Marta Błachnio - Associate

MARTA BŁACHNIO

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych (w branży kolejowej, tramwajowej). Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla branży budowlanej oraz infrastrukturalnej z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne. Posiada doświadczenie w branży lotniczej.

 • od 2019 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Warszawa
 • 2019 – Kancelaria BSWW, Warszawa
 • 2017-2018 – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Bydgoszcz
 • 2014-2015 – Klinika Prawa, Wydział Prawa i Administracji UW
 • 2018 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikantka radcowska
 • 2016 – Uniwersytet Kopenhaski (Dania), prawo
 • 2011-2016 – Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie, prawo
 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski