Umowy (Commercial)
KONTAKT
DR MARCIN CHOMIUK
Radca prawny Partner
MACIEJ CHRZAN, LL.M.
Radca prawny Partner

Umowy (Commercial)

Wspierając działalność biznesową naszych klientów, opracowujemy na ich potrzeby wzory umów wykorzystywane wielokrotnie, w tym ogólne warunki umów. Przygotowujemy umowy na potrzeby unikatowych transakcji, wymagające kompleksowej regulacji. Weryfikujemy projekty umów otrzymywanych przez naszych klientów od ich kontrahentów, aby zapewnić im bezpieczną realizację zamierzeń gospodarczych. Umowy analizujemy biorąc pod uwagę zarówno aspekty handlowe, jak i podatkowe. Uwzględniamy ponadto elementy ochrony danych osobowych.

Nasi klienci prowadzący z partnerami biznesowymi projekty w formie joint venture otrzymują odpowiadające ich oczekiwaniom kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące:

  • Przygotowanie długofalowej strategii prawnej i podatkowej, obejmującej cały proces realizacji przedsięwzięcia, szczególnie zapewniającej bezpieczne wyjście z inwestycji;
  • Redagowanie niezbędnej dokumentacji kontraktowo-korporacyjnej, obejmującej umowę joint venture (umową wspólników), umowę spółki i regulaminy zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia;
  • Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem umowy oraz zapobieganie konfliktom pomiędzy uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia;
  • Opracowanie opinii prawnych mających wspierać argumentacje w prowadzonych negocjacjach ugodowych, postępowaniach sądowych, sporach korporacyjnych.

W bieżącej działalności biznesowej wspieramy naszych klientów poprzez:

  • Przygotowanie rozwiązań kontraktowych na potrzeby indywidualnych transakcji;
  • Przygotowanie standardowych wzorów umów;
  • Opracowanie ogólnych warunków umów wykorzystywanych masowo w działalności gospodarczej;
  • Wsparcie negocjacyjne w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy;
  • Wsparcie podatkowe w interpretacji zapisów umów i w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych wynikających z zawartych umów i porozumień;
  • Wsparcie w znalezieniu i wdrożeniu optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych w przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy