Prawo podatkowe
KONTAKT
MAGDALENA ZASIEWSKA
Doradca podatkowy Head of Taxes
DOROTA DĄBROWSKA
Doradca oodatkowy Tax Manager

Prawo podatkowe

Wspieramy krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w rozliczaniu podatków (PIT, CIT i VAT) oraz w zakresie podatków transakcyjnych, procesów restrukturyzacyjnych i postępowań podatkowych.

Doradzamy przy wyborze struktur zapewniających efektywny zwrot na dokonanych inwestycjach oraz form prowadzenia działalności w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa.

Dla naszych klientów przygotowujemy analizy podatkowe procesów restrukturyzacyjnych, w tym z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego.

W ramach praktyki podatkowej:

  • Doradzamy w procesach restrukturyzacji grup przedsiębiorstw, obsługujemy pod względem podatkowym połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek;
  • Doradzamy przy inwestycjach związanych z nieruchomościami oraz zbyciem przedsiębiorstw prowadzonymi przez polskie i zagraniczne spółki;
  • Doradzamy przedsiębiorstwom z branży leasingowej i motoryzacyjnej w różnych aspektach ich działalności, monitorujemy projektowane zmiany podatkowe i ich wpływ na działalność naszych klientów;
  • Doradzamy przy rozliczaniu podatków z tytułu działalności budowlanej prowadzonych przez polskie i zagraniczne spółki, w tym z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego;
  • Doradzamy międzynarodowym grupom kapitałowym w zakresie cen transferowych, podatkowych aspektów rozliczeń w grupie oraz zajmujemy się opracowaniem kompleksowej dokumentacji cen transferowych;
  • Opracowujemy efektywne podatkowo struktury zatrudnienia polskich i zagranicznych pracowników, menadżerów i członków zarządu;
  • Reprezentujemy klientów w sporach z władzami skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy