Finansowanie projektów i zabezpieczenia
KONTAKT
MICHAŁ URBAŃSKI
Adwokat Senior Associate
MARCIN LEWIŃSKI
Adwokat Senior Associate

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie finansowań (zwłaszcza finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek) oraz restrukturyzacji zadłużenia. Doradzamy klientom na każdym etapie transakcji – począwszy od projektowania struktury finansowania, poprzez przygotowanie analizy due diligence, po sporządzanie dokumentacji finansowej oraz negocjacje związane z zarządzaniem aktywami. Mamy bogate doświadczenie w zakresie konstruowania zabezpieczeń kredytów na aktywach znajdujących się w Polsce w ramach transgranicznego finansowania obrotu nieruchomościami.

Oferujemy wsparcie między innymi w następującym zakresie:

  • Analizy dokumentacji kredytowej, która ma zostać zawarta pod prawem obcym i – w niezbędnym zakresie – dostosowujemy ją do wymogów prawa polskiego, pod kątem zabezpieczeń, które mają zostać ustanowione na aktywach znajdujących się w Polsce;
  • Optymalizacji i dostosowania do wymogów polskiego prawa struktury zabezpieczeń, ustanawianych w ramach transgranicznego finansowania na aktywach znajdujących się w Polsce;
  • Projektowania i analizy podatkowej struktury finansowania i zabezpieczeń, zarówno krajowej jak i zawierającej element zagraniczny;
  • Negocjacji prowadzonych przez banki i inwestorów;
  • Przygotowywania Legal Opinions, Capacity Opinions oraz Enforceability Opinions;
  • Transakcji typu asset finance dotyczących maszyn przemysłowych oraz detalicznego i hurtowego finansowania dostawy maszyn i urządzeń;
  • Projektowania pod względem prawnym i podatkowym dokumentacji leasingowej oraz factoringowej.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy