania prawne na szczeblu krajowym oraz lokalnym pod kątem wpływu oraz dostosowania działalności klienta do aktualnych ram prawnych;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych;
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia w przedmiocie ochrony danych osobowych na każdym etapie biznesowym,  począwszy od projektowania procesów biznesowych, kończąc na ich zmianie czy wygaszaniu.
Anna Matusiak-Wekiera - Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice - Kancelaria JDP
Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice

Magdalena Bartnik - Adwokat | Senior Associate - Kancelaria JDP
Magdalena Bartnik

Adwokat | Senior Associate

Transakcje finansowe

Jako kancelaria regularnie doradzamy naszym klientom w polskich oraz transgranicznych transakcjach związanych z produktami finansowymi. W ramach naszej praktyki świadczymy usługi zarówno na rzecz podmiotów z sektora finansowego, jak i spoza niego. Naszą szczególną specjalnością są transakcje finansowania i refinansowania, w których doradzamy (zarówno bankom, jak i kredytobiorcom) w opracowywaniu struktur transakcji, przygotowywaniu stosownej dokumentacji (w tym ustanowienia zabezpieczeń) jak i realizacji warunków wstępnych wypłaty środków. Doradzamy także podmiotom oferującym produkty finansowe (w szczególności leasing i pożyczki) w przygotowaniu wzorów dokumentacji (zarówno na potrzeby obrotu B2B, jak i B2C). Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu planów restrukturyzacji zadłużenia, w tym ustanowionych instrumentów zabezpieczeń.

W szczególności:

 • Doradzamy klientom przy zawieraniu umów finansowania i refinansowania (zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców);
 • Wspieramy klientów w negocjacjach prowadzonych przez banki i inwestorów;
 • Opracowujemy i ustanawiamy instrumenty zabezpieczeń (w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, poręczenia, gwarancje, umowy cesji lub weksle);
 • Przygotowujemy kompleksową dokumentację produktów finansowych, w szczególności leasingu i pożyczek;
 • Wdrażamy struktury cash poolingowe;
 • Tworzymy dokumentację obrotu wierzytelnościami (factoring);
 • Opracowujemy i wdrażamy plany restrukturyzacji zadłużenia (zarówno indywidualnych podmiotów, jak i grup kapitałowych);
 • Przeprowadzamy procesy due diligence dokumentacji finansowej;
 • Pomagamy zarządom w dokonywaniu ocen ryzyka udziału w kredytowaniach spółek z grupy oraz w zarządzaniu tym ryzykiem;
 • Dostosowujemy do wymogów polskiego prawa struktury zabezpieczeń ustanawianych w ramach transgranicznego finansowania na aktywach znajdujących się w Polsce;
 • Projektujemy i analizujemy podatkowe struktury finansowania i zabezpieczeń, zarówno krajowe jak i zawierające elementy zagraniczne;
 • Przygotowujemy tzw. Legal Opinions, Capacity Opinions oraz Enforceability Opinions.
Maciej Chrzan, LL.M. - Radca prawny | Partner - Kancelaria JDP
Maciej Chrzan, LL.M.

Radca prawny | Partner

Michał Urbański - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Michał Urbański

Adwokat | Counsel

Marcin Lewiński - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Marcin Lewiński

Adwokat | Counsel

Transport i logistyka

Świadczymy usługi doradztwa dla przedsiębiorstw z branży transportowej, zajmujących się zarówno przewozem towarów, jak i osób w każdy sposób – drogą powietrzną, lądową czy morską. Korzystając z naszego interdyscyplinarnego doświadczenia dobrze rozumiemy potrzeby i wymagania branży. Jesteśmy także w stanie zapewnić ekspercką obsługę naszym klientom działającym międzynarodowo przy pomocy naszej rozwiniętej sieci kontaktów z zagranicznymi prawnikami. Naszym klientom pomagamy w zawieraniu umów spedycyjnych, nabywaniu centrów logistycznych, finansowaniu rozwoju działalności, jak i w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przy nabywaniu pojazdów służących do prowadzenia działalności. Z sukcesem reprezentujemy także naszych klientów w sporach dotyczących wykonywania działalności transportowej, jak i w sporach z kontrahentami.

W szczególności:

 • Pomagamy przy zawieraniu umów nabycia i leasingu pojazdów transportowych;
 • Opiniujemy oraz przygotowujemy umowy spedycji, przewodu, składu, przechowania, najmu powierzchni magazynowej;
 • Doradzamy w zakresie zabezpieczenia wierzytelności w transporcie (zastaw na towarze);
 • Pomagamy przy nabyciu oraz finansowaniu nabycia centr logistycznych oraz magazynów;
 • Doradzamy w zakresie międzynarodowego transportu towarów w oparciu o konwencję CMR;
 • Pomagamy w sprawach związanych z prawem pracy pracowników firm transportowych (m.in. delegowanie pracowników, czas pracy kierowców);
 • Z sukcesem prowadzimy sprawy sporne związane z działalnością transportową.
Adrian Andrychowski - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Adrian Andrychowski

Adwokat | Counsel

Barbara Kaczała - Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk - Kancelaria JDP
Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Branża recyklingowa i „green recovery”

Kierując się troską o środowisko naturalne, wspieramy przedsiębiorstwa recyklingowe oraz wszelkie inne przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kierują się ochroną zasobów naturalnych. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorstw zajmujących się tradycyjnym recyklingiem (np. opon), jak i do przedsiębiorstw nakierowanych na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (m.in. zajmujących się budową infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – EV). Nasz interdyscyplinarny zespół z sukcesem pomaga naszym klientom w każdej sferze ich działalności w tej branży. W szczególności wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu finansowania na rozwój ich działalności, zabezpieczeniu ich praw własności intelektualnej oraz w doradztwie umownym przy inwestycjach EPC.

W szczególności:

 • Kompleksowo doradzamy przy procesie budowy i rozbudowy zakładów recyklingowych;
 • Wspieramy naszych klientów w procesie negocjowania i zawierania umów dotyczących ich działalności;
 • Doradzamy we wszelkich kwestiach powiązanych z prawem nieruchomości, a w szczególności przy wykonywaniu obowiązków rekultywacji gruntów;
 • Pomagamy przy procesie uzyskiwania finansowania na wykonywanie działalności;
 • Doradzamy w kwestiach dotyczących zabezpieczenia praw własności intelektualnej naszych klientów;
 • Z sukcesem prowadzimy sprawy sporne przeciwko kontrahentom naszych klientów.
Adrian Andrychowski - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Adrian Andrychowski

Adwokat | Counsel

FMCG

Znana jest nam specyfika funkcjonowania rynku obrotu towarami szybkozbywalnymi oraz potrzeby uczestników tego rynku. Wiemy, jak ważne na tym rynku są szybkość działania oraz prostota w formułowaniu i przedstawianiu treści prawnych. W końcu każdy z nas oczekuje sprawnego serwisu gwarancyjnego drobnego sprzętu AGD czy też przejrzystego przedstawienia treści promocji w gazetce marketingowej.

W szczególności:

 • Doradzamy producentom drobnego AGD w zakresie budowy sieci dystrybucyjnych oraz sieci serwisów gwarancyjnych;
 • Doradzamy producentom artykułów higienicznych oraz producentów artykułów do przechowywania żywności w aspektach produktowych;
 • Doradzamy podmiotom z branży FMCG w prawnych i podatkowych aspektach procesów inwestycyjnych oraz przy rozbudowie zakładów produkcyjnych;
 • Doradzamy uczestnikom rynku produktów FMCG przy prawnych aspektach kampanii promocyjnych oraz w zakresie budowania strategii marketingowych, przygotowujemy regulaminy promocji;
 • Doradzamy uczestnikom rynku FMCG we wszystkich aspektach ochrony własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i wzorów użytkowych oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • Doradzamy uczestnikom rynku FMCG przy tworzeniu programów lojalnościowych oraz w zakresie danych osobowych.
Marcin Lewiński - Adwokat | Counsel - Kancelaria JDP
Marcin Lewiński

Adwokat | Counsel

Branża rolno-spożywcza

Od wielu lat jesteśmy zaufanym partnerem dla przedsiębiorców z branży rolno–spożywczej. Doradzamy grupom producentów rolnych w sprawach regulacyjnych i rejestrowych, a także w bieżącej działalności wspierając prawnie w projektach nabywania i zbywania przedsiębiorstw, poszczególnych składników majątkowych, a także zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Przeprowadzamy transakcje sprzedaży i kupna nieruchomości rolnych połączone z kompleksowym badaniem stanu prawnego nieruchomości. Specjalizujemy się w doradztwie na rzecz podmiotów zajmujących się sprzedażą warzyw i owoców. Znajomość branży z powodzeniem pozwala nam na obsługę procesów prawnych związanych ze sprzedażą i utylizacją produktów rolno–spożywczych. Wspieramy klientów w zakresie realizacji obowiązków dotyczących gospodarki odpadami i opakowaniami. W portfolio naszych klientów znajdują się m.in. uznani producenci jabłek deserowych i kapusty pekińskiej oraz szparagów.

W szczególności:

 • Kompleksowo obsługujemy od strony prawnej proces budowy zakładów produkcyjnych;
 • Opracowujemy rozwiązania dotyczące restrukturyzacji działalności oraz wdrażamy strategie dotyczące nabywania przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątkowych;
 • Doradzamy przy nabywaniu linii technologicznych, urządzeń i maszyn;
 • Sporządzamy umowy o pomoc przy zbiorach z uwzględnieniem aspektów zabezpieczenia społecznego;
 • Świadczymy bieżące doradztwo prawno–podatkowe;
 • Opracowujemy i wdrażamy koncepcje prawno–podatkowe bezpiecznego prowadzenia działalności w Polsce.
Andrzej Sokołowski - Radca prawny | Partner - Kancelaria JDP
Andrzej Sokołowski

Radca prawny | Partner

Barbara Kaczała - Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk - Kancelaria JDP
Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Przewaga zbudowana
doświadczeniem

Poznaj zespół

05 .

Poznaj naszych specjalistów

Nasz zespół tworzy 75 prawników o najwyższych kwalifikacjach. To absolwenci najlepszych uczelni w Polsce i za granicą, którzy zdobywali doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Ich kompetencje i praktyczna wiedza pozwalają Kancelarii JDP na stałą współpracę z renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawniczymi oraz firmami doradczymi, a także realizacje projektów w całej Europie.

Jakub Abramowicz

Adwokat | Associate

Adrian Andrychowski

Adwokat | Counsel

Magdalena Bartnik

Adwokat | Senior Associate

Wojciech Bazan

Adwokat | Partner

Mateusz Biciutko

Radca prawny | Associate

Aleksandra Blukacz

Adwokat | Associate

Karol Brunejko

Associate

Dr Marcin Chomiuk

Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice

Maciej Chrzan, LL.M.

Radca prawny | Partner

Klaudia Convertini

Associate

Małgorzata Daniluk

Radca prawny | Associate

Dorota Dąbrowska

Doradca podatkowy | Tax Manager

Adriana Denys-Starzec

Associate

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Radca prawny | Partner zarządzający

Michał Drozdowicz

Radca prawny | Partner
Head of Energy and Renewables Practice

Piotr Duma

Radca prawny | Counsel

Patricia Elbers-Szymańska

Associate | Senior Client Relationship Manager

Iwo Franaszczyk

Adwokat | Senior Associate

Tomasz Głozowski

Adwokat | Doradca podatkowy | Associate

Dr Łukasz Paweł Goniak

Adwokat | Counsel

Konrad Gortad

Adwokat | Senior Associate

Arkadiusz Górski

Adwokat | Senior Associate

Daria Gromotka

Radca prawny | Associate

Dominik Grzegorzewski

Associate

Maciej Grzybowski

Radca prawny | Senior Associate

Michał Jagielski

Ekspert podatkowy | Co-Head of Tax

Katarzyna Jakubowska-Kaleta

Radca prawny | Associate

Karolina Janczura-Królasik

Associate

Zbigniew Jara

Radca prawny | Rechtsanwalt | Of Counsel

Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Ewelina Kęciek

Senior Associate

Ludwina Klein, LL.M.

Adwokat | Counsel

Aleksandra Kopacz

Associate

Tomasz Krawczyk

Associate

Artur Krępa

Radca prawny | Associate

Paulina Kucharska

Associate

Dr Jacek Kudła, LL.M.

Radca prawny | Senior Associate

Wiktor Kulig

Associate

Daria Kułaga

Associate

Jakub Kuś

Associate

Martyna Kwiatek, LL.M.

Associate

Dr hab. Bogusław Lackoroński

Radca prawny | Of Counsel

Marcin Lewiński

Adwokat | Counsel

Maria Łabno

Adwokat | Senior Associate

Jaśmina Łyczewska

Adwokat | Associate

Karol Macias

Radca prawny | Senior Associate

Jakub Majewski

Adwokat | Partner

Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice

Wojciech Merkwa

Radca prawny | Partner
Head of Public Procurement Practice

Ewa Mońdziel

Radca prawny | Senior Associate

Agata Motyka

Associate

Mariusz Nowakowski, MLE

Adwokat | Counsel

Anna Nowodworska

Adwokat | Senior Associate

Klaudia Olejniczak

Associate

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokatka | Head of Employment Practice | Counsel

Michał Pater

Associate

Paula Pierzankowska

Associate

Aleksandra Pisarek

Associate

Amelia Prawda

Adwokat | Associate

Emilia Putra

Radca prawny | Senior Associate

Julia Rogosz

Radca prawny | Associate

Agata Ruszel

Radca prawny | Associate

Hubert Sobkowiak

Associate

Andrzej Sokołowski

Radca prawny | Partner

Justyna Solarska

Adwokatka | Senior Associate

Martyna Strzelińska

Associate

Natalia Szewczyk

Associate

Honorata Twaróg

Radca prawny | Associate

Michał Urbański

Adwokat | Counsel

Monika Wojtuch

Associate

Anna Wójcik

Adwokat | Senior Associate

Oskar Wypchło

Associate

Karolina Zagozdon

Radca prawny | Associate

Kinga Zagrajek

Adwokat | Associate

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy | Head of Tax

Agata Żuchowska

Associate

Jakub Abramowicz

Adwokat | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym w sporach wynikłych z umów opartych o wzorce kontraktowe FIDIC z zakresu: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Jest autorem publikacji dotyczących prawa wekslowego oraz rozliczenia robót dodatkowych.


Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017-2019 Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sarbiński & Sobczyk
Edukacja
 • 2019–2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013-2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Wybrane publikacje
 • Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. I, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019.
 • Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 /2019.
 • Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane, Monitor Prawniczy nr 16/2019 – glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 109/16, LEX nr 2238237
Języki
 • polski
 • angielski

Adrian Andrychowski

Adwokat | Counsel

Zespół Sporów korporacyjnych i komercyjnych

Adwokat w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań wynikłych na tle sporów korporacyjnych, transakcji M&A oraz związanych z transgranicznym obrotem gospodarczym. Brał udział w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw, skomplikowanych sporach korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze zarządu oraz reprezentował zagranicznych inwestorów w sporach powstałych na skutek naruszenia umowy wspólników. Specjalizuje się w sporach związanych z odzyskiwaniem mienia i egzekucją trudnych wierzytelności – tzw. sprawy asset tracing & recovery. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo transakcyjne dla zagranicznych podmiotów dokonujących inwestycji w Polsce.


Wybrane projekty
 • reprezentowanie inwestorów w skomplikowanych sporach potransakcyjnych, powstałych na tle naruszenia oświadczeń i zapewnień przy sprzedaży przedsiębiorstw;
 • reprezentowanie niemieckiego producenta zaawansowanych technologicznie maszyn, w procesie odzyskania mienia w postaci maszyn o wartości ponad 50 milionów złotych;
 • reprezentowanie akcjonariuszy w złożonym sporze korporacyjnym dotyczącym ważności uchwał o wyborze zarządu;
 • reprezentowanie duńskiego zarządcy upadłości w transgranicznym sporze związanym z dochodzeniem wierzytelności za dostawę paliwa żeglugowego;
 • reprezentowanie grupy amerykańskich wspólników w start-upie przeciwko polskiemu wspólnikowi, w sporze powstałym na tle wykonania umowy wspólników;
 • prowadzenie procesów sądowych, zarówno przeciwko jak i w obronie członków zarządu, w związku z ich subsydiarną odpowiedzialnością za długi spółek;
 • doradztwo przedprocesowe na rzecz zagranicznych funduszy nieruchomościowych;
 • doradztwo na rzecz angielskiej spółki z sektora IT w zakresie założenia polskiego oddziału;
 • doradztwo prawne na rzecz angielskiego inwestora, działającego w sektorze energii odnawialnej oraz recyklingu, w związku z inwestycją w zakład zajmujący się pirolizą opon.
Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014–2019 Woźniak Legal
Edukacja
 • 2014–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2013 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2011–2012 Szkoła Prawa Amerykańskiego współorganizowana przez Catholic University of America oraz Uniwersytet Jagielloński
Języki
 • polski
 • angielski

Magdalena Bartnik

Adwokat | Senior Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Zajmuje się projektami transakcyjnymi, fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint ventures, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną oraz kontraktową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na gruncie prawa cywilnego oraz handlowego, jak i w zakresie corporate governance oraz compliance. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym związanym z przejściem zakładu pracy, regulowaniem stosunku pracy z członkami zarządu, umowami o zakazie konkurencji oraz kontraktami managerskimi. Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, handlowej oraz nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2018 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016–2018 GM Legal Grot i Wspólnicy
 • 2016–2016 Peltzer Suhren Rechtsanwälte, Hanower, praktyka
Edukacja
 • 2018-2019 Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa Brytyjskiego Diploma in English and European Law
 • 2017-2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2010–2015 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa
 • 2013–2014 Leibniz Universität Hannover w Hanowerze, Wydział Prawa
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Wojciech Bazan

Adwokat | Partner

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w ich strategicznych sporach sądowych i arbitrażowych, których istotna część dotyczy dużych inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych lub dostaw zaawansowanych technologicznie maszyn (m.in. roszczenia związane z bezpodstawnie naliczoną karą umowną, bezzasadnym skorzystaniem z gwarancji przez inwestora, odmową zapłaty za wykonane prace dodatkowe). Jego doświadczenie obejmuje również reprezentację w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe (np. spór przed ICC dot. inwestycji realizowanej dla azjatyckiego kontrahenta na kontynencie afrykańskim), w tym także w ramach sporów inwestycyjnych (BIT). W części spraw wartość roszczeń przekracza 200 mln zł. Dobrze odnajduje się w prowadzeniu procesów opartych na wekslach oraz w postępowaniach o stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów i trybunałów arbitrażowych. W roku 2016 laureat prestiżowego konkursu “RisingStars Prawnicy – liderzy jutra”.


Wybrane projekty
 • reprezentacja generalnych wykonawców (międzynarodowych koncernów oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA oraz PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów na jedne z największych w Polsce odcinków drogowy oraz linii kolejowych, a także zapłaty kar umownych (część sporów o wartości ponad 200 mln zł, wzorce FIDIC);
 • reprezentacja w skomplikowanych sporach sądowych obejmujących kilkanaście i więcej równoległych postępowań;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe dotyczące rozbudowy dwóch z największych w Polsce lotnisk;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe producentów skomplikowanych technologicznie maszyn, robotów lub pojazdów szynowych;
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych po odstąpieniu od umów;
 • reprezentacja światowego producenta odzieży w dochodzeniu wierzytelności od polskich kontrahentów (postępowania sądowe, upadłościowe i egzekucyjne);
 • członek zespołu reprezentującego zagranicznego inwestora w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Polsce (Regulamin ICC);
 • reprezentacja generalnych wykonawców (największych międzynarodowych oraz polskich giełdowych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji (tzw. postępowania blokujące „ciągnięcie” gwarancji);
 • reprezentacja klientów w procesach sądowych dotyczących żądania zapłaty na podstawie weksla.
Kariera zawodowa
 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2021 Partner
 • 2011–2014 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • 2011 Zhonglun W&D, letni staż
Edukacja
 • 2013–2016 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007–2012 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa
 • 2010–2011 The School of American Law at Chicago-Kent Law School
Języki
 • polski
 • angielski
 • włoski

Mateusz Biciutko

Radca prawny | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych polskich przedsiębiorstwach budowlanych realizujących skomplikowane inwestycje infrastrukturalne na rzecz zamawiających publicznych. Zajmuje się także bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji budowlanych w tym w szczególności negocjacjami zmian umowy o roboty budowlane, realizacją robót zamiennych oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z wykonanych robót dodatkowych.


Wybrane projekty
 • doradztwo na rzecz konsorcjum wykonującego roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w zakresie roszczeń oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy w zakresie realizowanej inwestycji budowlanej, w tym negocjowanie warunków ugód zawieranych z podmiotami trzecimi kierującymi roszczenia w stosunku do generalnego wykonawcy
 • kompleksowa obsługa prawna kontraktu budowlanego w zakresie negocjacji warunków umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy oraz usługi, w tym obsługa procesu bezpośredniej płatności od inwestora na rzecz tych podmiotów z perspektywy generalnego wykonawcy
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2021–2022 Wolf Theiss P. Daszkowski sp. k.
 • 2019–2021 POLAQUA sp. z o.o.
 • 2019 Budimex S.A.
Edukacja
 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, aplikacja radcowska
 • 2014–2019 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Aleksandra Blukacz

Adwokat | Associate

Zespół Zamówień Publicznych
Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej i infrastrukturalnej. Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się dochodzeniem należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz prawem nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2017–2018 CEE ATTORNEYS Szmigiel Papros & Gregorczyk, praktyka
 • 2017 Parlament Europejski, Bruksela, staż
 • 2016–2017 PRA Group Polska, praktyka
Edukacja
 • 2020–2023 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2019–2020 Szkoła Prawa Brytyjskiego, Uniwersytet Warszawski
 • 2014–2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski
 • francuski

Karol Brunejko

Associate

Energetyka i Źródła Odnawialne

Associate w Zespole Energetyki i Źródeł Odnawialnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Doradza przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym z sektora energetycznego w sprawach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych. Wspiera klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa przy procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do pozwoleń administracyjno-prawnych (budowlanych, środowiskowych, lokalizacyjnych, itp.) niezbędnych dla budowy źródeł energii odnawialnej.
Koordynował i brał udział w współtworzeniu licznych raportów due dilligence w sektorze OZE. Uczestniczył także w transakcjach M&A podmiotów z sektora energetyki odnawialnej.


Kariera zawodowa
 • od 05.2023 – JDP Drapała & Partners
 • 2022 – 2023 – GNZ Legal Gorzelnik Nentwig Ziębiński
 • 2018 – 2021 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Edukacja
 • 2011 – 2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Pro bono
 • od 2014 – Dyrektor Akademickiej Poradni Prawnej – organizacji udzielającej bezpłatnej pomocy prawnej warszawskim studentom.
Języki
 • polski
 • angielski
 • rosyjski

Dr Marcin Chomiuk

Radca prawny | Partner | Head of M&A, Corporate and Commercial Practice

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji M&A oraz doradztwa kontraktowego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących przedsiębiorców z branży automotive, produkcyjnej oraz nowoczesnych technologii. W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami. Prowadzi doradztwo strategiczne i kontraktowe dla przedsiębiorców działających w branżach nowoczesnych technologii oraz przy wdrażaniu Industry 4.0. Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acqusition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług. W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.
Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego. Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne, zdobyte w Polsce i za granicą.


Wybrane projekty transakcyjne
 • doradztwo prawne dla zagranicznego inwestora branżowego w związku z projektem joint venture realizowanym z polskimi partnerami obejmującym budowę zakładu produkcji fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych;
 • doradztwo prawne dla zagranicznego inwestora branżowego w związku z nabyciem akcji producenta elektrofiltrów a następnie reorganizacja struktury korporacyjnej oraz operacyjnej;
 • obsługa prawna projektu postmerger – fazy integracji z grupą kapitałową zakupionych spółek produkcyjnych (spółek z o.o. i spółki akcyjnej) w Polsce, wchodzących w skład grupy kapitałowej wiodącego producenta sektora automotive;
 • opracowanie strategii i przeprowadzenie wyjścia inwestora branżowego będącego wspólnikiem mniejszościowym w spółce produkcyjnej;
 • przeprowadzenie na rzecz renomowanych międzynarodowych kancelarii badań prawnych i podatkowych (due diligence) podmiotów z siedzibą w Polsce stanowiących przedmiot transakcji oraz opracowanie raportów red flag.
Wybrane projekty infrastrukturalne
 • doradztwo prawne dla polskiej spółki budowlanej wchodzącej w skład francuskiej grupy kapitałowej w związku z projektem joint venture realizowanym z krajowymi oraz francuskimi partnerami i obejmującym budowę największego kompleksu handlowego w zachodniej Polsce;
 • doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III przy negocjowaniu umowy z generalnym wykonawcą oraz jej realizacji;
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 600 MWe.
Działalność naukowa
 • wykłady i szkolenia dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej w Polsce m.in. na temat: ramowych warunków działalności przemysłowej w Polsce, działalności na rynku niemieckim, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim;
 • wykłady w Szkole Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
 • członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H. BECK.
Kariera zawodowa
 • od 2007 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2015 Partner
 • 2004–2006 Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Warszawie – doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech
Edukacja
 • 2013 Stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (Niemcy)
 • 2020 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorat z prawa cywilnego
 • 2004–2005 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2001–2003 Uniwersytet we Freiburgu (Niemcy), Wydział Prawa, Ekonomia
 • 2000–2001 Uniwersytet w Halle/Saale (Niemcy), Wydział Prawa
 • 1998–2003 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • 1996–1999 Szkoła Główna Handlowa, specjalizacja finanse i bankowość
Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski
 • słowacki

Maciej Chrzan, LL.M.

Radca prawny | Partner

Zespół Nieruchomości

Partner, kieruje Zespołem Nieruchomości. Od kilkunastu lat specjalizuje się w bieżącym i transakcyjnym doradztwie prawnym dla klientów z branży nieruchomości, budowlanej oraz motoryzacyjnej. Obsługuje transakcje związane z nabywaniem, sprzedażą oraz najmem nieruchomości komercyjnych. Odpowiada za projekty finansowania i refinansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Doradza w projektach typu joint venture, restrukturyzacji grup kapitałowych. Doradza w kwestiach związanych z kontrolą koncentracji.


Wybrane projekty
 • doradztwo na rzecz sprzedającego, niemieckiej grupy han­dlowej, w związku ze sprzedażą sieci ponad 100 obiektów handlowych na rzecz największego działającego w Polsce operatora dyskontów;
 • doradztwo na rzecz sprzedającego, niemieckiej grupy han­dlowej, w związku ze sprzedażą sieci prawie 20 supermarketów na rzecz francuskiej grupy handlowej;
 • doradztwo na rzecz BMW, w związku z długoterminowym najmem magazynu o powierzchni ok. 30.000 m² w formule built-to-suit;
 • doradztwo na rzecz Ontex, w związku z długoterminowym najmem budynku o przeznaczeniu produkcyjnym o powierzchni ok. 26.000 m² w formule built-to-suit;
 • doradztwo na rzecz podmiotów z grupy Mercedes-Benz, w związku z nabywaniem nieruchomości pod salony sprzedaży oraz centra serwisowe;
 • doradztwo na rzecz władającego obiektami handlowymi, w związ­ku z bieżącym zarządzaniem portfelem ponad 100 obiektów handlowych o powierzchni od 1.000 do 2.000 m², w tym regulacją statusu prawnego nieruchomości, zarządzaniem relacjami z najemca­mi oraz leasingodawcami nieruchomości, relacjami sąsiedzkimi;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki, będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej, w związku ze sprzedażą nieruchomości przemysłowych oraz biurowych;
 • doradztwo na rzecz niemieckiego banku, w związku z transgranicznym finansowaniem oraz refinansowaniem nabycia szeregu nieruchomości biurowych w Warszawie oraz obiektów handlowych w Gdańsku i Katowicach;
 • doradztwo na rzecz niemieckiego funduszu nieruchomościowego, w związku z transgraniczną restrukturyzacją finansowania portfeli obiektów w czterech jurysdykcjach w Unii Europejskiej, w związku z upadłością banku pełniącego funkcję agenta do spraw zabezpieczeń;
 • doradztwo na rzecz władającego obiektami handlowymi, w związku z finansowaniem oraz refinansowaniem portfeli obiektów handlowych, w ramach finansowania krajowego oraz transgranicznego;
 • doradztwo na rzecz polskiego inwestora wchodzącego w skład niemieckiej grupy kapitałowej, w związku z budową od podstaw zakładu ocynkowni w centralnej Polsce;
 • doradztwo na rzecz holenderskiego inwestora, w związku z budową od podstaw zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych, w specjalnej strefie ekonomicznej w zachodniej Polsce;
 • doradztwo na rzecz Unternehmensgruppe-Melitta, w związku z transgraniczną reorganizacją grupy oraz reorganizacją struktury kapitałowej polskich spółek z grupy;
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz, wywodzącego się z Kanady, dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej, w związku z finansowaniem działalności w Polsce oraz umowami o korzystanie z rzeczy;
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz niemieckiego producenta pojazdów marki premium we wszelkich aspektach działalności, w tym w związku z finansowaniem działalności w formie leasingu oraz factoringu.
Kariera zawodowa
 • od 2009 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2015 Partner
 • 2005–2009 Beiten Burkhardt
 • 2005 P + P Pöllath + Partner, Rechtsanwälte und Steuerberater, Monachium
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, członek
Edukacja
 • 2003–2005 Uniwersytet w Regensburgu, Podstawy prawa niemieckiego dla prawników absolwentów zagranicznych uczelni Magister Legum – LL.M, studia podyplomowe
 • 1998–2003 Uniwersytet w Regensburgu, Wydział Prawa
 • 1998–2003 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski

Klaudia Convertini

Associate

Zespół Ochrony danych osobowych

Associate w Zespole Ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie nowych technologii. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie: umów IT, IP oraz umów dotyczących przetwarzania danych osobowych, postępowań administracyjnych przed WSA, UPRP oraz EUIPO, zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również badań due dilligence.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2022 act BSWW legal & tax
 • 2018-2020 Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego
Edukacja
 • od 2021 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Seminarium doktoranckie z Prawa
 • 2016–2021 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • Rektorski Dyplomu Uznania za ukończenie z wyróżnieniem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w roku akademickim 2020/2021
 • Dyplom Uznania Studenckiej Poradni Prawnej za wzorową pracę na rzecz Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego (2021)
 • Półfinalistka turnieju 'IP Challenge’ Ogólnopolskiego Turnieju Prawa Własności Intelektualnej (2021)
Języki
 • polski
 • angielski
 • włoski

Małgorzata Daniluk

Radca prawny | Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów przy prowadzeniu sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (w szczególności inwestycji deweloperskich i drogowych).
Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo administracyjnoprawne na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży budowlanej oraz nieruchomości, prowadzenie postępowań regulujących stan prawny nieruchomości, a także badanie stanu prawnego nieruchomości. W obszarze jej zainteresowania znajdują się także zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2015 – 2022 NAWRAT & MARIAŃSKI, Kancelarie Radców Prawnych
 • 2014 – Olszewski, Tokarski i Wspólnicy, praktyka
Edukacja
 • 2016 – 2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2008 – 2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • 2007 – 2009 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie, europeistyka
Języki
 • polski
 • angielski

Dorota Dąbrowska

Doradca podatkowy | Tax Manager

Zespół Podatkowy

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Świadczy usługi na rzecz spółek z branży budowlanej, leasingowej, motoryzacyjnej i inwestycyjnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania procesów inwestycyjnych, obrotu nieruchomościami, umów leasingowych, umów o finansowanie działalności, jak również rozliczeń wewnątrzgrupowych i dokumentacji cen transferowych.


Zakres doradztwa obejmuje w szczególności
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych;
 • doradztwo przy transakcjach obrotu nieruchomościami;
 • doradztwo w zakresie transakcji finansowych i leasingowych;
 • doradztwo w zakresie podatku u źródła (WHT);
 • doradztwo obejmujące transakcje z podmiotami powiązanymi oraz sporządzanie dokumentacji podatkowej;
 • doradztwo w zakresie opodatkowania polskich i zagranicznych pracowników i menadżerów;
 • doradztwo i reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi.
Wybrane projekty
 • doradztwo w zakresie przeniesienia funkcji sprzedaży przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego i zasad ustalenia ceny transferowej;
 • doradztwo w zakresie struktury i opodatkowania inwestycji deweloperskiej;
 • doradztwo w zakresie podatku u źródła od zagranicznych usług niematerialnych świadczonych dla polskiej spółki;
 • doradztwo dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych w zakresie wielokrotnych transakcji zbycia nieruchomości produkcyjnych i usługowych;
 • doradztwo na rzecz właściciela przy sprzedaży centrów handlowych;
 • optymalizacja obrotu udziałami spółki nieruchomościowej dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych;
 • doradztwo dla niemieckiej grupy kapitałowej w zakresie opodatkowania transgranicznego dostaw towarów do sieci handlowych na terenie Polski;
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji cen transferowych dla klienta z zakresu produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych;
 • opracowanie zagadnień podatkowych związanych z leasingiem i wynajmem pojazdów dla jednej z wiodących spółek branży motoryzacyjnej;
 • reprezentowanie niemieckiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawach o zwrot podatku VAT;
 • reprezentowanie niemieckiego klienta w postępowaniach podatkowych oraz przed sądem administracyjnym w sprawie podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek od pożyczek wspólnika.
Kariera zawodowa
 • od 2010 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2001–2009 Beiten Burkhardt
 • 2000 Pünder
 • 2000–2001 Clifford Chance
 • 1998–1999 Rödl & Partner
 • 1992–1997 Izba Skarbowa w Opolu, kierownik referatu
Edukacja
 • 1993–1994 Studium Finansów przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Finansów
 • 1986–1991 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej
Języki
 • polski
 • angielski

Adriana Denys-Starzec

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w zakresie sporów budowlanych oraz infrastrukturalnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach centrów handlowych z najemcami, w szczególności w sprawach opartych na klauzuli rebus sic stantibus. Doradzała także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • Od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2018–2022 Kancelaria Adwokacka Rychłowski & Urbański
 • 2017 miesięczny staż zagraniczny w Kancelarii Lexstone Lawyers na Jersey
Edukacja
 • od 2021 aplikacja adwokacka przy ORA W Warszawie
 • od 2020 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: prawo
 • 2019–2020 Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski
 • 2015–2020 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, dyplom summa cum laude
Pro bono
 • 2017–2018 Klinika Prawa działająca w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2021 Lider zespołu prawnego Stowarzyszenia Dwie Kreski
Działalność naukowa
 • Prowadzenie zajęć z Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim 2020/2021
 • Udział w prawniczych konferencjach naukowych, także o zasięgu międzynarodowym
 • Publikacje naukowe z zakresu prawa cywilnego, unijnego, autorskiego i medycznego, w tym w Przeglądzie Prawa Medycznego, Prawie Europejskim w Praktyce i Wydawnictwie Naukowym UAM.
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Radca prawny | Partner zarządzający

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Partner kierujący 40-osobowym Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury. Od ponad 20 lat reprezentuje podmioty polskie i zagraniczne w złożonych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne i zastępstwo procesowe klientów z branży automotive, real estate, producentów, dostawców technologii a także instytucje finansowe. Uznany w międzynarodowym rankingu The LEGAL 500 (2018 – 2023) za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction Disputes. Doradza także wykonawcom i inwestorom prywatnym w związku z realizacją złożonych projektów infrastrukturalnych oraz przemysłowych.
Był wielokrotnie powoływany jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, DIS, KIG, Lewiatan). Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu. Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek ICC Poland, członek DIS, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), członek Rady Zamówień Publicznych.


Wybrane postępowania sądowe
 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową Stadionu Narodowego w Warszawie (wartość przedmiotu sporu ponad 139 mln PLN, nazwy stron komunikowane w środkach masowego przekazu);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o zawarcie aneksu do umowy, podwyższenie wynagrodzenia i przedłużenie czasu na ukończenie w związku z budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 325 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym z powództwa zamawiającego samorządowego o zapłatę kary umowny w związku z dwiema inwestycjami użyteczności publicznej (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko zamawiającemu publicznemu o podwyższenie wynagrodzenia oraz zwrot kar umownych w związku z budową odcinka autostrady A4 (wartość przedmiotu sporu ponad 200 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum generalnych wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia w związku z budową nowego bloku energetycznego (wartość przedmiotu sporu ponad 250 mln PLN);
 • reprezentowanie konsorcjum wykonawców modernizacji 3 bloków energetycznych w jednej z wiodących elektrowni w Polsce w sporach sądowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia za prace dodatkowe, koszty przedłużenia realizacji kontraktu oraz zapłaty kar umownych (łączna wartości przedmiotów sporu ponad 170 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych z powództwa zamawiającego publicznego o zapłatę kar umownych za opóźnienie w związku z realizacją inwestycji hydrotechnicznej ( łączna wartość przedmiotu sporu prawie 180 mln PLN);
 • reprezentowanie jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym odstąpienia przez zamawiającego od umowy o budowę stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w zakresie roszczeń powstałych w związku odstąpieniem od umowy o budowę inwestycji drogowej z uwagi na występowaniu szkód górniczych (wartość przedmiotu sporu ponad 100 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w 3 postępowaniach sądowych przeciwko inwestorowi publicznemu o podwyższenie i zapłatę wynagrodzenia z 3 kontraktów o budowę odcinków drogi ekspresowej – wartości przedmiotów sporu: 123 mln PLN, 109 mln PLN i 92 mln PLN;
 • reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniu przeciwko inwestorowi o zapłatę kar umownych w związku z modernizacją odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, (wartość przedmiotu sporu ponad 72 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia w związku z budową odcinka linii metra (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (wartość przedmiotu sporu ponad 65 mln PLN);
 • reprezentowanie jednego z europejskich liderów w branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (wartość przedmiotu sporu ponad 60 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i naprawienie szkody w związku z budową odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (wartość przedmiotu sporu ponad 62 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy rewitalizacji i modernizacji odcinka linii kolejowej w postępowaniu przeciwko inwestorowi o wynagrodzenie i odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu ponad 54 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawców w postępowaniu sądowym przeciwko inwestorowi w związku z budową tzw. Trasy Górnej w Łodzi (wartość przedmiotu sporu około 23 mln PLN);
 • reprezentowanie inwestora z branży automotive w postępowaniu sądowym przeciwko generalnemu wykonawcy modernizacji i rozbudowy zakładu przemysłowego o kary umowne i naprawienie szkody (wartość przedmiotu sporu ponad 20 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiej spółki z branży IT w precedensowym sporze sądowym z inwestorem giełdowym dotyczącym naprawienia tzw. szkody giełdowej.
Wybrane postępowania przed Sądem Najwyższym
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednego z generalnych wykonawców w postępowaniu dotyczącym stadionu miejskiego w Białymstoku (wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w sprawie o zapłatę kary umownej przez zamawiającego publicznego (wartość przedmiotu sporu ponad 47 mln PLN);
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja jednej z wiodących spółek z branży budowlanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym uchylenia wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN);
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną i reprezentacja przez Sądem Najwyższym giełdowej spółki budowlanej w sporze z zamawiającym samorządowym dotyczącym nieuzasadnionej wypłaty kwoty z gwarancji prawidłowego wykonania umowy (wartość przedmiotu sporu ponad 33 mln PLN);
 • przygotowanie dwóch skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora z branży automotivew postępowaniach kasacyjnych dotyczących odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa w związku z upadłością zbywcy (wartość przedmiotu sporu ponad 26 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym polskiego inwestora w postępowaniu dotyczącym nieważności umowy inwestycyjnej (wartość przedmiotu sporu ponad 12 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym inwestora prywatnego w postępowaniu dotyczącym roszczeń podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia opartego na odpowiedzialności solidarnej (wartość przedmiotu sporu ponad 11 mln PLN);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym generalnego wykonawcy w zakresie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia tytułu nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej zmiany cen;
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym jednej ze stron w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym wykładni i wykonania umowy o współpracy (Joint-Venture);
 • przygotowanie skargi kasacyjnej i reprezentacja przed Sądem Najwyższym podmiotu uprawnionego do nabycia nieruchomości w postępowaniu dotyczącym wykonania prawa pierwokupu (wartość przedmiotu sporu ponad 10 mln PLN).
Wybrane postępowania arbitrażowe
 • reprezentowanie polskiego producenta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów (wartość przedmiotu sporu ponad 104 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcę w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w sporze dotyczącym budową odcinka drogi krajowej (wartość przedmiotu sporu ponad 30 mln PLN). Doprowadzenie do oddalenia przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy skargi o uchylenie wyroku ICC;
 • reprezentowanie polskiego wykonawcę w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko inwestorowi w związku z realizacją inwestycji liniowej w Polsce (wartość przedmiotu sporu ponad 22 mln PLN). Zakończona  sukcesem reprezentacja w postępowaniu przed sądami powszechnymi dotyczącymi uchylenia wyroku ICC;
 • reprezentowanie (wspólnie z kancelarią zagraniczną) spółki będącej właścicielem sieci marketów w postępowaniu arbitrażowym przed DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień (reps and warranties) złożonych w umowie asset deal (wartość przedmiotu sporu ponad 32 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego generalnego wykonawcy w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko inwestorowi prywatnemu dotyczącym inwestycji obejmującej renowację prestiżowego kompleksu nieruchomości (wartość przedmiotu sporu ponad 68 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego klienta w postępowaniu arbitrażowym przed KIG dotyczącym roszczeń z tytułu kar umownych za opóźnienie w dostawie (wartość przedmiotu sporu 26 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego lidera konsorcjum wykonawców w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan przeciwko członkowi konsorcjum w związku z rozliczeniem budowy odcinka drogi ekspresowej (wartość przedmiotu sporu ok. 30 mln PLN);
 • reprezentowanie polskiego inwestora prywatnego w postępowaniu arbitrażowym przed KIG przeciwko konsorcjum wykonawców w związku budową zakładu przemysłowego (wartość przedmiotu sporu ponad 14 mln PLN);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcę w postępowaniu arbitrażowym przed KIG o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z karą umowną za opóźnienie w trakcie realizacji inwestycji kubaturowej (wartość przedmiotu sporu około 10 mln PLN);
 • reprezentowanie polski oddział międzynarodowego przedsiębiorstwa projektowo-inżynierskiego w postępowaniu przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko wiodącemu generalnemu wykonawcy z Indii – spór dotyczył realizacji inwestycji infrastrukturalnej na terenie Libii;
 • reprezentowanie jednego z wiodących producentów wyrobów ortodontycznych (spółki z siedzibą w Holandii i USA) w dwóch postępowaniach arbitrażowych przed International Chamber of Commerce (ICC) przeciwko polskiemu kontrahentowi. Spór dotyczył naruszenia umowy dystrybucyjnej z prawem wyłączności (wartość przedmiotu sporu ponad 7,0 mln USD);
 • reprezentowanie jednej z największych światowych spółek z branży petrochemicznej w postępowaniu postarbitrażowym (wyrok SCC Sztokholm) oraz egzekucyjnym, a także w postępowaniu układowym polskiego dłużnika.

(Doświadczenie jako arbiter)

 • był arbitrem przewodniczącym w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przed International Chamber of Commerce (ICC) prowadzonym pomiędzy grupą spółek niemieckich a grupą spółek austriackich dotyczącym naruszenia umów sprzedaży udziałów (share deal);
 • był arbitrem jedynym w postępowaniu arbitrażowym przed niemieckim DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) prowadzonym pomiędzy spółką polską a spółką niemiecką dotyczącym naruszenia sale and purchase agreement;
 • był arbitrem w postępowaniu arbitrażowym ad hoc zarządzanym przez KIG prowadzonym pomiędzy polskim wykonawcą a zamawiającym publicznym dotyczącym inwestycji z branży energetycznej (wartość przedmiotu sporu prawie 400 mln PLN);
 • był arbitrem w postępowaniu arbitrażowym przed KIG prowadzonym pomiędzy polskimi spółkami dotyczącym niewykonania umowy sprzedaży nieruchomości (wartość przedmiotu sporu ponad 25 mln PLN);
 • był arbitrem w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w sporze dotyczącym umów najmu w obiektach handlowych
 • był arbitrem w postępowaniach przed Sądem Polubownym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Wybrane doradztwo prawne
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum wykonawców w związku z budową infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w całej Polsce; Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: 2,8 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy kluczowej inwestycji kolejowej w Łodzi, Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska; Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1,1 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Zakopianki z najdłuższym tunelem w Polsce, Zamawiający: GDDKiA; wartość projektu 1 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy, Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 908 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC budowy elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,6 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków w Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR;
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków w Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu, wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku budowy stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG 2012 Sp. z o.o., wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz wiodącego generalnego wykonawcy w związku z rozbudową jednego z największych w Polsce terminali pasażerskich (wartość umowy ok. 370 mln zł);
 • doradztwo prawne na rzecz konsorcjum w związku z budową linii kolejowej Warka-Radom Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wartość projektu: 700 mln PLN;
 • doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków linii kolejowych nr 61 i nr 700 Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN.
Działalność naukowa
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • od 2013 członek Zespołu Problemowego do spraw umów o świadczenie usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym
 • od 2009 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zajmującego się przygotowaniem części ogólnej prawa zobowiązań
Kariera zawodowa
 • od 2008 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Partner; od 2020 Partner zarządzający
 • 2001–2007 Gleiss Lutz, Warszawa
 • 1997–1999 Rödl & Partner, Warszawa
Edukacja
 • 2011 habilitacja z prawa cywilnego
 • 2001 doktorat z prawa cywilnego
 • 1990–1995 Uniwersytet w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • 1993–1994 stypendium na Uniwersytecie w Regensburgu
 • 1995 stypendium na Uniwersytecie w Hamburgu
 • dwukrotny stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu
Publikacje

Autor ponad 90 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i arbitrażu, w tym m.in.  Systemu Prawa Prywatnego, tomy 5, 6 i 7  (Prawo zobowiązań – część ogólna, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H.Beck wydania 2006 – 2020), współautor wraz z sędziami Sądu Najwyższego  komentarza do kodeksu cywilnego (Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część szczegółowa, red. J. Gudowski, Wolters Kluwer, wydania 2013 – 2017); monografii „Umowy odnoszące się do osób trzecich” (C.H.Beck, Warszawa 2006); „Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia” (C.H.Beck, Warszawa 2010), „Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy” (C.H.Beck, Warszawa 2016)

Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski

Michał Drozdowicz

Radca prawny | Partner
Head of Energy and Renewables Practice

Zespół Energetyki i Źródeł Odnawialnych

Radca prawny, partner, szef Zespołu Energetyki i Źródeł Odnawialnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, obejmującym m.in. pomoc prawną przy najistotniejszych w kraju inwestycjach w źródła wytwórcze (konwencjonalne) oraz infrastrukturę energetyczną.

Zajmuje się prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Doradzał klientom w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju oraz nabywania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności w analizach due diligence w transakcjach M&A oraz finansowania OZE, przede wszystkim branży PV. Wspierał klientów w sprawach regulacyjnych, w kwestiach kluczowych umów sektora energii, w tym umowach przyłączeniowych, dostaw komponentów, kontraktów budowlanych, O&M, długoterminowych umowach o zakup energii zawieranych między wytwórcą a odbiorcą przemysłowym (PPA, cPPA).

Michał, przed dołączeniem do JDP, zbierał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych, w ostatnich latach kierując krajową praktyką energetyki w jednej z nich. Od lat jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers & Partners, Who’s Who Legal, IFLR 1000, Legal 500). W 2020 roku otrzymał nagrodę Client’s Choice przyznawaną przez Lexology.


Wybrane projekty
 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe co do postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 14 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) wytwarzanej z ponad 70 MW portfolia elektrowni fotowoltaicznych, negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sieć handlu detalicznego);
 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe dotyczące postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 12 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (vPPA) wytwarzanej z ponad 45 MW portfolia elektrowni fotowoltaicznych, negocjowanej i zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor spożywczy);
 • pomoc prawna na rzecz instytucji finansującej wytwórcę OZE obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe dotyczące postanowień, praw i obowiązków stron zawartej na ponad 11 lat umowy sprzedaży energii elektrycznej (cPPA) wytwarzanej z portfolia elektrowni fotowoltaicznych, zawieranej przez wytwórcę OZE z odbiorcą końcowym (sektor przemysłowy);
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz instytucji finansującej wytwórców OZE w zakresie finansowania budowy przez ponad 40 spółek projektowych elektrowni fotowoltaicznych obejmujących ponad 250 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 300 MW;
 • pomoc prawna na rzecz dewelopera OZE obejmująca przygotowywanie i negocjowanie umów „pod klucz”, w tym umów dotyczących budowy i utrzymania elektrowni fotowoltaicznych, umów dostaw kluczowych komponentów, umów O&M na potrzeby budowy elektrowni fotowoltaicznych, umów zabezpieczających tytuły prawne do nieruchomości, uczestnictwa w systemie aukcyjnym oraz kwestiach regulacyjnych związanych z uzyskiwaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
 • pomoc prawna na rzecz globalnych podmiotów wysokich technologii, w tym z listy Fortune 500, w związku z reżimem prawnym ograniczeń w poborze i dostawie energii elektrycznej do data center tych przedsiębiorstw w Polsce, w tym doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego poziomu mocy na potrzeby funkcjonowania data center;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo prawne i kontraktowe na rzecz przedsiębiorstwa ciepłowniczego w zakresie roszczeń wynikających z przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w związku z nową jednostką wytwórczą;
 • pomoc prawna na rzecz inwestora obejmująca doradztwo prawne oraz negocjacje w zakresie roszczeń stron z tytułu wykonywania umowy o zaprojektowanie i budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz zagranicznego funduszu zawierającego umowę inwestycyjną mającą na celu sfinansowanie budowy portfolia elektrowni fotowoltaicznych o mocy 66MW;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzenie prawnego due diligence na rzecz zagranicznego inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów fotowoltaicznych o mocy ok. 80 MW;
 • pomoc prawna obejmująca doradztwo i przeprowadzanie prawnego due diligence na rzecz inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 101 MW;
 • pomoc prawna w zakresie przeprowadzania prawnego due diligence na rzecz zagranicznego inwestora uczestniczącego w nabywaniu portfolia projektów fotowoltaicznych o mocy ponad 800 MW na różnych etapach dewelopmentu, w tym RTB;
 • pomoc prawna na rzecz litewskiego operatora systemu przesyłowego w związku z zawieraniem umowy o współpracy z polskim operatorem systemu przesyłowego w zakresie budowy podmorskiego kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) Harmony Link o mocy nominalnej 700 MW (połączenie Żarnowiec – Darbenai) – ponad 300 km inwestycji kluczowej w procesie synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy oraz Łotwy i Estonii z siecią Europy kontynentalnej;
 • pomoc prawna na rzecz czołowego polskiego przedsiębiorstwa energetycznego przy przygotowaniu i wyborze zagranicznego partnera do realizacji przedsięwzięcia morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim;
 • pomoc prawna w zakresie kwestii kontraktowych umowy głównej i umowy LTSA, a także ofertowania w sektorowym dialogu konkurencyjnym oraz dialogu technicznym dotyczącym dostaw oraz 10-letniego serwisu kompletu (10) agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu (Goleniów, Gustorzyn i Odolanów), będących częścią programu Baltic Pipe (wartość projektu ok. 550 mln zł);
 • pomoc prawna na rzecz inwestora w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na realizację budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole. Porozumienie uwzględniało zaistniałe w toku ponad czterech lat budowy wydarzenia o charakterze siły wyższej oraz dodatkowe świadczenia po stronie Generalnego Wykonawcy, potwierdzając wysokość wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w aneksie terminów przekazania bloków nr 5 i 6 do eksploatacji (wartość całej inwestycji ok. 11,5 mld zł);
 • pomoc prawna na rzecz wykonawcy występującego w konsorcjum w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na budowę nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Porozumienie przedłużyło finalny czas realizacji inwestycji o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego z przyczyn niezależnych od stron (wartość całej inwestycji ok. 5,1 mld zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja wykonawców w przetargu sektorowym na budowę bloku 450 MW w Elektrowni Turów (wartość projektu: ok. 1 mld zł);
 • pomoc prawna na rzecz inwestora w zakresie przygotowania oraz wyboru wykonawcy budowy oraz funkcjonowania Terminalu Naftowego w Gdańsku – inwestycji mającej strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego (wartość projektu ok. 800 mln zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja zwycięskiego zgrupowania wykonawców w przetargu sektorowym na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (wartość projektu: ok. 5,4 mld zł);
 • pomoc prawna, w tym reprezentacja zwycięskiego konsorcjum w przetargu sektorowym na budowę 2 bloków (blok nr 5 i 6) energetycznych w Elektrowni Opole o mocy zainstalowanej 1800 MW (wartość projektu: ok. 11,5 mld zł).
Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2022 Eversheds Sutherland Poland
 • 2012–2019 Dentons
 • 2008–2012 Wierzbowski Eversheds (obecnie Eversheds Sutherland Poland)
 • 2006–2008 Schampera Dubis Zając i Wspólnicy (obecnie SDZLEGAL Schindelm)
 • 2004–2006 Kancelaria Radcy Prawnego Michał Drozdowicz
Edukacja
 • 2000–2004 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, aplikacja radcowska
 • 1994–1999 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Piotr Duma

Radca prawny | Counsel

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów wynikających z inwestycji infrastrukturalnych (drogownictwo, m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) oraz w doradztwie związanym z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Doradzał m.in. generalnym wykonawcom na etapie wykonywania kontraktów oraz w sporach wynikających ze znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Wspierał również fundusze inwestycyjne w procesie nabywania i zarządzania aktywami. Reprezentował klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.


Kariera zawodowa
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2011–2016 Dentons Europe Oleszczuk
 • 2009–2011 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
Edukacja
 • 2011–2014 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2005–2010 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Języki
 • polski
 • angielski

Patricia Elbers-Szymańska

Associate | Senior Client Relationship Manager

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w M&A, prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie umów. Doradza, szczególnie klientom niemieckojęzycznym. W swojej dotychczasowej karierze wspierała procesy restrukturyzacji grup spółek należących do międzynarodowych holdingów. Doradza klientom z branży produkcyjnej oraz motoryzacyjnej przy projektowaniu ogólnych warunków umów oraz umów dostawy.


Wybrane projekty
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa korporacyjnego, prawa umów oraz sporów sądowych niemieckiego koncernu motoryzacyjnego;
 • doradztwo prawne dla jednej z największych spółek wydobywczych gazu łupkowego w Polsce;
 • bieżąca obsługa korporacyjna niemieckiego funduszu inwestycyjnego przy rozbudowywaniu działalności w Polsce;
 • bieżąca obsługa prawna kanadyjskiego koncernu motoryzacyjnego w sprawach korporacyjnych oraz prawie umów;
 • udział w procesach restrukturyzacji grup spółek należących do międzynarodowych holdingów działających w Polsce, w tym uczestnictwo w obsłudze prawnej transakcji sprzedaży przedsiębiorstw albo ich zorganizowanych części, albo aktywów.
Kariera zawodowa
 • od 2013 Zarząd Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, członek
 • od 2009 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
Edukacja
 • 2011–2012 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • 2003­­-2009 Uniwersytet w Mannheim, specjalizacja prawo spółek handlowych i prawo pracy
 • 2006–2007 Uniwersytet Pàzmàny Pèter w Budapeszcie, Wydział Prawa
Języki
 • niemiecki (rodzimy)
 • polski
 • angielski
 • węgierski

Iwo Franaszczyk

Adwokat | Senior Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury
Zespół Zamówień Publicznych

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych, prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i kolejowej, a także w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa spółek.


Kariera zawodowa
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016 Kancelaria Kocur i Wspólnicy
 • 2014–2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, staż
 • 2013 Volkswagen Bnk Polska S.A., Departament Ryzyka Kredytowego, staż
Edukacja
 • od 2016 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011–2016 Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa
 • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Języki
 • polski
 • angielski

Tomasz Głozowski

Adwokat | Doradca podatkowy | Associate

Zespół Podatkowy

Adwokat i doradca podatkowy z bogatym doświadczeniem w obsłudze klientów w trakcie sporów z organami podatkowymi, zarówno w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, sądowo-administracyjnych oraz karno-skarbowych.

W swojej karierze wielokrotnie uczestniczył w obsłudze podatkowej projektów związanych z fuzjami i przejęciami (M&A), jak również restrukturyzacją przedsiębiorców, w tym międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności, inwestowania, przeprowadzania transakcji oraz planowania sukcesji, zarówno w ramach struktur polskich, jak również zagranicznych.

Tomasz prowadził szkolenia z zakresu prawa podatkowego na rzecz organizacji przedsiębiorców, instytucji finansowych, krajowych producentów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jest również autorem publikacji naukowych oraz wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Wybrane projekty
 • doradztwo podatkowe dla polskiej spółki giełdowej w procesie nabycia biznesu niezależnego operatora logistycznego paliw oraz zakładów produkcji i sprzedaży asfaltów obejmujące badanie due diligence oraz doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji;
 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT prowadzonych wobec podmiotów uwikłanych w proceder funkcjonowania tzw. karuzel VAT;
 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych w sprawach dotyczących zwrotu podatku CIT na rzecz podatników wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej działającej w branży wydawniczej;
 • uczestnictwo w postępowaniach karnych skarbowych prowadzonych wobec członków kadry kierowniczej przedsiębiorstw.
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2022 Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
 • 2020 Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
 • 2018–2020 Sadkowski i Wspólnicy sp.k.
 • 2016–2018 TaxLab sp. z o.o.
Edukacja
 • 2020–2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2016–2019 Uniwersytet Warszawski, Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 • 2014–2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, uczestnik specjalistycznego programu edukacyjnego „Business Law”
Wyróżnienia
 • Stypendysta programu Santander Universidades za zaangażowanie społeczne, inicjatywy na rzecz uczelni oraz szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauczelnianej (2017).
Języki
 • polski
 • angielski

Dr Łukasz Paweł Goniak

Adwokat | Counsel

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury
Zespół Zamówień Publicznych

Adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury. Zajmuje się kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej, drogowej, transportowej i energetycznej, w tym przede wszystkim inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz w formule PPP. Doradza zarówno na etapie ubiegania się, jak i wykonania zamówienia. Dotychczas pracował przy największych w kraju, a także unikatowych w skali Europy projektach infrastrukturalnych. Wspierał również wykonawców m.in. w międzynarodowych przetargach na inwestycje w ramach NATO SECURITY INVESTEMENT PROGRAM (NSIP) prowadzonych w oparciu o dyrektywy NATOwskie.


Wybrane projekty

Doradztwo z zakresu zamówień publicznych:

 • pomoc prawna przy ubieganiu się oraz na etapie realizacji największych w kraju projektów infrastrukturalnych (np. budowa Metra w Warszawie, budowa tunelu w Świnoujściu, budowa Północnej Obwodnicy Krakowa);
 • obsługa prawna spółki z największej w Polsce Grupy Kapitałowej z sektora elektroenergetycznego, w tym w zakresie udzielenia zamówień publicznych, m.in. na modernizację elektrowni wodnej;
 • kompleksowa obsługa prawna największego tureckiego dostawcy rur w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na potrzeby lądowej części Baltic Pipe (możliwa wartość kontraktu w ramach umowy ramowej – ok. 3 mld zł).

Doradztwo na rzecz wykonawców w międzynarodowych przetargach dotyczących inwestycji w ramach NATO SECURITY PROGRAMME (NSIP) prowadzonych na podstawie dyrektyw NATOwskich.

Doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego:

 • projekty dotyczące m.in. budowy lub rozbudowy infrastruktury transportowej, w tym reprezentowanie zwycięskiego podmiotu w postępowaniu dotyczącym zaprojektowania i budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – największej tego typu inwestycji realizowanej w formule PPP w Europie;
 • liczne projekty związane z gospodarką odpadami (budowa spalarni) oraz poprawą efektywności energetycznej budynków czy też budowy i utrzymania dróg.

Udział po stronie wykonawców i zamawiających w licznych postępowaniach przed KIO i SO, m.in.:

 • w unikalnym postępowaniu dotyczącym zamówienia in-house na zagospodarowanie nieczystości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy;
 • w precedensowym sporze dot. możliwości uznania podziemnej stacji metra za budynek w rozumieniu prawa budowlanego.
Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017 – 2021 KKLW/ Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni
 • 2016 – 2017 Siedlecki Kancelaria Prawna
 • 2013 – 2016 Kancelaria Prawna Adwokata Jacka Krężelewskiego
 • 2008 – 2013 Dziennikarz TVP S.A.
Edukacja
 • 2017 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, obrona pracy doktorskiej
 • 2014 – 2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007 – 2012 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • 2006 – 2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Ukończył także szereg kursów z zakresu prawa mediów i nowych technologii oraz prawa UE, w tym na tak prestiżowych uczelniach jak King’s College London czy University of Texas at Austin.
Języki
 • polski
 • angielski

Konrad Gortad

Adwokat | Senior Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, m.in. infrastruktura drogowa oraz kolejowa, wykonywanych w oparciu o wzorce warunków kontraktowych FIDIC, w tym w formule pod klucz. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności reprezentowanie inwestorów i generalnych wykonawców robót budowlanych w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych m.in. w oparciu o regulaminy arbitrażowe ICC oraz SAKIG w Warszawie.


Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2015–2019 Clifford Chance
 • 2014–2015 Linklaters
Edukacja
 • od 2016 INP PAN, studia doktoranckie z zakresu postępowania cywilnego
 • 2015–2018 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2009–2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Arkadiusz Górski

Adwokat | Senior Associate

Zespół White Collar Crime

Adwokat w Zespole White Collar Crime, w specjalizacji Sporów korporacyjnych i post-M&A oraz prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych (White Collar Crimes), w tym postępowaniach związanych z zarzutami różnorodnych typów nadużyć na rynku regulowanym (m.in. rozporządzenie MAR), postępowaniach karnoskarbowych oraz sprawach związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców. Reprezentuje klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Projektuje i audytuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców zarówno w świetle wymogów AML, jak i w zakresie whistleblowing, czy przeciwdziałania korupcji (criminal compliance).

Prowadził zajęcia na temat przestępstw gospodarczych oraz AML w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował na łamach m.in. Parkietu, Doradcy Restrukturyzacyjnego, Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Przeglądu Sądowego,  czy Monitora Prawniczego. Współautor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) wydawnictwa C.H. Beck (2021).


Wybrane projekty
 • obrona w postępowaniach karnych związanych z zarzutami m.in oszustwa, działania na szkodę spółki, przekroczenia uprawnień, przywłaszczenia, wyłudzenia podatku VAT, nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji, łapownictwa menadżerskiego, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej;
 • obrona w postępowaniach karnych związanych z rynkiem kapitałowym
  w związku z zarzutami manipulacji instrumentami finansowymi, oferowania instrumentów finansowych bez zezwolenia, wykorzystania informacji poufnej;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi nakładanymi przez KNF na emitentów i firmy inwestycyjne;
 • projektowanie regulacji wewnętrznych w zakresie AML oraz compliance (m.in. whistleblowing, anti-bribery, system nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej), także w świetle wymogów DPSN 2021.
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2022 Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni sp.p.
 • 2016–2017 Kancelaria Prezydenta RP
Edukacja
 • 2020–2021 Akademia Leona Koźmińskiego, Studia podyplomowe: Analityk Compliance i AML
 • 2017–2019 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Daria Gromotka

Radca prawny | Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego
Zespół Nieruchomości

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego i Zespole Prawa Nieruchomości. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej spółek. Zajmuje się doradztwem kontraktowym oraz doradztwem w zakresie prawa handlowego. Współpracuje przy projektach transakcyjnych, fuzji i przejęć oraz przy transakcjach opartych o strukturę wspólnego przedsięwzięcia – joint venture. Doradza spółkom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, handlowej oraz nieruchomości. Doświadczenie zdobywała w branży paliwowej, gdzie zajmowała się prawem energetycznym: postępowania prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki, postępowania o uzyskanie koncesji, prawem cywilnym: umowy dealerskie, franczyzowe, najmu, dzierżawy, sprzedaży, prawem własności intelektualnej oraz prawem pracy.


Kariera zawodowa
 • 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2019 BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • 2017 BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, praktyka
Edukacja
 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2019–2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska
 • 2018–2021 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 • 2017–2018 Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie
 • 2013–2018 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Dominik Grzegorzewski

Associate

Zespół Nieruchomości

Associate w Zespole Nieruchomości. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości, OZE oraz prawa spółek. Wspiera klientów na każdym etapie transakcji związanych z nabyciem nieruchomości (asset deal i share deal), umowami najmu (biura, magazyny, BTS) oraz w negocjacjach. Przygotowuje raporty due diligence nieruchomości oraz opracowuje kompletną dokumentację transakcyjną. Doradza również we wszelkich zagadnieniach dotyczących nieruchomości z zakresu prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami rolnymi, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju projektów OZE. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w sprawach dotyczących nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2020 Nowakowski Tarsalewski Adwokaci Sp. p.
 • 2018–2019 Kancelaria Komornika Sądowego Jacka Lewandowskiego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Edukacja
 • od 2021 Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi
 • 2015–2020 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Maciej Grzybowski

Radca prawny | Senior Associate

Senior Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, korporacyjnego oraz gospodarczego. Poza sporządzaniem pism procesowych oraz występowaniem przed sądami, obszar jego obowiązków obejmuje nadzór kontraktów pod względem formalnoprawnym, w tym realizowanych przez podmioty międzynarodowe, opartych także na warunkach FIDIC. Jego doświadczenie obejmuje również negocjowanie umów, sporządzanie opinii i analizę ryzyk.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016–2023 Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kantorska
Edukacja
 • 2017–2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
 • 2010–2015 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo
Języki
 • polski
 • angielski

Michał Jagielski

Ekspert podatkowy | Co-Head of Tax

Zespół Podatkowy

Ekspert w zakresie dostosowywania dużych firm do zmian w prawie podatkowym. Doświadczenie zdobywał w największych międzynarodowych firmach konsultingowych. Specjalizuje się w procesach i procedurach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu funkcją podatkową oraz ryzykiem podatkowym w dużych międzynarodowych grupach kapitałowych. Doradzał w licznych projektach związanych z dojrzewaniem przedsiębiorstw (np. przejście na model franczyzy) i ich wzrostem (np. ekspansja zagraniczna). Dodatkowo koncentruje się na systemie ulg i zwolnień podatkowych.


Wybrane projekty
 • doradztwo w zakresie ulg i zwolnień dla firm z branży IT i branż pokrewnych;
 • projektowanie i wdrażanie procedur podatkowych dla dużej międzynarodowej firmy z branży budowlanej;
 • doradztwo dla dużej firmy z branży usługowej wdrażającej model franczyzy;
 • projektowanie i wdrażanie procesu związanego z debiutem międzynarodowej firmy z branży rozrywki w Polsce (w tym model TP).
Kariera zawodowa
 • 2022–obecnie JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2022 Andersen Tax & Legal
 • 2010–2019 PwC
Edukacja
 • 2005–2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Katarzyna Jakubowska-Kaleta

Radca prawny | Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, prawie umów oraz AML/CTF compliance. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć, w tym typu share deals i asset deals. Prowadzi i koordynuje badania due diligence. Współpracowała w ramach projektów dla różnych sektorów gospodarki, m.in. dla branży informatycznej, odnawialnych źródeł energii czy FMCG. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, z uwzględnieniem restrukturyzacji korporacyjnych oraz problematyki corporate governance. Doradza włoskojęzycznym klientom przede wszystkim w zakresie prawa spółek, choć nie tylko – w jej portfolio znajduje się m.in. przeprowadzenie transgranicznego postępowania spadkowego.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016–2022 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Edukacja
 • 2017–2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2015–2016 Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • 2014–2015 Uniwersytet Turyński, Erasmus+, prawo cywilne i handlowe
 • 2012–2015 Uniwersytet Warszawski, italianistyka
 • 2010–2015 Uniwersytet Warszawski, prawo
Języki
 • polski
 • angielski
 • włoski

Karolina Janczura-Królasik

Associate

Nieruchomości, Umowy

W swojej praktyce koncentruje się na transakcjach z zakresu nabycia (share deal i asset deal), finansowania i sprzedaży nieruchomości, w tym transakcjach typu joint venture. Pomaga w badaniach due diligence nieruchomości oraz opracowuje pełną dokumentację transakcyjną. Zajmuje się analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, umowami najmu powierzchni biurowych, magazynowych i komercyjnych, jak również decyzjami administracyjnymi wydanymi w toku procesu inwestycyjnego.


Kariera zawodowa
 • od 2023 – JDP Drapała & Partners
 • 2021 – 2023- DWF Poland Jamka sp. k.
 • 2020 – 2021- Allen & Overy, A.Pędzich sp. k.
 • 2019 – 2020 Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp. k. (obecnie) (wcześniej Greenberg Traurig Grzesiak sp. k.)
Edukacja
 • 2016 – 2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • 2018 – 2019 Szkoła Prawa Brytyjskiego
Języki
 • polski
 • angielski
 • francuski

Zbigniew Jara

Radca prawny | Rechtsanwalt | Of Counsel

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Radca prawny, Of counsel. Uznany ekspert w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa handlowego, Joint Venture, prawa kartelowego, a także w zakresie rozwoju i finansowania projektów. W ramach praktyki Fuzji i Przejęć doradza polskim i międzynarodowym koncernom w kompleksowych transakcjach, w tym transgranicznych (M&A), oraz porozumieniach o współpracy (Joint Venture) m.in. niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a kolejno sprzedaży ponad 200 dyskontów. Doradzał ponadto niemieckiemu koncernowi przy budowie fabryki fundamentów do morskich elek­trowni wiatrowych w zakresie struktury (SPV) i warunków współpracy z polskimi partnerami, a następnie przy sprzedaży jego udziałów w owym Joint Venture. Prowadził także szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, w tym restrukturyzacji transgranicznych.
Autor polsko- i niemieckojęzycznych publikacji z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: Joint Venture, wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych oraz transgranicznych fuzji spółek. Autor i redaktor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (3 wyd. 2020) oraz Beck-online.


Wybrane projekty
 • kompleksowe doradztwo na rzecz niemieckiego właściciela przy restrukturyzacji, a następnie przy sprzedaży ponad 200 dyskontów (część operacyjna) na rzecz lidera na polskim rynku;
 • kompleksowe doradztwo odnośnie struktury (SPV) i warunków współpracy (joint venture) niemieckiego koncernu z polskimi podmiotami w związku z budową fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych;
 • kompleksowe doradztwo na rzecz niemieckiego koncernu rolnego przy restrukturyzacji, a następnie przy połączeniu kilkunastu spółek akcyjnych w Polsce.
Działalność naukowa
 • Wykładowca w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1996 – 1997
Kariera zawodowa
 • od 2020 Of Counsel, JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2005–2019 Partner Założyciel, Partner Zarządzający kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JDP DRAPAŁA & PARTNERS)
 • 1997–2005 Współzałożyciel i Partner Zarządzający warszawskiego biura kancelarii Gleiss Lutz
 • 1994–1996 Gurland & Lambsdorff, Frankfurt nad Menem (Niemcy)
 • Członek Deutscher Anwaltverein
Edukacja
 • Uniwersytety we Wrocławiu i Frankfurcie nad Menem (Niemcy)
Wybrane publikacje
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz Online, wyd. C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Polnisches Kartellrecht (pl.: Polskie prawo kartelowe) [w:] Handbuch des Wirtschaftsrechts in Osteuropa. Länderteil Polen, wyd. C.H. Beck, Monachium 2015
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (z serii Duże Komentarze C.H. Beck), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz Online, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Spółka akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem, wyd. Heymanns, Warszawa 2004
 • Liczne publikacje z zakresu prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji; zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych, transgranicznych fuzji spółek
Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski

Barbara Kaczała

Radca prawny | Counsel | Co-Head of German Desk

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Specjalizuje się w prawie handlowym i korporacyjnym, compliance oraz prawie umów. Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów z niemieckim i szwajcarskim kapitałem, obejmującym przede wszystkim sporządzanie i negocjowanie umów, w tym złożonych kontraktów dystrybucyjnych, dostawy i wdrożenia linii technologicznych. Wspiera klientów na etapie wykonywania umów, również w sytuacjach kryzysowych niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umownych przez kontrahenta. Doradza transgranicznym sieciom produkcyjnym i detalicznym. Posiada doświadczenie w projektach wprowadzania inwestorów zagranicznych na rynek polski, w tym w pozyskiwaniu zezwoleń na działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W swoim doradztwie koncentruje się na potrzebach biznesowych klienta przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa prawnego. Z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach związanych z realizacją umów.


Wybrane projekty
 • udział w projekcie wprowadzenia spółki z kapitałem szwajcarskim, prowadzącej działalność w obszarze technologii mocowań dla branży automotive, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym przygotowanie i złożenie oferty, przeprowadzenie badania stanu prawnego nabywanej nieruchomości oraz wsparcie prawne przy transakcji zakupu nieruchomości, udział w negocjacjach ze Strefą, sporządzenie umowy o wybudowanie hali na warunkach FIDIC, wartość transakcji: 22 mln PLN oraz udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą;
 • udział w projekcie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, (w skład której wchodziły ruchomości w postaci urządzeń z branży sanitarnej, prawa i obowiązki wynikające z umów gospodarczych z klientami oraz ze stosunków pracy), przez spółkę z kapitałem niemieckim, w tym reprezentowanie kupującego w negocjacjach;
 • kierowanie projektem legal due diligence przedsiębiorstwa – spółki prowadzącej działalność w zakresie handlu stłuczką szklaną oraz odbioru odpadów szklanych;
 • reprezentowanie pracodawcy w procesach sądowych dotyczących odmowy wydania zaświadczeń o ustaleniu podlegania polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego (A1) przez ZUS, uzyskanie korzystnych dla klienta wyroków przed Sądem Apelacyjnym, zobowiązujących do wydania ww. zaświadczeń.
Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2020 Rödl Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2016–2018 Roedl Majchrowicz – Bączyk Kancelaria Prawna we Wrocławiu (Rödl & Partner)
 • 2014–2016 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego we Wrocławiu
Edukacja
 • 2015–2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • 2012–2013 Uniwersytet Humboldta w Berlinie, studia w ramach programu Erasmus
 • 2009–2014 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski

Ewelina Kęciek

Senior Associate

Ochrona danych osobowych

Senior associate, adwokatka w Zespole Ochrony Danych Osobowych i Compliance. Posiada doświadczenie we wdrożeniu wymogów RODO i prowadzeniu audytów oceny zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Doradza przedsiębiorcom działającym w różnych sektorach rynku – pracowała dla klientów m.in. z branży medialnej, e-commerce, sektora farmaceutycznego i finansowego. Była członkinią zespołu inspektora ochrony danych (IOD). W 2023 r. została wyróżniona w rankingu Legal 500 (Legalease) EMEA Poland 2023 jako ‘key lawyer’ w dziedzinie Data Privacy and Data Protection.


Kariera zawodowa
 • 2021-2023 KLM Law Firm Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
 • 2019-2021 EVERBERG Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio
 • 2016-2019 OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp. K.
Edukacja
 • 2019-2021 Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2020-2021 Akademia Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe – prawo nowych technologii
 • 2018-2019 Akademia Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe – ochrona danych osobowych
 • 2013-2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski
 • francuski

Ludwina Klein, LL.M.

Adwokat | Counsel

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w złożonych sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych: kolejnictwo, drogownictwo, energetyka oraz obiekty kubaturowe, w tym sporach wynikłych z umów opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Jej doświadczenie obejmuje reprezentację klientów w sporach rozpoznawanych przez międzynarodowe i polskie trybunały arbitrażowe (postępowania wg. regulaminów ICC, SCC, SAKiG). Zajmuje się bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Autorka publikacji z zakresu arbitrażu, m.in. współautorka Komentarza do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.


Wybrane projekty
 • doradztwo na rzecz konsorcjum generalnego wykonawcy w związku z budową dworca kolejowego, w tym reprezentacja w kilku wielomilionowych sporach sądowych oraz w postępowaniu mediacyjnym, dotyczących roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczeń z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych;
 • reprezentacja konsorcjum generalnego wykonawcy w wielomilionowych sporach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających, powstałych w związku z realizacją inwestycji kubaturowej i dotyczących roszczeń wykonawcy związanych z wydłużeniem terminu ukończenia robót oraz z tytułu zrealizowanych robót dodatkowych, jak również roszczeń zamawiającego, dotyczących kar umownych i żądań wypłaty środków z gwarancji;
 • reprezentacja generalnego projektanta oraz jego podwykonawcy w wielomilionowych oraz wielostronnych sporach sądowych, powstałych w związku z modernizacją obiektu kubaturowego i dotyczących wzajemnych roszczeń odszkodowawczych generalnego wykonawcy i zamawiającego;
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z modernizacją linii kolejowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu, związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz roszczenia o zapłatę wynagrodzenia;
 • reprezentacja projektanta w sporze powstałym w związku z inwestycją kubaturową i dotyczącym roszczeń zamawiającego z tytułu rzekomego, nienależytego wykonania umowy (pozew zamawiającego odrzucony przez Sąd Okręgowy na skutek uwzględnienia zarzutu braku jurysdykcji, zażalenie zamawiającego oddalone przez Sąd Apelacyjny, skarga kasacyjna zamawiającego nieprzyjęta przez Sąd Najwyższy do rozpoznania);
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora, producenta środków smarnych, w związku z inwestycją kubaturową dotyczącą rozbudowy istniejącego obiektu, w tym bieżące doradztwo w zakresie stosunków z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, przygotowanie strategii przedprocesowej, jak również reprezentacja w sporach sądowych dotyczących roszczenia inwestora o zapłatę kary umownej oraz roszczenia regresowego, inwestora związanego z bezpośrednią zapłatą na rzecz podwykonawcy;
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz wykonawcy w odniesieniu do trzech kontraktów dotyczących budowy dróg wojewódzkich, zarówno w relacjach z zamawiającym jak i z członkami konsorcjum;
 • reprezentacja jednej z największych polskich spółek budowlanych w postępowaniu dotyczącym skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczący wykluczenia oferty skarżącego z udziału w postępowaniu przetargowym;
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowej korporacji stalowej i wydobywczej w postępowaniu arbitrażowym, według regulaminu ICC, dotyczącym transakcji z zakresu nieruchomości;
 • reprezentacja polskiej spółki zależnej międzynarodowego producenta i dystrybutora lin stalowych w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu ICC;
 • reprezentacja międzynarodowego producenta i dystrybutora najwyższej jakości trunków w wynikającym z transakcji M&A sporze arbitrażowym, według regulaminu SCC;
 • reprezentacja inwestora w sporze budowlanym przeciwko generalnemu wykonawcy, dotyczącym odpowiedzialności za wady budynku z tytułu gwarancji jakości;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową jednego z odcinków drogi ekspresowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o zapłatę nieuiszczonej części wynagrodzenia ryczałtowego, zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu, zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe oraz ustalenie nieistnienia roszczenia inwestora o zapłatę kary umownej;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową obwodnicy i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku produkcji budowlanej przejawiającej się w niemożliwych do przewidzenia wzrostach cen materiałów, pracy sprzętu, robocizny oraz usług podwykonawczych, o zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie oraz zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową jednego z odcinków drogi ekspresowej i dotyczącym roszczenia przeciwko zamawiającemu o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków na rynku produkcji budowlanej przejawiającej się w niemożliwych do przewidzenia wzrostach cen materiałów, pracy sprzętu, robocizny oraz usług podwykonawczych;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w wielomilionowym sporze powstałym w związku z budową inwestycji kubaturowej i dotyczącym roszczeń przeciwko zamawiającemu o zapłatę nieuiszczonej części wynagrodzenia ryczałtowego, zapłatę kosztów pośrednich poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu, zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe oraz ustalenie nieistnienia roszczeń zamawiającego o zapłatę kar umownych.
Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2019 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
 • 2015–2017 CMS Cameron McKenna
 • 2012–2014 Wardyński i Wspólnicy
 • 2010–2011 SALANS
Edukacja
 • 2010 –2011 Uniwersytet Warszawski we współpracy z Università degli Studi di Catania, Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • 2010 Università di Bologna i University of Pittsburgh School of Law, Summer School in International Commercial Contracts
 • 2009–2010 York Law School, University of York, Master of Laws in International Commercial and Corporate Law (LL.M.)
 • 2008–2010 Leslie Silver International Faculty, Leeds Beckett University, Diploma Language Studies (Dip)
 • 2002–2008 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Języki
 • polski
 • angielski
 • włoski

Aleksandra Kopacz

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz wykonawców i podwykonawców oraz obsługą bieżących postępowań sądowych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych m.in. w oparciu o wzorce FIDIC, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2021–2022 JDP Drapała & Partners, Praktyka
 • 2019–2020 MKZ Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni, Praktyka
Edukacja
 • od 2023 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2017–2022 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
Języki
 • Polski
 • Angielski
 • Hiszpański

Tomasz Krawczyk

Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Transakcje M&A i prawo spółek
Spory korporacyjne i komercyjne
White Collar Crime

Associate w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności postępowań z zakresu sporów korporacyjnych. Brał udział między innymi w postępowaniach dotyczących skomplikowanych sporów korporacyjnych dotyczących ważności uchwał o wyborze członków organów oraz ustalania akcjonariatu spółek.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019-2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
Edukacja
 • 2016-2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Artur Krępa

Radca prawny | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz wiodących spółek działających w branży budowlanej, w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, obejmującym w szczególności doradztwo na rzecz generalnych wykonawców, jak również podmiotów pełniących funkcje inwestorów, podwykonawców oraz projektantów. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności sporów związanych z nadużyciem gwarancji należytego wykonania umów, kar umownych za opóźnienie zapłaty za wykonane roboty dodatkowe i zamienne. W swojej karierze doradzał podmiotom z branży rekrutacyjnej, finansowej oraz produkcyjnej.


Kariera zawodowa
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016 Dentons Europe Oleszczuk
 • 2014–2016 Kancelaria Kocur i Wspólnicy
 • 2014 DLA Piper, staż
 • 2014 CMS Cameron McKenna LLP, staż
Edukacja
 • 2016–2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2009–2014 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • Wyróżnienie za pracę pisemną – memorandum pozwanego, podczas XXI edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2014)
 • 3 oraz 5 miejsce w kategorii drużynowej w konkursie arbitrażowym Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (2013, 2014)
Języki
 • polski
 • angielski

Paulina Kucharska

Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Doradza w przeprowadzaniu transakcji M&A (w tym share deal, asset deal, joint venture). Uczestniczy i koordynuje badania prawne due diligence. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną polskich i zagranicznych podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem procesów reorganizacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały), opracowywaniem i wdrażaniem struktury corporate governance, a także przeprowadzaniem zmian kapitałowych w spółkach. Ponadto doradza klientom w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych.


Wybrane projekty
 • doradztwo przy nabyciu pakietu większościowego udziałów w spółce będącej globalnym dostawcą systemów aluminiowych przez międzynarodową grupę będącą wiodącym ekspertem w dziedzinie ekstruzji profili i rozwiązań fasadowych PVC oraz technologii powierzchni;
 • doradztwo transakcyjne na rzecz lidera europejskiego rynku zintegrowanego zarządzania obiektami w skutecznym przejęciu spółki będącej dominującym dostawcą usług facility management w Polsce;
 • doradztwo przy utworzeniu kompleksowej struktury joint venture pomiędzy wiodącym europejskim graczem na rynku projektowania ogrodów i outdooru a jednym z kluczowych producentów wyrobów metalowych. Transakcja obejmowała dokonanie szeregu przeniesień udziałów w spółkach niderlandzkich i polskich;
 • reorganizacja struktury polskich spółek należących do międzynarodowej grupy będącej jednym z największych na świecie producentów i dostawców części samochodowych, zaopatrującej kluczowych producentów oryginalnego wyposażenia;
 • uczestniczenie oraz koordynacja prawnej części due diligence obejmującej jurysdykcje Europy Centralnej i Środkowej (CEE) oraz Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
Kariera zawodowa
 • Od 2022 JDP Drapała & Partners, Associate
 • 2021–2022 JDP Drapała & Partners
 • 2019 Allen & Overy, Banking & Finance
 • 2017 Wspólnicy Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza
Edukacja
 • od 2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Aplikacja radcowska
 • 2016–2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo
 • 2015–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna
Języki
 • polski
 • angielski
 • szwedzki

Dr Jacek Kudła, LL.M.

Radca prawny | Senior Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w złożonych sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach ugodowych. Reprezentował zarówno podmioty prywatne jak i państwowe w sporach dotyczących m.in. projektów infrastrukturalnych, nieruchomości, odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej. Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego.


