Paulina Strąk-Kalinowska - Associate

PAULINA STRĄK – KALINOWSKA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, jak również w postępowaniach zabezpieczających i upadłościowych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.

  • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016-2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2016 – 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Dziedzic, praktyka
  • 2015 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW, sekcja prawa cywilnego
  • od 2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • 2012-2017 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • 2010-2013 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie
  • polski
  • angielski