Filip Rasała, LL.M. - Radca prawny, Senior Associate

FILIP RASAŁA, LL.M.

RADCA PRAWNY
SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych, dotyczących m.in. realizacji infrastruktury drogowej, w szczególności w oparciu o wzorce FIDIC. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych, dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności drogowych oraz obiektów użyteczności publicznej (obiekty sportowe), dotyczących m.in.: zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe, odszkodowań za straty poniesione przez wykonawców w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji, kar umownych za opóźnienie, kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Doradza uczestnikom procesu budowlanego, wykonawcom, podwykonawcom i inwestorom, we wzajemnych relacjach w toku realizacji inwestycji. Na bieżąco doradza spółkom z krajów niemieckojęzycznych w zakresie prawa spółek, nieruchomości oraz prawa umów.

  • reprezentowanie generalnych wykonawców, największych polskich i zagranicznych spółek budowlanych, w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA oraz innym zamawiającym publicznym, (dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oraz zapłaty kar umownych), w tym w postępowaniach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych i umowach na wzorcu FIDIC
  • reprezentowanie generalnych wykonawców, największych polskich spółek budowlanych, w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko polskim podwykonawcom
  • reprezentowanie podwykonawców w postępowaniach sądowych w sprawach przeciwko generalnym wykonawcom
  • wsparcie i bieżące doradztwo na rzecz generalnych wykonawców, w trakcie wykonywania i rozliczania umów o roboty budowlane, zawartych z GDDKiA i dot. znaczących projektów infrastrukturalnych
  • od 2008 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2004–2008 Kwaśnik i Głowacka Radcowie Prawni
  • 1998–2003 Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
  • 1996–2003 Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wydział Prawa, Bachelor of German and Polish Law (LL.B.) i Master of German and Polish Law (LL.M.)
  • polski
  • niemiecki