Wybrane projekty
 • reprezentacja jednego z największych w Polsce deweloperów przestrzeni biurowych w wielomilionowych sporach z nabywcami nieruchomości dotyczących gwarancji;
 • reprezentacja funduszu inwestycyjnego w skomplikowanych sporach sądowych obejmujących kilkanaście i więcej równoległych postępowań (spór o wartości 50 mln euro);
 • reprezentacja generalnych wykonawców (w tym międzynarodowych koncernów oraz polskich spółek budowlanych) w procesach sądowych przeciwko GDDKiA oraz PKP PLK dotyczących rozliczenia kontraktów na odcinki drogowe oraz linie kolejowe, a także zapłaty kar umownych (część sporów o wartości ponad 50 mln zł);
 • reprezentowanie podmiotów publicznych w licznych postępowaniach m.in.: o odmowę uznania wyroku sądu zagranicznego, o zwolnienie zajętego towaru znacznej wartości od egzekucji administracyjnej, o zwrot kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia publicznego, dotyczących odpowiedzialności deliktowej za działania władzy publicznej;
 • reprezentowanie globalnej sieci hotelowej w sporach z dostawcami usług, wykonawcami zamówień;
 • reprezentowanie dużych podmiotów krajowych (dostawca zabawek dla dzieci; największa hurtownia kosmetyczna) w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2023 Dentons
 • 2016–2020 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2012–2014 Kancelaria Nowicki&Ziemczyk
 • 2009–2010 Kancelaria Szlenbaum&Kiełczewski
 • 2007–2008 Trybunał Konstytucyjny, praktyki
Działalność naukowa
 • 2018 doktor nauk prawnych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Weitza dot. jurysdykcji krajowej w sprawach ubezpieczeniowych, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW i nagrodzona I miejscem w Konkursie Rzecznika Finansowego (2019 r.)
 • 2011–2017 doktorant/wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz komentarzy do wybranych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego pod red. P. Rylskiego (Legalis)
Edukacja
 • 2019 –wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • 2013–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011–2018 stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniony z wyróżnieniem dnia 8.10.2018, stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
 • 2011–2013 Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, Wydział Prawa (LL.M.) dyplom z wyróżnieniem
 • 2009–2010 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2006–2011 magisterskie studia w zakresie nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem
Wyróżnienia
 • 2019 I miejsce w kategorii prac doktorskich w Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym
 • 2018 wyróżnienie nadane uchwałą Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW za rozprawę doktorską
 • 2010–2017 stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendium doktoranckich i dla najlepszych doktorantów na WPiA UW, Thomas-Berberich Stiftung
 • 2011–2012 stypendium Stiftung für die Deutsche Wissenschaft oraz DAAD
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Wiktor Kulig

Associate

Zespół Zamówień Publicznych
Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury.

Ma doświadczenie w doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej oraz infrastrukturalnej. W swojej praktyce koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bieżącej obsługi prawnej, zwłaszcza na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
Ponadto wspiera klientów w zakresie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2020–2021 Dentons (Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.), praktyka
 • 2019–2019 Kancelaria prawna SPCG (T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.), Kraków, praktyka
Edukacja
 • Od 2022 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2017–2022 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Daria Kułaga

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Aplikantka radcowska, Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • październik 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, associate
 • luty 2020 – lipiec 2022 Hogan Lovells, lawyer
 • lipiec 2019 Hogan Lovells, praktyka
 • lipiec – sierpień 2018 Góralski & Goss Legal, praktyka
Edukacja
 • od 2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2022 (ukończenie) Uniwersytet Warszawski: filologia angielska
 • 2020 (ukończenie) Uniwersytet Warszawski: prawo
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Jakub Kuś

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i kolejowej, a także w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i obsłudze sporów dotyczących: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu w związku z odstąpieniem od umowy. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2020–2022 JDP Drapała & Partners, research assistant
 • 2019–2020 JDP Drapała & Partners, praktykant
 • 2018 Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Góźdź w Warszawie, praktykant
Edukacja
 • od 2023 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2017–2022 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończone z wyróżnieniem w ramach Indywidualnego Toku Studiów pod opieką naukową dra Witolda Borysiaka
Wyróżnienia
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów za lata 2017-2022 (pięciokrotnie)
 • III miejsce w konkursie arbitrażowym UW Moot 2019
Projekty
 • 2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne”
 • 2021–2022 Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”, Prezes
Języki
 • Polski
 • Angielski

Martyna Kwiatek, LL.M.

Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Associate w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zanim dołączyła do zespołu JDP zdobywała doświadczenie m. in. w polskim oddziale jednej z europejskich sieci kancelarii prawnych. Uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć, finansowania aktywów (w tym leasingu takich aktywów jak centra handlowe oraz hale magazynowe) oraz nieruchomościowych, łącznie z współuczestniczeniem w przeprowadzaniu badań due diligence. Doradzała również w kwestiach prawa korporacyjnego, świadcząc bieżącą obsługę spółek.


Wybrane projekty
 • nabycie 50% + 1 akcji w spółce zajmującej się produkcją artykułów spożywczych (bio food/vege) w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych i obligacji zamiennych na akcje;
 • dokapitalizowanie w drodze nabycia udziałów mniejszościowych w spółce zajmującej się opracowywaniem kompleksowych technologii pozyskiwania gazu.
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 DUBIJ LEGAL
 • 2019–2021 act BSWW legal & tax
 • 2017–2018 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wyrwicki Radca Prawny
Edukacja
 • od 2022 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, LL.M. (Master of Laws) International Commercial Law
 • od 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2015–2020 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Dr hab. Bogusław Lackoroński

Radca prawny | Of Counsel

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym. Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, umowy o roboty budowlane oraz prawa spółdzielczego. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy (wydanie elektroniczne w Legalis i wydania drukowane C.H. Beck, 2013 i 2017, komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Wolters Kluwer – Lex 2012 wydanie elektroniczne; C.H. Beck – 2013 wydanie drukowane). Autor komentarza do ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (C.H. Beck – Legalis 2018, red. K. Osajda).


Działalność naukowa
 • doktor habilitowany nauk prawnych
 • od 2019 adiunkt w Katedrze Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • od 2012–2019 adiunkt w Zakładzie Prawa i Instytucji Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014–2017 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • 2010–2014 Salans/ Dentons
 • 2007–2011 Urząd Gminy Dąbrówka
 • 2006–2007 Clifford Chance
Edukacja
 • 2007-2011 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006-2011 stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniony z wyróżnieniem dnia 18.04.2011, stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa
 • 2005-2008 Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002-2007 magisterskie studia stosunków międzynarodowych w zakresie integracji europejskiej, Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem
 • 2002 dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • 2001-2006 magisterskie studia w zakresie nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem
Wybrane publikacje
 • Skutki czynności prawnych w czasie, wyd. C.H.Beck, seria: Instytucje Prawa Prywatnego, Warszawa 2019
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (1) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIB. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2017
 • Ustawa z 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo i Państwo. Księga Jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017
 • Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, wyd.:LexisNexis, seria: Monografie, Warszawa 2013
 • [w:] Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Komentarz, wyd. C.H.Beck, seria: Krótkie Komentarze Becka, Warszawa 2013
Języki
 • polski
 • angielski

Marcin Lewiński

Adwokat | Counsel

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego. Marcin doradza przy transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek i grup kapitałowych (fuzje, podziały, przekształcenia). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze i koordynacji projektów lokalnych i transgranicznych, w tym pod prawem obcym z udziałem doradców zagranicznych i różnych linii biznesowych.

Prowadzi i koordynuje badania due diligence po obu stronach transakcji (vendor & buyer due diligence).

Marcin doradza we wszystkich aspektach prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i likwidowania podmiotów w Polsce, opracowania i modyfikacji struktur kapitałowych, tworzenia i wdrażania zasad ładu korporacyjnego, konwersji wierzytelności na kapitał oraz transferowania środków do wspólników.

Zajmuje się również sporządzaniem i negocjowaniem umów handlowych, w tym ustanawianiem powiązanych zabezpieczeń.

Marcin jest rekomendowany przez Legal 500 w obszarze prawa spółek, prawa handlowego oraz fuzji i przejęć.


Wybrane doświadczenie
 • Nabycie pakietu 100% udziałów w jednej z największych firm świadczących usługi zarządzania obiektami (facility management), w tym kompleksowe badanie due diligence prawne podmiotu przejmowanego oraz wsparcie w zakresie finansowania i aspektów regulacyjnych.
 • Nabycie pakietu 100% udziałów w polskim centrum usług wspólnych należącym do wiodącego dostawcy usług energetycznych w Polsce, poprzedzone szczegółowym badaniem due diligence polskiego podmiotu docelowego przeprowadzonym na poziomie międzynarodowym, oraz wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji finansowania.
 • Utworzenie spółki joint venture zajmującej się zaawansowaną technologicznie logistyką IT pomiędzy spółkami szwajcarskimi i polskimi, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej związanych z innowacyjnym rozwiązaniem informatycznym, w tym ustanowienie zabezpieczeń finansowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcję.
 • Transgraniczna reorganizacja podmiotów należących do azjatyckiej spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu, działającej w sektorze nieruchomości, lotnictwa, napojów i sieci restauracji, w tym transgraniczne połączenie spółek poprzedzone przenoszeniem poszczególnych składników majątku oraz strukturyzacją kapitałową.
 • Podział dwóch linii biznesowych wiodącego globalnego producenta produktów dla zdrowia, higieny i domu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w tym: (i) koordynacja utworzenia podmiotów docelowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, (ii) due diligence ponad 100 umów handlowych w odniesieniu do ich przenoszalności oraz (iii) podział polskiej spółki akcyjnej.
 • Kompleksowa restrukturyzacja zadłużenia w wiodącej polskiej grupie kapitałowej z branży elektrociepłowniczej, w tym opracowanie scenariuszy restrukturyzacji i wdrożenie korporacyjne.
Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014-2019 PwC Legal Pawłowski Żelaźnicki
 • 2012 Zawisny & Zawisny P.C., Nowy Jork
 • 2011 T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski SPCG
Edukacja
 • 2014–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013–2014 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • 2008–2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański

Maria Łabno

Adwokat | Senior Associate

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (głównie dla branży energetycznej, drogowej i tramwajowej), a także postępowań dotyczących branży produkcyjnej. Wspiera klientów przy opracowywaniu strategii polubownego rozwiązywania sporów, w tym przy negocjowaniu ugód, a także w zakresie postępowań postarbitrażowych oraz egzekucyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w toku bieżącej realizacji kontraktów, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno inwestorom, jak i wykonawcom. Z sukcesami reprezentuje również klientów w postępowaniach karnych, a także doradza klientom w przypadku konieczności zarządzania sytuacjami kryzysowymi.


Wybrane projekty
 • zastępstwo procesowe wiodącego polskiego producenta pojazdów szynowych w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących roszczeń wynikających z umowy dostawy pojazdów;
 • doradztwo kontraktowe oraz reprezentacja wiodących wykonawców inwestycji budowlanych w sprawach o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na nieprzewidywalną zmianę stosunków, kosztów realizowania inwestycji, na rynku produkcji budowlanej, na podstawie klauzul rebus sic stantibus,
 • zastępstwo procesowe na rzecz zamawiającego w złożonych postępowaniach sądowych przeciwko wykonawcy inwestycji morskiej w sporze obejmującym roszczenia związane m.in. z odstąpieniem od umowy;
 • reprezentacja wiodącego wykonawcy w wielomilionowych sporach sądowych, w tym w postępowaniach zabezpieczających, powstałych w związku z realizacją inwestycji kubaturowych, a dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z rozliczeniem inwestycji (w tym nienależnie potrąconego wynagrodzenia, kar umownych oraz odszkodowania);
 • doradztwo na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 600 MWe (budowa największej niskoemisyjnej elektrociepłowni w Polsce);
 • doradztwo dotyczące stosowania reżimów sankcyjnych, w tym szczególnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji wobec Ukrainy;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych spółek oraz obrońcy na wszystkich etapach postepowań karnych w sprawach dotyczących tzw. przestępstw białych kołnierzyków, w tym przestępstw związanych z realizacją zamówień publicznych.
Kariera zawodowa
 • Od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2021–2023 Linklaters, Warszawa
 • 2015–2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2013–2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Katowice, Warszawa
 • 2012–Kancelaria adw. D. Abłażewicza i adw. M. Imielińskiego, Katowice
 • 2011–2012 Kancelaria adw. dr M. Frasa i adw. Ł. Kolnego, Katowice
Pro Bono
 • Koordynatorka pro bono w kancelarii Linklaters (2021–2023);
 • Członkini Komitetu Organizacyjnego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan organizowanego przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan (2017-2022);
 • Członkini Zespołu Prawnego Hufca ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej (2013-2019);
 • Trenerka Drużyny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego podczas XXI edycji konkursu arbitrażowego Willem C. Vis International;
 • Członkini Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Prawa Cywilnego (2010–2012).
Edukacja
 • 2014–2017 Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach, aplikantka adwokacka
 • Od 2013 Uniwersytet Śląski, studia doktoranckie, prawo
 • 2010–2011 Karl – Franzes Universität w Graz (Niemcy), prawo
 • 2008–2013 Uniwersytet Śląski, studia magisterskie, prawo
Wybrane publikacje
 • „Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych”; Przegląd Prawa Handlowego 4/2022;
 • „Charakter prawny gwarancji przy sprzedaży w świetle nowelizacji przewidzianej ustawą o prawach konsumenta a jej kwalifikacja kolizyjno-prawna”; Transformacje Prawa Prywatnego 3/2015.
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Jaśmina Łyczewska

Adwokat | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016–2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2016 Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski, praktyka
Pro bono
 • 2014–2016 Fundacja Academia Iuris, wolontariat
Edukacja
 • od 2018–2021 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2012–2017 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Języki
 • polski
 • angielski

Karol Macias

Radca prawny | Senior Associate

Zespół Sporów korporacyjnych i komercyjnych

Radca Prawny w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych korporacji w sporach cywilnych, handlowych i korporacyjnych. Doradzał i skutecznie reprezentował klientów w wielu sprawach toczących się przed polskimi sądami powszechnymi, jak i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Posiada rozległe doświadczenie w problematyce doradztwa dotyczącego odpowiedzialności kontraktowej. Reprezentuje klientów z sektora bankowego, private equity, infrastruktury i energii.


Wybrane projekty
 • reprezentowanie wiodącej polskiej spółki z sektora energetycznego w szeregu postępowań dotyczących roszczeń związanych z transakcją zakupu farmy wiatrowej;
 • reprezentowanie hiszpańskiej spółki z branży budowlanej we wtórnym postępowaniu upadłościowym w Polsce;
 • reprezentowanie spółki z sektora kolejowego w postępowaniu sądowym wszczętym przez przewoźników kolejowych;
 • reprezentowanie inwestora (będącego częścią brytyjskiej funduszu inwestycyjnego) w sporach dotyczących inwestycji w postaci budowy centrum handlowego;
 • reprezentowanie amerykańskiego funduszu nieruchomościowego w sporze sądowym ze środkowoeuropejskim funduszem inwestycyjnym nieruchomości dotyczącym refundacji kosztów robót wykończeniowych wykonanych w jednym z najbardziej prestiżowych kompleksów biurowych klasy „A” w Warszawie;
 • reprezentowanie spółek portfelowych należących do brytyjskiej grupy kapitałowej w szeregu postępowań sądowych dotyczących kar umownych i odszkodowań w związku z odstąpieniem od umowy oraz w licznych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez te spółki;
 • reprezentowanie wiodącego polskiego producenta pojazdów szynowych w toczącym się przed trybunałem SCC międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym przeciwko rosyjskiej spółce;
 • reprezentowanie i doradztwo na rzecz spółek portfelowych jednego z największych inwestorów typu private equity specjalizującego się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej w trzech równoległych postępowaniach arbitrażowych ad hoc zgodnie z Regulaminem arbitrażowym UNCITRAL.
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS sp.j.
 • 2014–2021 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy sp.k.
 • 2012–2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Edukacja
 • 2013–2015 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006–2011 Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Prawa
Języki
 • Polski
 • Angielski

Jakub Majewski

Adwokat | Partner

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej i doradztwie podczas realizacji złożonych inwestycji budowlanych dotyczących m.in. infrastruktury drogowej i kolejowej (realizowanych w oparciu o wzorce FIDIC), telekomunikacyjnej i energetycznej. Doradza także podczas realizacji inwestycji kubaturowych (w tym w szczególności w przypadku inwestycji przemysłowych i budynków użyteczności publicznej). Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z tego zakresu dotyczących m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kosztów pośrednich (kosztów ogólnego zarządu i kosztów ogólnych budowy) w przedłużonych terminach realizacji. Doradza uczestnikom procesu budowlanego (generalnym wykonawcom, podwykonawcom, projektantom i inwestorom) we wzajemnych relacjach, uczestniczy w negocjacjach dotyczących aneksów do umów, w rozliczaniu robót budowlanych (także po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane), odbiorach i postępowaniach likwidacyjnych dotyczących szkód budowlanych i in. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych dotyczących inwestycji budowlanych.


