Infrastruktura energetyczna
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający
DR MARCIN CHOMIUK
Radca prawny Partner

Infrastruktura energetyczna

Dla naszych polskich i zagranicznych klientów – inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców oraz firm projektowych – świadczymy kompleksową obsługę prawną przy realizacji inwestycji w infrastrukturze energetycznej obejmujących m.in. projektowanie, budowę oraz modernizację bloków energetycznych, modernizację instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki oraz innych instalacji w elektrowniach. Nasze doświadczenie obejmuje także doradztwo prawne w związku z budową sieci przesyłowych wysokiego napięcia oraz budową stacji i rozdzielni.

Z powodzeniem reprezentowaliśmy polskie i zagraniczne firmy w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturze energetycznej.

Broszura JDP – doradztwo kontraktowe i prowadzenie sporów

Nasze doradztwo prawne obejmuje:

 • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach na etapie udzielenia zamówienia publicznego, wsparcie w toku negocjowania kontraktów inwestorami z sektora prywatnego w branży energetycznej;
 • Ocenę ryzyk prawnych generalnych wykonawców w danej inwestycji przed podjęciem decyzji o udziale w postępowaniu przetargowym/podjęciem negocjacji z inwestorem prywatnym;
 • Bieżące doradztwo prawne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (w tym między innymi przygotowanie analiz dotyczących ewentualnych roszczeń związanych ze zmianami obowiązujących przepisów i norm technicznych, zmianami projektowymi, wprowadzeniem rozwiązań zamiennych i innych zdarzeń, analiza dopuszczalności zawarcia aneksów do umowy z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych, udział w negocjacjach dotyczących aneksów, opracowanie opinii dotyczących zagadnień spornych w toku realizacji inwestycji, w tym roszczeń podwykonawców, obsługa prawna faz prób funkcjonalnych i rozruchu bloków);
 • Obsługę prawną umów zwartych z projektantami;
 • Opiniowanie związanych z realizacją inwestycji zagadnień z prawa budowlanego, norm bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa ochrony środowiska;
 • Obsługę prawną roszczeń podwykonawców, dalszych podwykonawców i dostawców opartych na przepisach kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Wybrane inwestycje energetyczne

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,65 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków 7 – 12 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 mld PLN);
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji kotłów bloków nr 2 i nr 4 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 375 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków nr 4 – 6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400kV; Zamawiający: PSE S.A.
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Słupsk 400kV/110 kV; Zamawiający: PSE S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Skawina; Zamawiający: PSE S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu spalin kotłów fluidalnych w Elektrociepłowni Żerań;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III przy negocjowaniu i realizacji umowy z generalnym wykonawcą (spółka celowa: RAFAKO); Zamawiający: Tauron Wytwarzanie S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków m.in. w Szczecinie (Pomorzany), Warszawie (Czajka) i Bolesławcu;
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu projektu budowy biogazowni rolniczych w modelu PPP (także przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z jednego z europejskich banków inwestycyjnych);
 • Doradztwo prawne na rzecz operatora farm wiatrowych w związku z umowami na zrealizowanie inwestycji, dostawy oraz utrzymanie i konserwację farm wiatrowych.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych klientów Kancelarii, których wspieramy na zasadach obsługi stałej lub przy realizacji projektów specjalnych:

 • Babcock Borsig Steinmueller
 • Babcock Noell
 • Babcock Power Services
 • Bilfinger ELWO
 • Bilfinger MCE Berlin
 • Elektrobudowa
 • Eltel-Net
 • PKN ORLEN
 • Siemens
Zobacz pełną listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy