Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
Zespół >

Małgorzata Borowiak

Małgorzata Borowiak

Radca prawny | Associate

Specjalizacje

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, głównie kolejowych i drogowych, w tym realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Doradza zamawiającym i wykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od etapu opracowania specyfikacji warunków zamówienia, poprzez procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy, a następnie na etapie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad. Posiada doświadczenie w reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.


Wybrane projekty

 • Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą;
 • Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I;
 • Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola;
 • Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;
 • Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice oraz ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Warszawa Zachodnia – Koluszki w km 3,900 – 104,918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) i Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, LOT C – pozostałe roboty;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu POIiŚ 5.1-18: Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Etap I;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i buduj” dla Projektu POIiŚ 5.1-16: Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz;
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto;
 • Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka;
 • Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa, węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

Kariera zawodowa

 • Od 2021 JDP Drapała & Partners
 • 2015–2021 Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki Radca Prawny
 • 2014–2015 Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy

Wykształcenie

 • 2014–2017 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Aplikacja radcowska
 • 2008–2013 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski