Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w zakresie sporów budowlanych oraz infrastrukturalnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach centrów handlowych z najemcami, w szczególności w sprawach opartych na klauzuli rebus sic stantibus. Doradzała także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

 • Od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2018–2022 Kancelaria Adwokacka Rychłowski & Urbański
 • 2017 miesięczny staż zagraniczny w Kancelarii Lexstone Lawyers na Jersey

Edukacja

 • od 2021 aplikacja adwokacka przy ORA W Warszawie
 • od 2020 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: prawo
 • 2019–2020 Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski
 • 2015–2020 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, dyplom summa cum laude

Pro bono

 • 2017–2018 Klinika Prawa działająca w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2021 Lider zespołu prawnego Stowarzyszenia Dwie Kreski

Działalność naukowa

 • Prowadzenie zajęć z Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim 2020/2021
 • Udział w prawniczych konferencjach naukowych, także o zasięgu międzynarodowym
 • Publikacje naukowe z zakresu prawa cywilnego, unijnego, autorskiego i medycznego, w tym w Przeglądzie Prawa Medycznego, Prawie Europejskim w Praktyce i Wydawnictwie Naukowym UAM.

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki