Jakub Oliver Hotewicz - Associate

JAKUB OLIVER HOTEWICZ

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych i transgranicznych prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych „FIDIC”) z zakresu waloryzacji umownej i sądowej oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej, a także w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych i nieruchomości.

  • Od października 2018 – Associate, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 04.2018 – 09.2018 – Praktykant, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 11.2017 – 03.2018 – Kancelaria Kocur i Wspólnicy sp.k.;
  • 11.2016 – 06.2018 – studencka poradnia prawna przy ALK.
  • Od 2019 – Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, Aplikant adwokacki
  • 2013- 2018 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • Polski
  • Angielski
  • Niemiecki