Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Magdalena Niedźwiecka

Associate

Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych
Zespół Infrastruktury

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa
  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2020 – 2021 – Kancelaria adwokacka Katarzyna Lauritsen i Współpracownicy
  • 2016 – 2020 – Kancelaria SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. w Krakowie
Edukacja
  • Od 2021 – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2019 – 2020 – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, aplikacja adwokacka
  • 2015 – 2016 – The London School of Economics and Political Science (LSE), General Course Alumna
  • 2012 – 2018 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
  • polski
  • angielski