Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC oraz związanych z wynagrodzeniem za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się również bieżącą obsługą postępowań sądowych i doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2018-2020 Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Pro bono

  • 2017-2018 Obywatelska Poradnia Prawna Klubu Jagiellońskiego

Edukacja

  • od 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2015-2020 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
  • 2019-2020 China – European Union School of Law przy China University of Political Science and Law w Pekinie

Języki

  • polski
  • angielski