Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Aplikantka radcowska, Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • październik 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, associate
  • luty 2020 – lipiec 2022 Hogan Lovells, lawyer
  • lipiec 2019 Hogan Lovells, praktyka
  • lipiec – sierpień 2018 Góralski & Goss Legal, praktyka

Edukacja

  • od 2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • 2022 (ukończenie) Uniwersytet Warszawski: filologia angielska
  • 2020 (ukończenie) Uniwersytet Warszawski: prawo

Języki

  • polski
  • angielski
  • niemiecki