Kontrakty budowlane, prawo budowlane
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Radca prawny Partner

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Nasze wieloletnie doświadczenie z powodzeniem wykorzystujemy do przygotowania kompleksowych koncepcji prawnych realizacji złożonych inwestycji budowlanych, a także profesjonalnych, „szytych na miarę” umów niezbędnych do ich realizacji (umowy z generalnymi wykonawcami, projektantami, doradcami technicznymi). Wspieramy klientów w negocjacjach wspomnianych umów, a następnie prowadzimy obsługę na wszystkich etapach realizacji danej inwestycji.

W toku prowadzenia inwestycji z doradzamy w sprawach dotyczących m.in. z roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, skuteczności odstąpienia od umowy, naliczonych kar umownych, robót gwarancyjnych, nadużycia przez inwestora uprawnień z gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej (nieuzasadnione skorzystanie z zabezpieczenia), jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Raport Red Flag

Broszura JDP – doradztwo kontraktowe i prowadzenie sporów

W szczególności:

 • Doradzamy generalnym wykonawcom, podwykonawcom oraz inwestorom zarówno na etapie przygotowania inwestycji (wybór optymalnej koncepcji prawnej, przygotowanie oraz negocjowanie umów), jej realizacji (bieżące doradztwo w trakcie prowadzenia inwestycji w szczególności dotyczące pojawiających się roszczeń związanych z wynagrodzeniem, pracami dodatkowymi, przedłużeniem czasu na ukończenie), aż po etap odbiorów końcowych oraz realizacji rękojmi i gwarancji;
 • Identyfikujemy ryzyka prawne planowanych i toczących się inwestycji i proponujemy skuteczne rozwiązania prawne współpracując ściśle z praktyką procesową naszej kancelarii, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów budowlanych;
 • Opiniujemy i przygotowujemy skuteczne rozwiązania zagadnień z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska w toku realizacji inwestycji;
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości;

Wybrane inwestycje, przy realizacji których doradzaliśmy (z podziałem na branże)

Infrastruktura drogowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (od autostrady A1 do węzła Koszwały); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1,1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (od węzła Konotopa do węzła Puławska), Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 908 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 900 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Radzymin-Wyszków); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 640 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy Trasy Górna w Łodzi, Zamawiający: Miasto Łódź, wartość projektu ponad 345 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-19 (Stobierna-Rzeszów); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 175 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8; Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 260 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 535 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-51 (Olsztyn – Olsztynek); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 321 mln PLN;

Infrastruktura energetyczna:

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora w związku z realizacją w formule EPC inwestycji obejmującej budowę elektrowni z blokiem gazowo-parowego o mocy 600 MWe, wartość projektu ponad 1,65 mld PLN;
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu paleniskowego kotłów bloków 7 – 12 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GIEK, wartość projektu ponad 475 mln EUR (ponad 1,9 mld PLN);
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji kotłów bloków nr 2 i nr 4 w PGE Elektrowni Bełchatów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 375 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum polskich i zagranicznych firm wykonujących w formule EPC modernizację bloków nr 4 – 6 Elektrowni Turów; Zamawiający: PGE GiEK, wartość projektu ponad 625 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400kV; Zamawiający: PSE S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Słupsk 400kV/110 kV; Zamawiający: PSE S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy rozbudowy i modernizacji stacji Skawina; Zamawiający: PSE S.A.;
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji układu spalin kotłów fluidalnych w Elektrociepłowni Żerań;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III przy negocjowaniu i realizacji umowy z generalnym wykonawcą (spółka celowa RAFAKO); Zamawiający: Tauron Wytwarzanie S.A.;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków m.in. w Szczecinie (Pomorzany), Warszawie (Czajka) i Bolesławcu;
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu projektu budowy biogazowni rolniczych w modelu PPP (także przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z jednego z europejskich banków inwestycyjnych);
 • Doradztwo prawne na rzecz operatora farm wiatrowych w związku z umowami na zrealizowanie inwestycji, dostawy oraz utrzymanie i konserwację farm wiatrowych;

Infrastruktura kolejowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji odcinków linii kolejowych nr 61 i nr 700 (Częstochowa – Fosowskie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 270 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy budowy odcinka linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie (łącznica lotniska Okęcie); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 230 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy modernizacji i rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 201 (Kościerzyna – Gdynia); Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wartość projektu ponad 100 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta inwestycji „Budowa połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego ‘Katowice’ w Pyrzowicach z miastami aglomeracji Górnośląskiej, odcinek Katowice − Pyrzowice”; wartość projektu ponad 60 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta terminalu kolejowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni;

Infrastruktura sportowa:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu (spółka celowa), wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku budowy stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG 2012 Sp. z o.o., wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na etapie przed Sądem Najwyższym dla generalnego wykonawcy w sporze związanym z budową Stadionu Miejskiego w Białymstoku, Zamawiający: Miasto Białystok, łączna wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN;

Obiekty wielkopowierzchniowe:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy domu handlowego Vitkac w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy pawilonu wystawowego na Wystawie Światowej EXPO;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie kilkunastu nowych obiektów handlowych w Polsce;
 • Doradztwo prawne na rzecz podwykonawcy centrum handlowego o pow. 144.000 m2 oraz powierzchni parkingów około 114.000 m2;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy bazy logistycznej dla jednego z największych producentów z branży automotive;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy kilkunastu centrów logistycznych w Polsce;

Obiekty biurowe:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obiektu biurowego Wolf Marszałkowska w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie biurowca Proximo;

Budownictwo mostowe:

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy mostu przez Wisłę w Płocku; Zamawiający: Miasto Płock; wartość projektu ponad 190 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta Trasy Mostu Północnego w Warszawie;

Rozbudowa zakładów przemysłowych:

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy rozbudowie zakładów produkcyjnych w Kędzierzynie Koźlu;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie zakładu produkcji stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych w Szczecinie (joint venture z funduszem MARS);
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy rozbudowie zakładów produkcyjnych w Tychach (produkcja części stalowych i aluminiowych dla branży motoryzacyjnej;

Infrastruktura ochrony środowiska:

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków Szczecin – Pomorzany;
 • Doradztwo prawne na jednego z generalnych wykonawców modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków Bolesławcu;
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu projektu budowy biogazowni rolniczych w modelu PPP (także przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z jednego z europejskich banków inwestycyjnych);
 • Doradztwo prawne na rzecz operatora farm wiatrowych w związku z umowami na zrealizowanie inwestycji, dostawy oraz utrzymanie i konserwację farm wiatrowych;
Zobacz listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy