Sektor budowlany
KONTAKT
PROF. NADZW. DR HAB.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Radca prawny Partner Zarządzający
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Radca prawny Partner

Sektor budowlany

Mamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych realizujących złożone inwestycje budowlane i infrastrukturalne (drogowe, inżynieryjne, kubaturowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, obiekty przemysłowe).

Z sukcesem doradzamy w sprawach dotyczących m.in. z roszczeń z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy, wadliwości dokumentacji projektowej, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, kosztów ogólnych budowy, skuteczności odstąpienia od umowy, naliczonych kar umownych, robót gwarancyjnych, nadużycia przez inwestora uprawnień z gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej (nieuzasadnione skorzystanie z zabezpieczenia), jak również innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Wielokrotnie z powodzeniem reprezentowaliśmy polskie i zagraniczne firmy budowlane i usługowe w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych (FIDIC i non-FIDIC).

Raport Red Flag

Broszura JDP – doradztwo kontraktowe i prowadzenie sporów

W szczególności:

 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i modernizacje na każdym etapie takiego postępowania;
 • Prowadzimy w imieniu klientów negocjacje w związku z zawieraniem umów o roboty budowlane w trybie zamówień publicznych oraz w sektorze prywatnym;
 • Doradzamy generalnym wykonawcom oraz podwykonawcom w toku realizacji projektów drogowych i mostowych, w tym dotyczących budowy nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic;
 • Doradzamy generalnym wykonawcom realizującym na rzecz zamawiających publicznych obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej, oczyszczalnie ścieków oraz modernizacje linii kolejowych;
 • Doradzamy inwestorom prywatnym w związku z budową obiektów handlowych, przemysłowych i biurowych;
 • Doradzamy wykonawcom infrastruktury towarzyszącej infrastrukturze drogowej (system poboru opłat);
 • Reprezentujemy klientów (wykonawców, podwykonawców oraz inwestorów) w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych.

Wybrane inwestycje budowlane
Infrastruktura drogowa

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska (od autostrady A1 do węzła Koszwały); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 1,1 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (od węzła Konotopa do węzła Puławska), Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 908 mln PLN;
 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-5 (Wrocław-Poznań); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 900 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Radzymin-Wyszków); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 640 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy Trasy Górna w Łodzi, Zamawiający: Miasto Łódź, wartość projektu ponad 345 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-19 (Stobierna-Rzeszów); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 175 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8; Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 260 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-8 (Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 535 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S-51 (Olsztyn – Olsztynek); Zamawiający: GDDKiA, wartość projektu ponad 321 mln PLN.

Infrastruktura sportowa

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie; Zamawiający: Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Narodowe Centrum Sportu (spółka celowa), wartość projektu ponad 1,5 mld PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnych wykonawców w toku budowy stadionu PGE Arena w Gdańsku; Zamawiający: Miasto Gdańsk i BIEG 2012 Sp. z o.o., wartość projektu ponad 780 mln PLN;
 • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe na etapie przed Sądem Najwyższym dla generalnego wykonawcy w sporze związanym z budową Stadionu Miejskiego w Białymstoku, Zamawiający: Miasto Białystok, łączna wartość przedmiotu sporu ponad 134 mln PLN.

Obiekty wielkopowierzchniowe

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy domu handlowego Vitkac w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy pawilonu wystawowego na Wystawie Światowej EXPO;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie kilkunastu nowych obiektów handlowych w Polsce;
 • Doradztwo prawne na rzecz podwykonawcy centrum handlowego o pow. 144.000 m2 oraz powierzchni parkingów około 114.000 m2;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy bazy logistycznej dla jednego z największych producentów z branży automotive;
 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy kilkunastu centrów logistycznych w Polsce.

Obiekty biurowe

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy obiektu biurowego Wolf Marszałkowska w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie biurowca Proximo.

Budownictwo mostowe

 • Doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy mostu przez Wisłę w Płocku; Zamawiający: Miasto Płock; wartość projektu ponad 190 mln PLN;
 • Doradztwo prawne na rzecz głównego projektanta Trasy Mostu Północnego w Warszawie.

Rozbudowa zakładów przemysłowych

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy rozbudowie zakładów produkcyjnych w Kędzierzynie-Koźlu;
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy budowie zakładu produkcji stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych w Szczecinie (joint venture z funduszem MARS);
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestora prywatnego przy rozbudowie zakładów produkcyjnych w Tychach (produkcja części stalowych i aluminiowych dla branży motoryzacyjnej.

Infrastruktura ochrony środowiska

 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków
  Szczecin–Pomorzany;
 • Doradztwo prawne na jednego z generalnych wykonawców modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji oczyszczalni ścieków Bolesławcu;
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu projektu budowy biogazowni rolniczych w modelu PPP (także przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z jednego z europejskich banków inwestycyjnych);
 • Doradztwo prawne na rzecz operatora farm wiatrowych w związku z umowami na zrealizowanie inwestycji, dostawy oraz utrzymanie i konserwację farm wiatrowych.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych klientów Kancelarii, których wspieramy na zasadach obsługi stałej lub przy realizacji projektów specjalnych:

 • Cemex
 • Eiffage Budownictwo Polska
 • Energopol – Szczecin
 • Goldbeck
 • Mosty Łódź
 • PORR Polska Construction
 • PORR Polska Infrastructure
 • Saferoad
Zobacz pełną listę klientów

Dziedziny prawa

Transakcje (M&A) / Prawo spółek

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, kolej

Umowy (Commercial)

Prawo podatkowe

Finansowanie projektów i zabezpieczenia

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe

Prawo pracy

Kontrakty budowlane, prawo budowlane

Prawo nieruchomości

Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

Sektory

Sektor budowlany

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura kolejowa

Motoryzacja

Nieruchomości

Sektor finansowy

Sektor produkcyjny i przemysł

Przemysł rolno-spożywczy