Prawo pracy
KONTAKT
MAGDALENA BARTNIK
Adwokat Associate

Prawo pracy

Wspieramy naszych klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zarówno w ujęciu krajowym, jak i transgranicznym.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną dla działów HR i kadry menedżerskiej, doradzamy klientom przy wyborze właściwej formy współpracy z pracownikiem, sporządzamy dokumenty niezbędne do zatrudnienia, przygotowujemy regulaminy i polityki wewnętrzne, opracowujemy efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy prawnikami z różnych dziedzin, w szczególności z zakresu danych osobowych i doradcami podatkowymi oferujemy rozwiązania zoptymalizowane, wszechstronnie uwzględniające interesy stron umowy.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksowe wsparcie w procedurze przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, w tym w złożonych transakcjach polegających na nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych: w postępowaniach dotyczących mobbingu i dyskryminacji, konsultacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników oraz w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

Wspieramy również pracodawców przy zwalnianiu pracowników (w tym w procedurze tzw. zwolnień grupowych), opracowujemy strategie pozasądowego rozwiązania sporu, uczestniczymy w negocjacjach, a w razie braku porozumienia reprezentujemy pracodawców w sporach przed sądami pracy.

Nasi klienci cenią w szczególności:

  • Wsparcie w negocjowaniu warunków pracy i płacy w związku z zawieraniem oraz rozwiązywaniem umów o pracę zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i kadry menedżerskiej;
  • Strategiczne wsparcie prawne w przygotowaniu i przeprowadzeniu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz przy zwolnieniach grupowych;
  • Doświadczenie pozwalające na opracowanie satysfakcjonujących programów motywacyjnych skierowanych do kardy menedżerskiej oraz kluczowych pracowników;
  • Opracowywane przez nas wzorcowe umowy o pracę i współpracę, umowy o korzystanie z samochodów służbowych, regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzenia;
  • Audyty prawne z zakresu prawa pracy oraz oferowane na ich podstawie rozwiązania optymalizacyjne w zakresie spraw pracowniczych w związku z nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw;
  • Wsparcie stron umów o pracę w poszukiwaniu pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pracowniczych;
  • Wsparcie w negocjowaniu i zawieraniu umów z agencjami pracy tymczasowej oraz w tworzeniu mieszanych systemów zatrudnienia (pracownicy właśni oraz leasing pracowniczy).
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy