Prawo pracy
KONTAKT
BARBARA KACZAŁA
Radca prawny, Associate
MAGDALENA BARTNIK
Associate

Prawo pracy

Wspieramy naszych klientów w zakresie indywidualnego prawa pracy w ujęciu krajowym i transgranicznym. Nasze doświadczenie koncentruje się na kadrze menedżerskiej oraz kluczowych pracownikach, dla których przygotowujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie. Pomagamy również w opracowaniu i wdrożeniu atrakcyjnych, motywacyjnych systemów wynagrodzenia dla kadry zarządzającej i wybranych grup pracowników.

Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy prawnikami a doradcami podatkowymi możemy zaoferować rozwiązania zoptymalizowane, wszechstronnie uwzględniające interesy stron umowy.

Nasi klienci cenią w szczególności:

  • Wsparcie w negocjowaniu warunków pracy i płacy w związku z zawieraniem oraz rozwiązywaniem umów o pracę zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i kadry menedżerskiej;
  • Strategiczne wsparcie prawne w przygotowaniu i przeprowadzeniu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz przy zwolnieniach grupowych;
  • Doświadczenie pozwalające na opracowanie satysfakcjonujących programów motywacyjnych skierowanych do kardy menedżerskiej oraz kluczowych pracowników;
  • Opracowywane przez nas wzorcowe umowy o pracę i współpracę, umowy o korzystanie z samochodów służbowych, regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzenia;
  • Audyty prawne z zakresu prawa pracy oraz oferowane na ich podstawie rozwiązania optymalizacyjne w zakresie spraw pracowniczych w związku z nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw;
  • Wsparcie stron umów o pracę w poszukiwaniu pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pracowniczych;
  • Wsparcie w negocjowaniu i zawieraniu umów z agencjami pracy tymczasowej oraz w tworzeniu mieszanych systemów zatrudnienia (pracownicy właśni oraz leasing pracowniczy).
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy