Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Aplikantka adwokacka w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz procesowym. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne.


Kariera zawodowa

  • od 2023 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2022–2023 Pietrzak Sidor & Wspólnicy Spółka Jawna
  • 2020–2022 Gabrysiak i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna

Edukacja

  • od 2022 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2016–2021 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski