Paweł Kanafa - Associate

PAWEŁ KANAFA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się również zagadnieniami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa zobowiązań, w tym w szczególności umów o świadczenie usług, umów mieszanych oraz odpowiedzialności kontraktowej. Jego doświadczenie obejmuje również prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi w przedmiocie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

  • Od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS;
  • 2018 – 2020 – M. Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni;
  • 2017 – Kancelaria JPS.
  • 2017 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikant radcowski;
  • 2010 – 2017 – Uniwersytet Gdański, studia magisterskie, prawo.
  • 2013 – 2014 – Studencko Uniwersytecka Poradnia Prawna, Uniwersytet Gdański.
  • Polski
  • Angielski