Tomasz Szostak

TOMASZ SZOSTAK

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w zakresie sporów infrastrukturalnych na etapie przedsądowym i sądowym, w szczególności uwzględniając zagadnienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą i bezpodstawnym wzbogaceniem.

  • Od 09.2019 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS

  • 10.2017 – 12.2019 Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o.

  • od 2018 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska

  • 10.2012 – 09.2017 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  • Polski
  • Angielski