Wybrane projekty
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektu z branży telekomunikacyjnej realizowanego dla PKP PLK (wartość projektu powyżej 2 miliardów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektów z branży kolejowej realizowanych dla PKP PLK (wartość projektów powyżej 200 milionów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektu z branży drogowej realizowanego dla GDDKiA (wartość projektu około 230 milionów złotych);
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy przy realizacji projektów z branży drogowej realizowanych dla jednostki samorządu terytorialnego (wartość projektów ponad 110 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniach dotyczących realizacji inwestycji kolejowych dla PKP PLK (wartość przedmiotu sporu powyżej 87 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w postępowaniu przeciwko zamawiającemu publicznemu dotyczącego zmiany technologii realizacji wiaduktu dla inwestycji w formule projektuj i buduj (wartość przedmiotu sporu powyżej 24 milionów złotych);
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy dotyczącemu realizacji inwestycji przemysłowej w branży papierniczej (wartość przedmiotu sporu około 24 milionów złotych);
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniach przeciwko generalnemu wykonawcy i ubezpieczycielom OC dotyczącym realizacji inwestycji przemysłowej w branży kosmetycznej (wartość przedmiotu sporu powyżej 22 milionów złotych);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich i zagranicznych spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i zapłaty kar umownych (w tym w postępowaniach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100 milionów złotych i umowach na wzorcu FIDIC);
 • reprezentowanie generalnych wykonawców (największych polskich spółek budowlanych) w postępowaniach sądowych dot. gwarancji należytego wykonania i w sprawach przeciwko podwykonawcom;
 • wsparcie i doradztwo w trakcie wykonywania i rozliczania umów o roboty budowlane zawartych z GDDKiA i PKP PLK dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej, w tym w sporach o projekty architektoniczne i dokumentację projektową w kontekście umów o roboty budowlane dot. znaczących projektów infrastrukturalnych;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z fuzjami i przejęciami (m.in. kwestie oświadczeń i zapewnień, księgowości, upadłości i prawa rynków kapitałowych);
 • reprezentowanie stron transgranicznych umów dostawy i umów o dofinansowanie w postępowaniach sądowych;
 • reprezentowanie banków i spółek budowlanych jako wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w tym postępowaniach upadłościowych z elementem międzynarodowym.
Kariera zawodowa
 • od 2014 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2013–2014 Röhrenschef
 • 2011–2013 Allen & Overy
Edukacja
 • 2013–2015 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007–2012 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • wyróżnienie za pracę pisemną – memorandum pozwanego w konkursie o nagrodę Wernera Melisa w osiemnastej edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna | Head of Data Protection | Compliance Practice

Zespół Ochrony danych osobowych

Radczyni prawna w Zespole Ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. normy ISO 27001.


Działalność naukowa
 • od 2016 wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • od 2016 udział w licznych szkoleniach, konferencjach w charakterze prelegenta oraz wykładowcy w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, między innymi na zaproszenie GIODO (aktualnie PUODO), OIRP w Warszawie i Krakowie, Instytut Allerhanda w Krakowie i inne
 • 2014 wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na studiach podyplomowych: Ochrona danych osobowych
Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS; doradztwo prawne
 • 2015–2020 doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego
 • 2016–2019 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie; doradztwo prawne, funkcja ABI oraz IOD
 • 2018 Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie; funkcja IOD
 • od 2016 – Mytaxi Polska Sp. z o. o.; funkcja ABI oraz IOD
 • 2015–2018 Spółki z grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej; funkcja ABI oraz IOD
 • 2002–2013 Biuro Prawne CIECH S.A.; doradztwo prawne również na rzecz Spółek z grupy Kapitałowej CIECH
Edukacja
 • 2006–2009 Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2004–2005 Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego
 • 2004–2006 Harvard Business School Publishing oraz Instytut Kanadyjski, Akademia strategicznego zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menadżerskich
 • 2002–2003 Szkoła Główna Handlowa, Studia podyplomowe – Prawo Spółek
 • 1997–2002 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Wojciech Merkwa

Radca prawny | Partner
Head of Public Procurement Practice

Zespół Zamówień Publicznych
Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Kieruje Zespołem Zamówień Publicznych. Prowadzi kompleksowe doradztwo na rzecz zamawiających i wykonawców. Uczestnik licznych postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym. Specjalizuje się w prawie umów, obsłudze inwestycji infrastrukturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz środków wspólnotowych. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Ma doświadczenie w pracy w instytucji nadzorującej realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym na stanowisku kierownika wydziału kontroli zamówień publicznych.


Wybrane projekty

Wojciech Merkwa w ramach bieżącej działalności doradza w licznych projektach infrastrukturalnych mających za przedmiot największe polskie inwestycje. Tytułem przykładu można wskazać następuje zróżnicowane inwestycje:

 • budowa odcinka Czyżew – Białystok w ramach linii kolejowej E75 stanowiącej fragment tzw. Rail Baltica (największy polski przetarg kolejowy w historii);
 • budowa systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK (drugi największy polski przetarg kolejowy w historii);
 • zaprojektowanie i budowa warszawskiej spalarni;
 • budowa Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi;
 • budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo;
 • modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.
Kariera zawodowa
 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2013–2015 WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • 2011–2013 dział kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kierownik
Edukacja
 • 2010–2013 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2003–2008 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji
 • 2007 Uniwersytet Genueński, Wydział Prawa
Języki
 • polski
 • angielski
 • włoski

Ewa Mońdziel

Radca prawny | Senior Associate

Zespół IP / IT
Prawo konsumenckie

Radca prawny w Zespole IP / IT. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, własności intelektualnej, prawa kontraktów. Doradza przedsiębiorcom z branży informatycznej, medtech, automotive, branży usług finansowych. W tym obszarze zajmuje się także kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w transakcjach M&A, wymagających przeprowadzenia badań due diligence, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.


Wybrane projekty
 • doradztwo w związku z roszczeniami prawnoautorskimi i cywilnoprawnymi twórców oprogramowania wynikającymi z umowy realizowanej transgranicznie;
 • doradztwo przy negocjacjach i zawarciu umów dotyczących industrializacji rozwiązania biotechnologicznego;
 • doradztwo przy negocjacjach i zawieraniu umów o tworzenie, kastomizację, wdrażanie oraz utrzymanie oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych;
 • badania prawne wzorców umownych obejmujące identyfikację i zmiany postanowień niedozwolonych;
 • umowy dotyczące nabycia praw do domen internetowych oraz praw sui generis do baz danych.
Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2021 kancelaria prawna spółki doradczej z „Wielkiej Czwórki”
 • 2015–2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014 niemiecko-polska kancelaria prawna w Berlinie
 • 2013 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie
Edukacja
 • 2016–2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie; aplikacja radcowska
 • 2014–2015 ICC Arbitration and ADR Training Program organizowany pod patronatem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010–2015 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • 2013 The Summer School of Comparative EU-US Law organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Michigan State University College of Law
 • 2012–2013 Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie
Języki
 • polski
 • niemiecki
 • angielski

Agata Motyka

Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Infrastruktura i budownictwo

Aplikantka adwokacka w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz procesowym. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2022–2023 Pietrzak Sidor & Wspólnicy Spółka Jawna
 • 2020–2022 Gabrysiak i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna
Edukacja
 • od 2022 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2016–2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Mariusz Nowakowski, MLE

Adwokat | Counsel

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności drogowych, kolejowych oraz energetycznych i przemysłowych. Reprezentuje klientów w toku negocjacji, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane w Polsce i za granicą, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Prowadzi liczne postępowania o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze sporów dotyczących: zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne, dochodzenia lub zwalczania kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy, skorzystania lub obrony przed skorzystaniem z gwarancji/kaucji zabezpieczającej, odstąpienia lub obrony przed odstąpieniem od umowy, rozliczenia kontraktu pomiędzy konsorcjantami. Doradza m.in.: w sporach na tle umów najmu, w sprawach o zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, postępowaniach przed regulatorami rynku, a także w toku restrukturyzacji przedsiębiorstw.


Wybrane projekty
 • doradztwo kontraktowe oraz reprezentacja wiodących wykonawców inwestycji budowlanych w sprawach o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na nieprzewidywalną zmianę stosunków, kosztów realizowania inwestycji, na rynku produkcji budowlanej, na podstawie klauzul rebus sic stantibus, opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki realizującej inwestycję we Włoszech, a także reprezentowanie tej spółki w szeregu postępowań sądowych;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki, będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej, działającej w branży budowlanej, w postępowaniach sądowych dotyczących największych inwestycji budownictwa kubaturowego (infrastruktury sportowo-widowiskowej) w Polsce;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki specjalizującej się w budowie obiektów inżynierskich, w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym realizacji kontraktu drogowego w południowej Polsce oraz w licznych postępowaniach sądowych;
 • bieżąca obsługa prawna polskiej spółki projektowej, będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej, w szeregu postępowań sądowych i przedsądowych, a także w ramach realizacji i rozliczeń różnego rodzaju umów cywilno-prawnych, zawartych przez ten podmiot, w tym doradztwo prawne w zakresie sporów dotyczących praw autorskich;
 • reprezentowanie spółek z największej polskiej grupy kapitałowej z branży paliwowo-energetycznej w postępowaniach sądowych dotyczących rozliczeń z kontrahentami;
 • doradztwo na rzecz wywodzącego się z Kanady dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej, a także reprezentowanie tego podmiotu w szeregu postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • doradztwo na rzecz, notowanej na GPW, wiodącej polskiej spółki poszukującej i eksploatującej złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, w sporze związanym z wykonywaniem odwiertów gazowych w południowo-wschodniej Polsce;
 • doradztwo na rzecz, notowanego na GPW, dystrybutora sprzętu IT w postępowaniach sądowych związanych z wykonywaniem umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradztwo na rzecz wiodącego banku w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kariera zawodowa
 • 2012–2017, od 2018 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2018 Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy
 • 2011–2012 indywidualna kancelaria adwokacka, Lublin
Edukacja
 • 2010–2013 Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie/Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2009 Leibniz Universität w Hannoverze, Wydział Prawa
 • 2005–2010 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa
Języki
 • polski
 • angielski

Anna Nowodworska

Adwokat | Senior Associate

Zespół Transakcyjny i Doradztwa Kontraktowego

Adwokat w zespole Transakcyjnym (M&A, Corporate and Commercial). Anna doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w sprawach z zakresu fuzji i przejęć, joint ventures, restrukturyzacji korporacyjnych, corporate governance oraz rozwoju działalności gospodarczej w Polsce. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w UniCredit AG w Monachium, gdzie doradzała w zakresie programów emisji obligacji spółek publicznych, obligacji państwowych i obligacji podmiotów finansowych.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp.j.
 • 2015–2022 Wolf Theiss
 • 2013–2015 Noerr Biedecki Sp.k.
Edukacja
 • 2016–2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • 2008–2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Klaudia Olejniczak

Associate

Zespół Sporów korporacyjnych i komercyjnych

Associate w Zespole Sporów korporacyjnych i komercyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych w szczególności z zakresu skomplikowanych sporów korporacyjnych dotyczących m.in. zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek oraz sporów właścicielskich; szeroko pojętego financial services litigation, w tym reprezentacji instytucji finansowych w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności postanowień umów zawartych z konsumentem oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Przez ostatnie lata prowadziła postępowania cywilne oraz gospodarcze związane z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce; w szczególności z zakresu kar umownych, odstąpienia od umów o roboty budowlane oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmowała się także doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2019–2020 Kancelaria Adwokacka Bartosz Głowacki, praktyka
Edukacja
 • od 2021 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2020 – 2021 Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • 2019–2020 TechLawClinic – międzynarodowy projekt współfinansowany z programu Erasmus+
 • 2018–2020 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2018–2019  Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster (Niemcy)
 • 2015–2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wyróżnienia
 • 2016–2020 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
Wybrane publikacje
 • Artykuł „Szansa dla byłych członków zarządu spółki z o.o. na skuteczną obronę” („Rzeczpospolita”, 04.2023)
 • Artykuł „Roboty budowlane: jakie roszczenia przysługują wykonawcy w razie przedłużenia okresu realizacji inwestycji” („Rzeczpospolita”, 05.2021)
 • Artykuł „Kiedy dojdzie do opóźnień – czyli jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużeniem okresu realizacji inwestycji?” (Raport Sekocenbud, 06.2021)
 • Artykuł „Spory z zakresu robót budowlanych – zdarzenia z budowy należy dokumentować zanim dojdzie do sporu” („Rzeczpospolita”, 04.2021)
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokatka | Head of Employment Practice | Counsel

Zespół Prawa Pracy

Adwokatka, kieruje Zespołem Prawa Pracy. Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.


Działalność naukowa
 • od 2020 wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego
 • 2015 doktor nauk prawnych, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci”, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW
Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2016-2020 Kochański & Partners
 • 2009-2015 Tomczak i Partnerzy
Edukacja
 • 2011-2013 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2010-2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie, obrona z wyróżnieniem
 • 2009 Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Floryda
 • 2009 Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii, International Business Course, stypendium w ramach programu Erasmus
 • 2005-2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie, dyplom z wyróżnieniem
Języki
 • polski
 • angielski

Michał Pater

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów przy prowadzeniu sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (w szczególności branży drogowej, tramwajowej oraz energetycznej). Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego obejmującego prawo własności przemysłowej i intelektualnej. W zakresie działalności naukowej zajmuje się głównie publicznym prawem bankowym, hobbistycznie zaś zajmuje się retoryką i sztuką argumentacji prawniczej.


Projekty
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”
 • Koło Naukowe Logiki przy WPIA UŁ, założyciel
Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019 Baker McKenzie
 • 2019 Liberty Motors, staż w dziale prawnym
 • 2018–2019 Mosty Łódź, staż w dziale prawnym
 • 2017–2018 Kancelaria Dr Sebastian Kostecki, praktyka
Pro bono
 • Studencki Punkt Informacji Prawnej – Klinika Prawa – Przy WPIA UŁ
Edukacja
 • 2015-2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wybrane publikacje
 • Charakter prawny umowy kredytu oraz dopuszczalność zarzutu zatrzymania w postępowaniach frankowych w świetle dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego, Monitor Prawniczy Beck 2022, nr 7, prawo cywilne, postępowanie cywilne
 • Sytuacja wykonawców inwestycji energetycznych w związku ze wzrostem cen i utrudnionym dostępem do materiałów budowlanych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2022, nr 2(11)
 • Status prawny hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników – projektowane rozwiązania i wzorce zagraniczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2019, nr 5, s. 180-192
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym, Łódź, 23–24 maja 2019 r., Szczególna podatność sektora ciepłowniczego, na tle pozostałych sektorów energetycznych, na powstawanie monopoli oraz wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2019, nr 5
 • Wykonawcy inwestycji energetycznych a nieprzewidywalny wzrost cen, kierunekenergetyka.pl (https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,93295,wykonawcy-inwestycji-energetycznych-a-nieprzewidywalny-wzrost-cen.html)
 • Co robić, gdy rosną ceny a inwestycja jest w trakcie realizacji, Rzeczpospolita (https://www.rp.pl/finanse/art36230261-co-robic-gdy-rosna-ceny-a-inwestycja-jest-w-trakcie-realizacji)
Języki
 • polski
 • angielski
 • hiszpański

Paula Pierzankowska

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych.
Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • od 2020 Wydawnictwo C.H. Beck, redaktor merytoryczny publikacji prawnych
 • 2021–2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
Pro bono
 • Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wolontariat
Edukacja
 • 2017–2022 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawo i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Aleksandra Pisarek

Associate

Zespół Prawa Pracy

Associate w Zespole Prawa Pracy. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym obsłudze korporacyjnej spółek. Zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa pracy, prawa spółek, prawa handlowego, prawa umów oraz transakcji fuzji i przejęć. W swojej dotychczasowej praktyce brała udział w projektach M&A, w tym badaniach due dilligence. Zajmuje się również bieżącym doradztwem z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zatrudniania cudzoziemców.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP Drapała & Partners
 • 2019-2021 JDP Drapała & Partners, praktyka
 • 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Jakubowski w Katowicach, praktyka
Pro Bono
 • 2017 – 2020 Studencka Poradnia Prawna, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • 2017 – Fundacja Court Watch
Edukacja
 • 2016 -2021 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kolegium Prawa
Stypendia naukowe
 • Stypendium naukowe Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za lata 2017-2021
 • Stypendium naukowe Fundacji Koźmińskich za lata 2017-2021
Języki
 • polski
 • angielski

Amelia Prawda

Adwokat | Associate

Zespół IP / IT

Associate w Zespole IP / IT. Specjalizuje się m.in. w prawie własności intelektualnej, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Uczestniczy także w transakcjach M&A, w tym badaniach prawnych due diligence. Doradzała polskim i zagranicznym przedsiębiorcom m.in. z sektora farmaceutycznego, FMCG, branży informatycznej i automotive. Bierze również udział w szeregu projektów świadczenia pomocy prawnej pro bono.


Kariera zawodowa
 • 2022–JDP Drapała & Partners
 • 2020–2022 DLA Piper
 • 2019–2020 Baker McKenzie
 • 2017 Greenberg Traurig
 • 2017 Noerr (Berlin)
Edukacja
 • 2020–2023 Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • 2017–2019 Szkoła Główna Handlowa, studia magisterskie – Globalny biznes, finanse i zarządzanie
 • 2014–2017 Szkoła Główna Handlowa, studia licencjackie – Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Języki
 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Emilia Putra

Radca prawny | Senior Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu umów związanych z sektorem budowlanym, w tym umów o roboty budowlane, umów na nadzór i zarządzanie kontraktem, umów projektowych i umów utrzymaniowych.


Wybrane projekty
 • doradztwo prawne rzecz inwestora w związku z realizacją szeregu inwestycji drogowych opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, w tym reprezentacja w wielomilionowych sporach sądowych oraz w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych dotyczących roszczeń z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, roszczeń związanych z przedłużeniem czasu na ukończenie, roszczeń wynikających z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, roszczeń podwykonawczych
 • doradztwo prawne na rzecz jednostki sektora finansów publicznych w związku z obsługą systemu poboru opłat
Kariera zawodowa
 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 Ministerstwo Finansów, Departament Prawny
 • 2017–2021 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2010–2016 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Edukacja
 • 2010–2013 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006–2007 Universidad de Burgos, Facultad de Derecho
 • 2004–2009 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • hiszpański

Julia Rogosz

Radca prawny | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2021 PricewaterhouseCoopers Polska (PwC)
 • 2019 Greenberg Traurig Grzesiak
 • 2017–2019 Ernst & Young (EY)
 • 2016–Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, praktyka
 • 2016–Ministerstwo Finansów, praktyka
Pro bono
 • 2017–2018 Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego, sekcja prawa cywilnego
Edukacja
 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2018–2019 Uniwersytet Warszawski, Szkoła Prawa Amerykańskiego
 • 2014–2019 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
 • 2014–2019 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Finansów i Rachunkowości
Wyróżnienia
 • Złoty Laur Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za wybitne osiągnięcia Prawo 2019
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterką Tax Everest 2020
Języki
 • polski
 • angielski

Agata Ruszel

Radca prawny | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych prowadzonych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu waloryzacji umownej i sądowej, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane i kar umownych za opóźnienie. Ma doświadczenie w bieżącym doradztwie kontraktowym oraz w doradztwie prawnym w postępowaniach przed sądami powszechnymi dla branży budowlanej infrastrukturalnej.


Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018– 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2018 Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, praktyka
 • 2016–2017 Kancelaria Szymańczyk Roman Deresz Karpiński, praktyka
 • 2015 Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners, praktyka
Pro bono
 • 2017–2018 Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, sekcja prawa cywilnego
Edukacja
 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Hubert Sobkowiak

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC oraz związanych z wynagrodzeniem za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się również bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018-2020 Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
Pro bono
 • 2017-2018 Obywatelska Poradnia Prawna Klubu Jagiellońskiego
Edukacja
 • od 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2015-2020 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
 • 2019-2020 China – European Union School of Law przy China University of Political Science and Law w Pekinie
Języki
 • polski
 • angielski

Andrzej Sokołowski

Radca prawny | Partner

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Ekspert w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań sądowych i arbitrażowych, dotyczących w szczególności inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in.: dróg szybkiego ruchu, dróg kolejowych, obiektów sportowych, centrów logistycznych i centrów handlowych. Wielokrotnie z sukcesem występował jako pełnomocnik stron zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi (ICC, KIG, Lewiatan). Doradza wykonawcom i podwykonawcom, a także inwestorom prywatnym w toku realizacji inwestycji budowlanych. Prowadził liczne wielowątkowe postępowania, w tym m.in. procesy sądowe zakończone w 2019 r. ugodami z PKP PLK S.A., na mocy których generalny wykonawca dwóch rewitalizowanych odcinków dróg kolejowych uzyskał ponad 40 milionów złotych.


Wybrane projekty
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy odcinków linii kolejowych nr 201 (Kościerzyna – Gdynia) oraz nr 213 (Reda – Hel) w trzech procesach przeciwko inwestorowi dotyczących m.in. rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz naliczonych przez inwestora kar umownych;
 • zastępstwo procesowe generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym publicznym dotyczącym kar umownych za opóźnienie w usuwaniu kilkuset wad zespołu skomplikowanych obiektów budowlanych;
 • zastępstwo procesowe firmy z branży samochodowej w trzech sporach sądowych wynikłych na tle przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy jednego z odcinków drogi S-6 w procesie przeciwko inwestorowi dotyczącym rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, kosztów związanych z przedłużeniem czasu realizacji inwestycji oraz dodatkowych kosztów zaistniałych na skutek nadzwyczajnego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy tzw. Trasy Górnej oraz Trasy W-Z w Łodzi w dwóch procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem czasu realizacji ww. inwestycji;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na rzecz generalnego wykonawcy Południowej Obwodnicy Gdańska w trzech procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz wzrostu kosztów realizacji inwestycji zaistniałego z przyczyn leżących po stronie inwestora jak też na skutek nadzwyczajnego wzrostu cen;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w dwóch procesach przeciwko inwestorowi świadczone na rzecz generalnego wykonawcy Południowej Obwodnicy Warszawy w dwóch procesach przeciwko inwestorowi dotyczących rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych oraz wzrostu kosztów realizacji inwestycji zaistniałego z przyczyn leżących po stronie inwestora;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe generalnych wykonawców Stadionu Narodowego w Warszawie;
 • zastępstwo procesowe inwestora prywatnego w postępowaniu dotyczącym usunięcia wad mieszalni produktów kosmetycznych oraz odszkodowania z tytułu istnienia tych wad w postępowaniu przeciwko generalnemu wykonawcy i ubezpieczycielowi OC;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Łodzi;
 • doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy komisariatu komendy miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
Kariera zawodowa
 • od 2007 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, od 2015 Partner
 • 2005–2007 Sąd Okręgowy w Łomży i Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, referendarz sądowy
 • 2003–2005 MLEKPOL, prawnik wewnętrzny
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, członek
Edukacja
 • 2000–2001 Uniwersytet Halle w Wittenberdze, Wydział Prawa
 • 1996–2001 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
Języki
 • polski
 • niemiecki

Justyna Solarska

Adwokatka | Senior Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokatka w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała również klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz handlowego (w ramach tej gałęzi prawa w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych w postępowaniach z zakresu Compliance.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017–2021 NOERR Biedecki
 • 2014–2016 DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy
Edukacja
 • 2021-2022 Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”
 • 2016–2018 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2010–2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Martyna Strzelińska

Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Infrastruktura i budownictwo

Aplikantka radcowska w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC oraz dotyczących roszczeń z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, roszczeń związanych z przedłużeniem czasu na ukończenie, roszczeń wynikających z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, roszczeń podwykonawczych. Zajmuje się również doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2023 Jakubaszek & Wspólnicy Sp.k.
 • 2020–2021 Kancelaria Adwokacka adw. Anny Kamińskiej w Lublinie
 • 2018 Instal Lublin S.A.
Edukacja
 • od 2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • 2016–2021 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Języki
 • polski
 • angielski

Natalia Szewczyk

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017-2021 Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci, praktyka
Edukacja
 • od 2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2016-2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • 2018 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2021 dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Honorata Twaróg

Radca prawny | Associate

Postępowania sądowe i arbitrażowe
Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z realizacją inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, a także w reprezentowaniu podmiotów (w szczególności inwestorów i generalnych wykonawców) w postępowaniach sądowych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne dla podmiotów z szeroko pojętej branży nieruchomości, branży energetycznej oraz branży e-commerce, a także badanie stanu prawnego nieruchomości.


Kariera zawodowa
 • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 DECISIVE Worldwide Szmigiel Papros Gregorczyk
 • 2019–2021 Jakubaszek & Wspólnicy
 • 2018–2019 Nowicki & Ziemczyk adwokaci i radcowie prawni
 • 2016–2018 Jacek Stefaniuk adwokaci & radcy prawni
 • 2015–2016 Bąkowski Kancelaria Radcowska
Edukacja
 • 2018–2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2012–2017 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Michał Urbański

Adwokat | Counsel

Zespół Nieruchomości

Adwokat w Zespole Nieruchomości, ekspert w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, projektów joint venture i transakcji finansowania. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych, począwszy od ich planowania, poprzez przygotowanie, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, negocjacje z kontrahentami aż do podpisania dokumentów i przeprowadzenia ewentualnych dalszych czynności. Zajmuje się także doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z branży nieruchomości oraz podmiotom zajmującym się inną działalnością (w szczególności produkcyjną) w sprawach dotyczących nieruchomości.


Wybrane projekty
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego przy transakcjach zakupu kompleksów biurowych wPolsce, wartość każdej transakcji minimum 20 mln EUR;
 • doradztwo na rzecz czołowego polskiego dealera samochodowego w transakcji zbycia nieruchomości budowlanej w Warszawie, o wartości ponad 60 mln PLN;
 • doradztwo na rzecz czołowego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego przy transakcji najmu ponad 30.000 m2 powierzchni magazynowej, dostarczonej przez czołowego dewelopera magazynowego w formule BTS;
 • doradztwo na rzecz belgijskiego producenta artykułów higienicznych przy transakcji najmu ponad 20.000 m2 powierzchni magazynowej, dostarczonej przez czołowego dewelopera magazynowego w formule BTS;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych deweloperów przy zawieraniu umów nabycia nieruchomości budowlanych w Polsce, w tym przedwstępnych;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowych deweloperów przy zawieraniu umów zastępstwa inwestycyjnego;
 • doradztwo na rzecz czołowego niemieckiego koncernu motoryzacyjnego przy zawarciu umów nabycia szeregu nieruchomości budowlanych w Polsce pod centra serwisowe pojazdów;
 • bieżące doradztwo na rzecz japońskiego koncernu spożywczego przy zarządzaniu polskimi nieruchomościami, na których zlokalizowane są zakłady produkcyjne;
 • doradztwo na rzecz polskich spółek zajmujących się budową farm wiatrowych, w związku z uzyskiwaniem przez te spółki finansowania na realizację prowadzonych projektów;
 • obsługa prawna restrukturyzacji polskiej części grupy kapitałowej zagranicznego funduszu inwestycyjnego, obejmującej wszczególności wniesienie aportem udziałów w polskich spółkach do nowej spółki holdingowej oraz przeniesienie między spółkami przedsiębiorstwa w postaci kompleksu biurowego;
 • doradztwo na rzecz niemieckiego koncernu spożywczego przy negocjowaniu umowy najmu powierzchni biurowej w Polsce;
 • doradztwo w sporze korporacyjnym na rzecz zagranicznego wspólnika spółki będącej właścicielem hotelu na Starym Mieście w Krakowie;
 • doradztwo prawne na rzecz polskiej spółki przy negocjowaniu umowy sprzedaży zabytkowego pałacu w Krakowie;
 • przygotowanie na rzecz spadkobierców byłego właściciela zakładu produkcyjnego skargi konstytucyjnej, na tle sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji wydanych na podstawie ustawy zdnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Kariera zawodowa
 • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2011–2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
Edukacja
 • 2010–2013 Okręgowa Rad Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2008–2009 Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski i Levin College of Law, University of Florida
 • 2005–2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski

Monika Wojtuch

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych, doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej, a także doradztwem prawnym w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
 • 2019- 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, asystentura
 • 2019 LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, praktyka
 • 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktyka
Edukacja 
 • 2016-2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo
 • 2015- 2018- Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Administracja
Pro bono
 • Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Języki 
 • polski
 • angielski

Anna Wójcik

Adwokat | Senior Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych zarówno w sprawach cywilnych, w szczególności dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych z tytułu opóźnienia oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne), czynności bankowych (kredytów, gwarancji bankowych) oraz w sprawach karnych, w szczególności dotyczących oszustw, fałszowania dokumentów i weksli oraz nadużywania uprawnień w prowadzeniu spraw spółki.
Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów z sektora budowlanego, bankowego oraz paliwowego przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz przed organami ścigania.


Wybrane projekty
 • doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w związku z budową instalacji rafineryjnej, w tym reprezentowanie generalnego wykonawcy w kilkunastu sporach przeciwko zamawiającemu i podwykonawcom, związanych z realizacją inwestycji, zabezpieczeniem jej należytego wykonania oraz gwarancją jakości;
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w związku z budową obiektu kubaturowego, w tym reprezentowanie w sporach związanych z wypłatą gwarancji bankowych, zabezpieczających wypłatę wynagrodzenia za inwestycję;
 • reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze związanym ze zwrotem środków, nienależnie wypłaconych przez zamawiającego z gwarancji bankowej;
 • reprezentowanie wykonawcy w sporze z producentem wadliwie wykonanych materiałów budowlanych;
 • reprezentowanie wykonawcy w sporach z podwykonawcami z związku z realizacją umowy;
 • reprezentowanie producentów materiałów budowlanych w sprawach oszustw popełnianych przez pracowników spółki;
 • reprezentowanie banków w sporach z konsumentami, na tle zawartych uprzednio umów kredytu;
 • reprezentowanie wspólników spółek osobowych w sporach dotyczących nadużywania przez zarząd uprawnień w prowadzeniu spraw spółki;
 • reprezentowanie wspólników spółek osobowych w sprawach dotyczących fałszowania dokumentów oraz weksli.
Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2021 Ożóg sp. z o.o. Pytlak Deja sp. k.
 • 2018–2020 Viroux & Partners Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Viroux
 • 2015–2018 T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp. k.
 • 2014–2015 Affre i Wspólnicy sp. k.
Pro bono
 • od 2020 Fundacja Centrum Praw Kobiet – wolontariusz
 • 2012–2013 Klinika Prawa działająca w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Edukacja
 • 2020–2021 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe prawa karnego gospodarczego i skarbowego
 • 2015–2018 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2014 Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Prawa, stypendium
 • 2019–2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
Języki
 • polski
 • angielski

Oskar Wypchło

Associate

Postępowanie Sądowe i Arbitrażowe
Infrastruktura i Budownictwo

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury. Doświadczenie zdobywał w czołowych polskich kancelariach oraz w dziale prawnym wiodącego generalnego wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej, kolejowej, a także energetycznej. Uczestniczy w obsłudze sporów dotyczących: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe, odstąpienia od umowy, rozliczenia kontraktu w związku z odstąpieniem od umowy. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Wybrane projekty
 • 2022 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne”
 • 2021 – 2022 Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis”, Wiceprezes
Kariera zawodowa
 • od 2023 – JDP Drapała & Partners
 • 2022 – 2023 DWF Poland Jamka sp. k., junior associate
 • 2021 – 2022 Budimex S.A., praktykant
 • 2020 – 2021 Kochański & Partners Sp. k., stażysta
 • 2019 – Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni, staż wakacyjny
 • 2018 – 2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Góźdź w Warszawie, praktykant
Edukacja
 • 2017 – 2022 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończone z wyróżnieniem
 • 2021 – 2022 Szkoła Prawa Amerykańskiego
Języki
 • polski
 • angielski

Karolina Zagozdon

Radca prawny | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Radca Prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorach kontraktowych FIDIC), z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Posiada doświadczenie w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, oraz prawa spółek.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019–2021 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, asystent radcy
 • 2019 Krzysztof Rąpała Kancelaria Radcowska w Warszawie
Edukacja
 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Wyróżnienia
 • 2020 nagroda Dziekana OIRP w Warszawie dla osób z najlepszymi wynikami z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską
 • 2019 nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dla absolwentów za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
 • 2015, 2017, 2018 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
Języki
 • polski
 • angielski

Kinga Zagrajek

Adwokat | Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (w niektórych wartość roszczeń przekracza 250 mln zł). Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie na rzecz wiodących podmiotów (w szczególności międzynarodowych spółek) działających w branży budowlanej i infrastrukturalnej, które skupia się na kwestiach dotyczących procesu budowalnego realizowanego m.in. w oparciu o wzorce FIDIC, odstąpienia od umowy o roboty budowlane i rozliczeniu robót po odstąpieniu, karach umownych za zwłokę oraz wynagrodzeniu za roboty dodatkowe. Zajmuje się także obsługą prawną podmiotów z branży przemysłowej.


Kariera zawodowa
 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2018–2019 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci
 • 2018–2018 Kancelaria Rączkowski Kwieciński Adwokaci, praktyka
 • 2017–2017 Kancelaria Błażejowska Nowakowski Radcowie Prawni, praktyka
Edukacja
 • 2022–2023 Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe – Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjno-Budowlanego
 • 2019–2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyplom z wyróżnieniem
Języki
 • polski
 • angielski

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy | Head of Tax

Zespół Podatkowy

Kieruje Zespołem Podatkowym. Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.


Zakres doradztwa obejmuje w szczególności
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, takich jak połączenia, podziały, zbycie przedsiębiorstw;
 • doradztwo transakcyjne;
 • doradztwo w zakresie podatków u źródła i zasad opodatkowania zakładów podatkowych;
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych;
 • doradztwo i reprezentowanie podatników w sporach z administracją skarbową, w tym w procedurach wzajemnego porozumiewania;
 • doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności podatkowej prowadzonej działalności.
Wybrane projekty
 • doradztwo dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych w zakresie wielokrotnych transakcji zbycia nieruchomości produkcyjnych i usługowych;
 • optymalizacja obrotu udziałami spółki nieruchomościowej dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych;
 • doradztwo dla niemieckiej grupy kapitałowej w zakresie opodatkowania transgranicznego dostaw towarów do sieci handlowych na terenie Polski;
 • reprezentowanie niemieckiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawach o zwrot podatku VAT;
 • reprezentowanie szwedzkiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawie zwrotu podatku u źródła;
 • reprezentowanie niemieckiego klienta w postępowaniach podatkowych oraz przed sądem administracyjnym w sprawie podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek od pożyczek wspólnika;
 • doradztwo dla niemieckiego producenta materiałów budowlanych w zakresie opodatkowania pracowników delegowanych do zagranicznych spółek powiązanych;
 • opracowane struktury joint venture dla polskich operacji międzynarodowej grupy finansowej.
Kariera zawodowa
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2007–2016 PricewaterhouseCoopers; Dyrektor
 • 2004–2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe, Senior Manager
 • 1999–2004 Ernst & Young, Senior Manager
 • 1993–1999 Gide Loyrette Nouel w Paryżu i w Warszawie, doradca podatkowy
Edukacja
 • 1990–1991 Université Paris IX, Dauphine; DESS Administration fiscale
 • 1980–1986 Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • francuski
 • angielski

Agata Żuchowska

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019-2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
Edukacja
 • od 2022 Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • od 2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, specjalizacja finanse i rachunkowość
 • 2017-2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • polski
 • angielski