Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera, doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, również o wysokim stopniu skomplikowania, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Zajmuje się prawem zobowiązań. Posiada także sześcioletnią praktykę i doświadczenie w postępowaniach administracyjnych oraz prawie imigracyjnym. W latach 2017 – 2020 Mediator Stały wpisany na listy mediatorów prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie.


Kariera zawodowa

  • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2022 – 2023 Eversheds Sutherland
  • 2020 – 2022 KRP Adam Łopaciuk
  • 2019 – 2020 Kantor & Acco Poland

Edukacja

  • 2019 – 2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • 2015 – 2018 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji