Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2023 – JDP Drapała & Partners, Associate
  • 2021-2023 – JDP Drapała & Partners, Praktyka
  • 2021 – Wspólnicy Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza
  • 2020 – Sąd Rejonowy w Ostródzie, Praktyka

Edukacja

  • 2018 – 2023 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Pro bono

  • 2021 – 2022 – Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, Wolontariusz
  • 2020 – 2023 – Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Inter partes” na ALK w Warszawie, Wiceprezes

Języki

  • polski
  • angielski