Transakcje (M&A) / Prawo spółek
KONTAKT
DR MARCIN CHOMIUK
Radca prawny Partner

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Nasi klienci powierzają nam przygotowanie i przeprowadzenie transakcji polegających na nabyciu, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek, a także sprzedaży i kupnie przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części oraz poszczególnych składników majątkowych.

Do prowadzonych przez nas transakcji podchodzimy kompleksowo. Przygotowujemy i realizujemy odpowiednie strategie działania, które pozwalają naszym klientom na osiągnięcie celów biznesowych. Na transakcje patrzymy zarówno z perspektywy biznesowej, prawnej, jak i podatkowej. Przeprowadzamy również wewnątrzgrupowe – w tym transgraniczne – restrukturyzacje, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naszych klientów i optymalne ułożenie procesów biznesowych. Wspieramy również ich bieżącą działalność korporacyjną.

Broszura JDP – Doradztwo Transakcyjne

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo poprzez:

 • Prawny i podatkowy due diligence; raport zawierający executive summary lub raport red flag obejmujący najistotniejsze ryzyka istotne dla kupującego;
 • Przygotowanie sprzedawanego podmiotu do prawnego i podatkowego due diligence oraz przygotowanie raportu z najistotniejszymi danymi dotyczącymi aspektów prawnych (legal fact book) i podatkowych (vendor due diligence);
 • Redagowanie umowy sprzedaży akcji/ udziałów/ przedsiębiorstwa (share/ asset deal) oraz prowadzenie negocjacji kontraktowych;
 • Notyfikacje zamiaru koncentracji i reprezentację w postępowaniach przed UOKiK lub Komisją Europejską;
 • Koordynację transakcji realizowanej w wielu jurysdykcjach, we współpracy z renomowanymi, zaufanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi;
 • Opracowanie i wdrażanie prawnych i podatkowych procesów restrukturyzacji grup spółek, w ramach których dokonujemy połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek, także w ujęciu transgranicznym;
 • Wsparcie prawne i podatkowe przy finansowaniach oraz refinansowaniach działalności oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń (poręczeń, gwarancji, zastawów, hipotek) w obrocie krajowym i transgranicznym.

Kompleksowo obsługujemy realizację nowych inwestycji, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych, poprzez:

 • Wybór najkorzystniejszej formy prawnej i podatkowej realizowanego przedsięwzięcia;
 • Wsparcie prawne i podatkowe w znalezieniu i nabyciu albo wynajęciu korzystnej lokalizacji;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kontraktowego w toku realizacji części budowlanej inwestycji;
 • Opracowanie standardowej dokumentacji, m.in. z obszaru prawa pracy, kontraktów oraz ochrony danych osobowych;
 • Wsparcie w rozmowach z władzami lokalnymi oraz agendami rządowymi przy pozyskaniu dofinansowania;
 • Analiza spełniania wymogów, które warunkowały przyznanie pomocy publicznej.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy