Sektor finansowy
KONTAKT
MICHAŁ URBAŃSKI
Adwokat Senior Associate
MARCIN LEWIŃSKI
Adwokat Senior Associate

Sektor finansowy

Zapewniamy pomoc prawną na rzecz banków, w tym banków zagranicznych, oraz instytucji finansowych w zakresie finansowania obrotu nieruchomościami i maszyn przemysłowych kredytem oraz leasingiem, a także ustanawiania zabezpieczeń na aktywach znajdujących się w Polsce w ramach transgranicznego finansowania projektów. Doradzamy także inwestorom w związku z bieżącym finansowaniem oraz refinansowaniem prowadzenia działalności oraz finansowaniem projektów (nabywanie i zbywanie nieruchomości, finansowanie nabywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa, budowa obiektów handlowych).

W szczególności:

 • Optymalizujemy i dostosowujemy do wymogów polskiego prawa struktury zabezpieczeń ustanawianych w ramach transgranicznego finansowania na aktywach znajdujących się w Polsce;
 • Wspieramy klientów (zarówno banki jak i inwestorów) w prowadzonych negocjacjach oraz negocjujemy umowy kredytowe i finansowanie projektów;
 • Doradzamy w transakcjach typu asset finance dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Doradzamy pod względem prawnym oraz podatkowym w kształtowaniu dokumentacji leasingowej (leasing dla przedsiębiorców oraz leasing konsumencki) oraz factoringowej;
 • Doradzamy kredytodawcom oraz kredytobiorcom w związku z finansowaniem oraz refinansowaniem bieżącej działalności;
 • Sporządzamy opinie prawne do dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych klientów Kancelarii, których wspieramy na zasadach obsługi stałej lub przy realizacji projektów specjalnych:

 • Bayerische Landesbank
 • BMW Financial Services
 • DZ Bank
 • Postbank
 • Rabobank International
 • Raiffeisenbank Zentral Bank (RZB) Österreich
Zobacz pełną listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy