Prawo nieruchomości
KONTAKT
MACIEJ CHRZAN, LL.M.
Radca prawny Partner

Prawo nieruchomości

Świadczymy usługi doradztwa prawnego we wszystkich rodzajach projektów, związanych z obrotem oraz finanso­waniem obrotu nieruchomościami. Doradzamy klientom w zakresie bieżącego zarządzania portfelem nieruchomości. Zapewniamy również obsługę prawną przy realizacji projektów joint ventures oraz reorganizacji prowadzenia działalności, w tym w aspekcie transgranicznym. Do grona naszych klientów należą właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, deweloperzy oraz firmy budowlane.

W szczególności:

  • Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne i podatkowe nieruchomości, zarówno dla celów realizowanych bądź planowanych transakcji, jak i dla celów zarządczych;
  • Doradzamy pod względem prawnym oraz podatkowym przy nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości handlowych, usługowych oraz przemysłowych, jak również w procesie ich komercjalizacji; posiadamy bogate doświadczenie w obrocie pojedynczymi obiektami, jaki i zespołami obiektów, w tym centrami handlowymi;
  • Doradzamy pod względem prawnym oraz podatkowym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów leasingu nieruchomości oraz przy transakcjach leasingu zwrotnego (sell and lease back);
  • Wspieramy naszych klientów przy negocjacjach lub prowadzimy w ich imieniu negocjacje z dostawcami mediów, co do zawierania umów o wykonanie określonej infrastruktury przesyłowej, jej finansowania, dostawy mediów i ustanowienia odnośnych służebności przesyłu lub praw użytkowania;
  • Prowadzimy w imieniu klientów oraz wspieramy klientów w negocjacjach – w tym zakresie koncentrujemy się na istotnych elementach (ryzykach) prawnych i szukamy rozwiązań umożliwiających klientom sprawne i optymalne kosztowo przeprowadzenie transakcji lub inwestycji;
  • Doradzamy kredytodawcom oraz kredytobiorcom w zakresie krajowego oraz transgranicznego finansowania obrotu nieruchomościami oraz rozwoju inwestycji budowlanych; mamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczeń transgranicznego finansowania obrotu nieruchomościami,
  • Doradzamy właścicielom nieruchomości w zakresie podatku od nieruchomości, w tym pomagamy w procedurach odzyskiwania nadpłaconego podatku od nieruchomości.
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy