Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej, infrastrukturalnej i nieruchomości.


Kariera zawodowa

  • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2018–2020 Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Kurcmana
  • 2015-2017 Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Wyrwickiego
  • 2014 Kancelaria adwokacka Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz, praktyka

Pro bono

  • 2014-2015 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW

Edukacja

  • 2018–2021 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie aplikacja radcowska
  • 2012-2017 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski