Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych, doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej, a także doradztwem prawnym w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów.


Kariera zawodowa

  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2019- 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, asystentura
  • 2019 LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, praktyka
  • 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktyka

Edukacja 

  • 2016-2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo
  • 2015- 2018- Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Administracja

Pro bono

  • Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Języki 

  • polski
  • angielski