Infrastruktura kolejowa
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Radca prawny Partner

Infrastruktura kolejowa

Z powodzeniem doradzamy generalnym wykonawcom oraz podwykonawcom realizującym dla zamawiających publicznych złożone inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych (w formule „projektuj i buduj” oraz „buduj”). Klienci doceniają nasze doświadczenie oraz wiedzę branżową i techniczną związaną z realizacją inwestycji w infrastrukturze kolejowej, a także organizacji ruchu kolejowego.

Z sukcesem prowadzimy doradztwo w sprawach dotyczących m.in. roszczeń z tytułu wadliwej lub niepełnej dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania placu terenu budowy, odmowy udzielenia zamknięć torowych, nieprzewidywalnych warunków fizycznych, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, skuteczności odstąpienia od umowy, naliczonych kar umownych, robót gwarancyjnych, nadużycia przez inwestora uprawnień z gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej (nieuzasadnione skorzystanie z zabezpieczenia), jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Z powodzeniem reprezentowaliśmy polskie i zagraniczne firmy w postępowaniach sądowych związanych z realizacją inwestycji kolejowych.

Broszura JDP – doradztwo kontraktowe i prowadzenie sporów

Wybrane inwestycje kolejowe, przy realizacji których doradzaliśmy:

  • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków linii kolejowych nr 61 i nr 700 (Częstochowa–Fosowskie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN;
  • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy budowy odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie (łącznica lotniska Okęcie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 230 mln PLN;
  • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji i rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 201 (Kościerzyna – Gdynia); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 100 mln PLN;
  • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta inwestycji „Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego ‘Katowice’ w Pyrzowicach z miastami aglomeracji Górnośląskiej, odcinek Katowice − Pyrzowice”; wartość projektu ponad 60 mln PLN;
  • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta terminalu kolejowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych klientów Kancelarii, których wspieramy na zasadach obsługi stałej lub przy realizacji projektów specjalnych:

  • PKP Cargo
  • PKP Energetyka
  • Salcef Construzioni Edili E Ferroviarie
Zobacz pełną listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy