Piotr Celiński

PIOTR CELIŃSKI

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych oraz (w tym opartych na wzorcach kontraktowych „FIDIC”) oraz z zakresu ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ma doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie doradztwa wierzycielom w zakresie zaspokajania wierzytelności z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.

 • od 02.2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS

 • 06.2018 r. – 01.2020 r. Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska sp. k.

 • 01.2018 – 03.2018 Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

 • 06.2016 – 09.2017 Chmaj i Wspólnicy sp.k.

 • 10.2015 – 11.2015 Parlament Europejski w Brukseli (staż letni)

 • 06.2015 – 09.2015 – Enea Centrum Sp. z o.o.

 • 06.2014 – 09.2014 Kancelaria notarialna B. Skaba D. Celiński

 • od 2020 r. – aplikant adwokacki w Izbie adwokackiej w Warszawie

 • 2014-2019 – Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe)

 • od 2020 r. – ekspert Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Prospekt”

 • od 2018 r. – Stały współpracownik „Nowa Konfederacja” (działalność publicystyczna)

 • od 2014 r. – ekspert Centrum Analiz KoLibra, w tym w okresie od 03.2016 r. do 10.2017 r. Przewodniczący Centrum Analiz KoLibra

 • Polski
 • Angielski