Specjalizacje - Ochrona danych osobowych
KONTAKT
ANNA MATUSIAK-WEKIERA
Radca prawny Head of Data Protection Compliance Practice

Ochrona danych osobowych

W ramach doradztwa wspieramy klientów w realizacji projektów ochrony danych osobowych oraz wdrożenia RODO. Dotyczy to w szczególności wykorzystywanych w biznesie aplikacji mobilnych, witryn internetowych, oprogramowania oraz innych technologii służących do przetwarzania danych. Doradzamy w usługach i działaniach marketingowych wykorzystujących nowe technologie oraz innych przedsięwzięciach, które wymagają zbierania informacji m.in. o użytkownikach, klientach, pracownikach (np. w systemach connected cars, systemach monitoringu) – również gdy w grę wchodzą transfery międzynarodowe. Wspieramy klientów w regulowaniu przetwarzania danych w ramach grup kapitałowych. Posiadamy doświadczenie w audytowaniu już wdrożonych projektów oraz całych przedsiębiorstw w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, również pod kątem wymagań branżowych.

Nasi klienci cenią nas w szczególności za:

  • Wsparcie jakiego im udzielamy w zakresie realizacji obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Prezesa UODO oraz zawiadamiania osób fizycznych o naruszeniu,
  • Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami RODO oraz wymaganiami branżowymi dotyczącymi danych osobowych,
  • Projektowanie i aktualizowanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych, klauzul informacyjnych,  polityk prywatności,  umów powierzenia czy umów o współadministrowanie.
  • Identyfikację obowiązków prawnych w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz wspieranie w budowaniu systemu ochrony danych osobowych zgodnego z przepisami RODO oraz wymaganiami branżowymi,
  • Wsparcie w procesie wdrożenia RODO w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym koordynowanie procesu wdrażania,
  • Pomoc w identyfikacji procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji na potrzeby sporządzenia rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzań (mapowanie procesów),
  • Szkolenia w przedmiocie ochrony danych osobowych,
  • Audyty prawne zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO oraz przepisami branżowymi,
  • Wsparcie jakiego udzielamy inspektorom ochrony danych osobowych w realizacji ich obowiązków oraz szefom działów prawnych i HR.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy